Kari Tanács

A Kari Tanács szavazati jogú képviselői 2021. október 16-tól 2024. október 15-ig

Hivatalból szavazati jogú képviselők

 • Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, a Tanács elnöke

Az intézetek igazgatói:

 • Dr. Pinke Péter
 • Dr. Laufer Edit
 • Dr. Kiss Gábor
 • Prof. Dr. Goda Tibor

A Hallgatói Önkormányzat elnöke:

 • Horváth Gergő

A Hallgatói Önkormányzat választott tagjai:

 • Kovács Zsombor
 • Balogh Mátyás

Választott képviselők

Oktatók képviseletében:

 • Dr. Kovács Tünde
 • Dr. Molnár Ildikó
 • Dr. Nagy István
 • Dr. Farkas Gabriella (egyben a Közalkalmazotti Tanács kari képviselője, illetve a kari minőségügyi felelős)
 • Dr. Czifra György
 • Balogh József

Nem oktatók képviseletében:

 • Felker Péter

A Szabályzat szerint tanácskozási jogú tagok

 • Prof. Dr. habil. Kovács Levente rektor (illetve megbízottja)
 • Prof. Dr. Réger Mihály, az egyetem előző rektora
 • Dr. Horváth Sándor, a kar előző dékánja
 • Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes
 • Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes
 • Moharos István kari oktatási igazgató
 • Barta Andrea, a Dékáni Hivatal vezetője, aki egyben a Kari Tanács titkára
 • Haraszti Ferenc a Szenátusnak a karról választott tagja
 • A Szakszervezet kari képviselője

A képzésben érdekelt külső szervek képviselői:

 • BME GK dékán
 • ME GK dékán

A kar egyetemi tanárai:

 • Prof. Dr. Dusza János
 • Prof. Dr. Szabolcsi Róbert
 • Prof. Dr. Szlivka Ferenc
 • Prof. Dr. Goda Tibor
 • Prof. Dr. Ruszinkó Endre
 • Prof. Dr. Michelberger Pál

Kari Tanács határozatai

 Kari Tanács határozatai 2018

 Kari Tanács határozatai 2017

 Kari Tanács határozatai 2016

 Kari Tanács határozatai 2015

 Kari Tanács határozatai 2014

 Kari Tanács határozatai 2013

 Kari Tanács határozatai 2012

 Kari Tanács határozatai 2011

 Kari Tanács határozatai 2010

 Kari Tanács határozatai 2009

 Kari Tanács határozatai 2008

 Kari Tanács határozatai 2007

 Kari Tanács határozatai 2006

 Kari Tanács határozatai 2005

 Kari Tanács határozatai 2004

 Kari Tanács határozatai 2003

 Kari Tanács határozatai 2002

 Kari Tanács határozatai 2001