Kari Tanács

A Kari Tanács szavazati jogú képviselői 2021. október 16-tól 2024. október 15-ig

Hivatalból szavazati jogú képviselők

 • Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, a Tanács elnöke

Az intézetek igazgatói:

 • Dr. Pinke Péter
 • Dr. Laufer Edit
 • Dr. Kiss Gábor
 • Prof. Dr. Goda Tibor

A Hallgatói Önkormányzat elnöke:

 • Kovács Zsombor

A Hallgatói Önkormányzat választott tagjai:

 • Balogh Mátyás Zsolt
 • Pató Péter

Választott képviselők

Oktatók képviseletében:

 • Dr. Kovács Tünde
 • Dr. Molnár Ildikó
 • Dr. Nagy István
 • Dr. Farkas Gabriella (egyben a Közalkalmazotti Tanács kari képviselője, illetve a kari minőségügyi felelős)
 • Dr. Czifra György
 • Balogh József

Nem oktatók képviseletében:

 • Felker Péter

A Szabályzat szerint tanácskozási jogú tagok

 • Prof. Dr. habil. Kovács Levente rektor (illetve megbízottja)
 • Prof. Dr. Réger Mihály, az egyetem előző rektora
 • Dr. Horváth Sándor, a kar előző dékánja
 • Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes
 • Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes
 • Barta Andrea, a Dékáni Hivatal vezetője, aki egyben a Kari Tanács titkára
 • Haraszti Ferenc, a Szenátusnak a karról választott tagja
 • A Szakszervezet kari képviselője

A képzésben érdekelt külső szervek képviselői:

 • BME GK dékán
 • ME GK dékán

A kar egyetemi tanárai:

 • Prof. Dr. Pokorádi László
 • Prof. Dr. Szabolcsi Róbert
 • Prof. Dr. Szlivka Ferenc
 • Prof. Dr. Goda Tibor
 • Prof. Dr. Ruszinkó Endre
 • Prof. Dr. Michelberger Pál
 • Prof. Dr. Besenyő János

Kari Tanács határozatai

Aktuális év havi bontásban

KT határozatok 2023 január
KT határozatok 2023 február
KT határozatok 2023 március
KT határozatok 2023 április
KT határozatok 2023 május
KT határozatok 2023 június
KT határozatok 2023 augusztus
KT határozatok 2023 szeptember
KT határozatok 2023 november
KT határozatok 2023 december

Korábbi évek határozatgyűjteményei

KT határozatok 2022
KT határozatok 2021
KT határozatok 2020
KT határozatok 2019
KT határozatok 2018
KT határozatok 2017
KT határozatok 2016
KT határozatok 2015
KT határozatok 2014
KT határozatok 2013
KT határozatok 2012
KT határozatok 2011
KT határozatok 2010
KT határozatok 2009
KT határozatok 2008
KT határozatok 2007
KT határozatok 2006
KT határozatok 2005
KT határozatok 2004
KT határozatok 2003
KT határozatok 2002
KT határozatok 2001