Kiberbiztonsági mérnöki

Képzési adatok

Végzettségi szint: alapfokozat, BSc

Szakképzettség: kiberbiztonsági mérnök

A képzési idő félévekben: 7 félév

Képzési forma: nappali

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 210 kreditpont

A képzés célja

A képzés célja kiberbiztonsági mérnökök képzése, akik alkalmasak különböző szervezetek működését, folyamatait támogató információbiztonsági rendszerek és infokommunikációs eszközök biztonsági szempontokat figyelembe vevő üzemeltetésére, azok üzletmenet folytonosságának biztosítására. Képesek kiberbiztonsági tevékenységek összehangolására, valamint információbiztonsági irányítási rendszerek kialakítására és működtetésére, komplex információbiztonsági és kiberbiztonsági feladatok megoldására, a védelmi tevékenység szervezésére és irányítására. Felkészültek a tanulmányaik mesterképzésben vagy szakirányú továbbképzésben történő folytatására.