Előzetes kreditelismerési eljárás

Biztonságtechnikai mérnöki mesterképzés

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a műszaki képzési területről:

az anyagmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki, és a villamosmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki; az államtudományi képzési területről a katonai üzemeltetés; az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer- ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

9.4. A 4.2. pont tekintetében mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

– természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, informatika, információvédelem) területéről 20 kredit;

– gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudományi ismeretek) területéről 10 kredit;

– szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, folyamatirányítás, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztikai ismeretek, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan, rendszerszervezés, rendszertervezés) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területekről 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából, informatikából és szakmai ismeretekből legalább 15 kredittel) rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az eljárás lefolytatását Domonyi Erzsébettől kell kérni az alábbi e-mail címén: domonyi.erzsebet@bgk.uni-obuda.hu

Az e-mailben meg kell küldeni a leckekönyv/oklevélmelléklet szkennelt változatát.

A levél tárgyában tüntessék fel, hogy előzetes kreditelismerési eljárás.

Kapcsolódó dokumentum

Kreditelismerési kérelem biztonságtechnikai mérnöki mesterképzésbe való felvételhez

Gépészmérnöki mesterképzési szak

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.

 4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel) rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

– természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;

– gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;

– szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, 1720 energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni a tanulmányok első két félévében.

Az eljárás lefolytatását Dr. Bagyinszki Gyulától kell kérni az alábbi e-mail cmén: bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu

Az e-mailben meg kell küldeni a leckekönyv/oklevélmelléklet szkennelt változatát.

A levél tárgyában tüntessék fel, hogy előzetes kreditelismerési eljárás.

Kapcsolódó dokumentum

Kreditelismerési kérelem gépészmérnöki mesterképzésbe való felvételhez

Hadiipari mérnöki mesterképzési szak

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, valamint a katonai felsőoktatásban a főiskolai szintű műszaki alapképzési szak és a villamosmérnöki alapképzési szak, gépészmérnök, mechatronikai mérnök, biztonságtechnikai mérnök, műszaki menedzser, katonai vezetői, katonai infokommunikációs, állami légiközlekedési (katonai repülőműszaki), katonai logisztikai, mérnökinformatikus, repülőmérnöki, alapképzési szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, valamint a katonai felsőoktatásban a főiskolai szintű műszaki alapképzési szakok, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a katonai vezetői, a katonai infokommunikációs, az állami légiközlekedési (katonai repülőműszaki), a katonai logisztikai alapképzési szak(ok);

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szak(ok).

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

9.4. A 4.2. és 4.3. pont tekintetében a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A teljes kreditérték beszámítású alapképzéstől eltérő képzésből a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma tudományterületenként/áganként, diszciplínánként

– Műszaki tudományok (matematika, fizika, kémia, analóg-digitális technika): 20 kredit

– Informatika min. 10 kredit

– Gépészeti, robotikai, mechatronikai, villamosmérnöki ismeretek min. 10 kredit

– Anyagtudomány, járműtechnika, szerkezettani ismeretek min. 10 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.Az eljárás kitöltött kérelmét 2024. július 9-én a felvételi beszélgetés alkalmával kell leadni leckekönyv/oklevélmelléklet bemutatásával, másolatával.

Kapcsolódó dokumentum

Kreditelismerési kérelem hadiipari mérnöki mesterképzésbe való felvételhez