SZAKKOLLÉGIUMOK

Bánki Donát Szakkollégium

A Bánki Donát Szakkollégium (BDSZ) célja, hogy a tehetséges, elsősorban gépészmérnök jelölteknek az egyetemi képzésen túlmutató kompetenciákat nyújtson, tudományos, szakmai, soft skill és általános ismereteiket, valamint kapcsolatrendszerüket bővítse, a szakmai közéletbe őket bevonja, az arra alkalmasakat pedig a kutatói pálya felé orientálja.
A Szakkollégium nevelő tevékenységet is ellát, így kimondott célja, hogy a tagjainak átadja a hagyományos mérnöki értékrendet, a névadó Bánki Donát és a többi kiemelkedő magyar mérnök munkásságát bemutassa, őket a ma fiatalsága számára példaképül állítsa. A szakkollégium külön hangsúlyt fektet a mérnöki etika oktatására.
A BDSZ feladatának tekinti többek között szakmai kultúra terjesztését és az etikus viselkedés elsajátíttatását. Törekszik arra, hogy a műszaki pálya sikeres műveléséhez szükséges képességekkel rendelkező, tehetséges fiatalokat már a középiskolákban felkutassa.

Hivatalos weboldal

Kollégium székhelye: 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Kollégium vezetése: Dr. habil. Kovács Tünde (igazgató); Schramkó Márton (elnök)

Biztonságtudományi Szakkollégium

A Szakkollégium célja, hogy hozzájáruljon a hallgatók önképzésen és az önkormányzatiság elvén alapuló szakmai és tudományos közösségépítéséhez, a szakmai-tudományos közösség megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A Biztonságtudományi Szakkollégium törekszik arra, hogy a biztonsággal összefüggő szakmai tevékenységeket és az ilyen jellegű tudományos kutatásokat az Egyetem intézményi kereten túl is megmutassa, elősegítse, az ilyen tevékenységet folytatni szándékozó személyeket felkutassa, azoknak szakmai-tudományos platformot ajánlva az oktatási képzésen túlmutató kompetenciákat nyújtson: szakmai kapcsolatrendszert bővítsen, elősegítse a tehetségek bevonását a szakmai közéletbe, orientálja és támogassa a szakmai, vagy kutatói pálya felé törekvőket.

A Szakkollégium elsősorban biztonságtechnikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök és informatikushallgatók, kutatók közösségbe szervezésével kívánja elősegíteni a biztonsággal, a védelemmel, a műszaki biztonsággal kapcsolatos ismereteik bővítését, általános, szakmai és tudományos tájékozottságuk kiterjesztését. A Szakkollégium nevelő tevékenységet is ellát, így őrzi és tagjainak átadja a biztonságtudomány interdiszciplináris értékeit, bemutatja a kiemelkedő magyar kutatók munkásságát. A Biztonságtudományi Szakkollégium szeretettel várja a tehetséges és a szakma iránt különösen érdeklődő hallgatókat.

Hivatalos weboldal

Kollégium székhelye: 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Kollégium vezetése: Dr. habil. Kiss Gábor (igazgató)