Előzetes kreditelismerési eljárás

Biztonságtechnikai mérnöki mesterképzés

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a műszaki képzési területről:

az anyagmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki, és a villamosmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki; az államtudományi képzési területről a katonai üzemeltetés; az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer- ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

9.4. A 4.2. pont tekintetében mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

– természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, informatika, információvédelem) területéről 20 kredit;

– gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudományi ismeretek) területéről 10 kredit;

– szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, folyamatirányítás, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztikai ismeretek, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan, rendszerszervezés, rendszertervezés) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területekről 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából, informatikából és szakmai ismeretekből legalább 15 kredittel) rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az eljárás lefolytatását Domonyi Erzsébettől kell kérni az alábbi e-mail címén: domonyi.erzsebet@bgk.uni-obuda.hu

Az e-mailben meg kell küldeni a leckekönyv/oklevélmelléklet szkennelt változatát.

A levél tárgyában tüntessék fel, hogy előzetes kreditelismerési eljárás.

Kapcsolódó dokumentum

Kreditelismerési kérelem biztonságtechnikai mérnöki mesterképzésbe való felvételhez

Gépészmérnöki mesterképzési szak

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.

 4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel) rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

– természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;

– gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;

– szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, 1720 energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni a tanulmányok első két félévében.

Az eljárás lefolytatását Dr. Bagyinszki Gyulától kell kérni az alábbi e-mail cmén: bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu

Az e-mailben meg kell küldeni a leckekönyv/oklevélmelléklet szkennelt változatát.

A levél tárgyában tüntessék fel, hogy előzetes kreditelismerési eljárás.

Kapcsolódó dokumentum

Kreditelismerési kérelem gépészmérnöki mesterképzésbe való felvételhez