ESB

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként kerül idén megrendezésre az ESB 2023 –Mérnöki Szimpózium a Bánkiban / Engineering Symposium at Bánki.

A konferencia lehetőséget nyújt magyar vagy angol nyelven ISSN számmal ellátott konferencia kiadványban megjelentetett publikációkra az alábbi (nem kizárólagos) témakörökben: anyag és gyártástechnológia, mechatronika, géptervezés, IT technológia, biztonságtechnika, minőségügy.

Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Időpont: 2023. november 16.

Program

830– 850   Regisztráció/Registration 

900– 925   Megnyitó (II. 252.): Rajnai Zoltán, Gáti József

930– 1220  Szekciók / Sections

1200– 1400 Ebéd/Lunch (II. 255.) 

1. Szekció – ATT 60 Jubileumi szekció 

Elnök: Réger Mihály, Pinke Péter, Gonda Viktor

9:30 – 9:35 Gonda Viktor: Az ATT60 szekció megnyitója, köszöntő

9:35 – 9:55 Gáti József: A Mechanikai Technológiai Tanszék megalapításától napjainkig

9:55 – 10:05 Kovács Tünde: Az anyagtudomány jelene és jövője az oktatásban és a kutatásban az ATT-n

10:05 – 10:15 Gonda Viktor: Az alakítástechnológia oktatási és kutatási tevékenységei

10:15 – 10:25 Bagyinszki Gyula: A hegesztéstechnológia szerepe a tanszék szakmai profiljában

10:25 – 10:35 Pinke Péter: Az Anyagtechnológiai Tanszék szerepvállalása a közelmúlt konzorciumi projektjeinek megvalósításában  

10:35 – 10:50 Réger Mihály: Az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola bemutatása

10:50 – 11:10 Szünet (20 perc)

11:10 – 11:25 Hargitai Hajnalka: Szép emlékek és új lehetőségek az anyagtudományi kutatásokban a SZE ATT tanszékkel

11:25 – 11:40 Béres Gábor: Nevek, célok, változások

11:40 – 11:55 Lukács Zsolt: 60 éve közösen a magyarországi gépészmérnök képzésben

11:55 – 12:10 Pázmán Judit: Dunaújvárosi Egyetem anyagtudományi kutatásai és közös projektek kialakítása az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karral

12:10 – 12:25 Reé András: Műegyetemi kapcsolat az indulásnál

12:25 – 12:30 Gonda Viktor: Délelőtti szekció zárása

12:30 – 14:00 Ebéd

14:00 – Délutáni program, tanszéki visszaemlékezés: 

              Réti Tamás: megnyitó

              Gonda Viktor: Labor elnevezések, emléktáblák

              Bagyinszki Gyula: Tanszéki életképek

              Kötetlen beszélgetés

2nd Section (hybrid) 

Chair: Judit Lukács –  (I. 112 and https://bbb2.banki.hu/b/luk-pge-1mn-q4q(link is external))

9:30-9:50   István Gál: Production’s risk mitigation on the field of Automotive Industry

9:50-10:10 Fülöp Fruzsina: Effect of loading conditions on the scratching behaviour of a TiBN and different DLC top-layered coatings applied on X210Cr12 cold work tool steel

10:10-10:30  Varga Bence: Fixed Point Iteration-based Adaptive Control with Deadzone Compensation

10:30-10:50  Ines Moussaoui : High Entropy Ceramics: A Brief introduction

10:50-11:10  Pusta Jalalova: Some Insights into the Scratch Resistance Assessment of Polycrystalline Diamond Coatings

11:10-11:30  Norbert Daruka: Vehicle explosives and explosive device detection methods at outdoor public events

11:30-11:50  Ahmed Mohammed Ahmed Al-areqi: A Fuzzy Controller-Driven Solution For Household Electric Fan Temperature Management

11:50-12:10 Bakhtyar saleh Ahmmad: Concrete Challenges in the Sky and Risk Management for High-Rise Design

12:10-12:30 Kristóf Stölczer The connection between the industrial safety and cybersecurity

3. Szekció (I. em. 144.)

Elnök: Nagy Rudolf

9:30-9:50 Stadler Róbert Gábor: Eltérő polimer lemezek kavaró dörzshegesztésének erőtani vizsgálata

9:50-10:10 Lőrincz László: Intézményi műtárgyvédelem biztonsági kamerarendszerek használatával

10:10-10:30 Váradi Péter: Fuzzy következtetési rendszer alkalmazhatóságának vizsgálata a gépjármű biztosítási csalás jelzés esetében.

10:30-10:50 Langer Ingrid: Színlátás vizsgálati eredmények kiértékelése fuzzy következtetési rendszer alkalmazásával

10:50-11:10 Simon Mátyás: Az orvosi gázok veszélyei az egészségügyi kritikus infrastruktúrák tekintetében

11:10-11:30 Pintér Péter: Hőkamera alkalmazásának lehetőségei alkatrészek meghibásodásának előrejelzésében

11:30-11:50 Leitner Miklós: Technológiai üzemállapotok figyelembevétele robbanásvédelmi kockázatértékelés során

11:50-12:10 Nagy Rudolf: Égésgátlás szerepe a tűzvédelemben

12:10-12:30 Rákóczi Barbara: Szennyvíztisztító telepek biztonsági elvárásai

4. Szekció (Fszt. 45) 

Elnök: Kohlhéb Róbert

9:30-9:50 Takács Sándor: Bórral mikroötvözött acélok hőkezelést követő anyagvizsgálata

9:50-10:10  Juhász Gergely: Lehetőségek a nagy-entrópiájú ötvözetek tervezésére és előállítására

10:10-10:30  Hareancz Ferenc: Nagy-entrópiájú ötvözetek alkalmazhatóságának lehetőségei

10:30-10:50  Oláh Ferenc: A keménységmérés hidrosztatikus és plasztikus zónáinak vizsgálata végeselemes szimulációval

10:50-11:10  Széll Attila: CrN bevonatok keménységének változása oxigén dópolás hatására

11:10-11:30 Seprős Szilárd: CFRP kompozit mikrófúrása során fellépő szerszámkopás és forgácsolásindukált sorja kísérleti vizsgálata

11:30-11:50 Inger Ádám: Magas roncsolási küszöbű femtoszekundumos lézertükrök tesztelése

11:50-12:10 Répás József: Cloud Forensics módszertan alkalmazásának vizsgálata magas automatizáltságú járművek esetén

5. Szekció (on-line, https://bbb2.banki.hu/b/luk-k1x-icd-6ni(link is external))

Elnök: Molnár Ildikó

9:00-9:20 Forgács Anett: Az internetes vásárlás magatartásának vizsgálata fuzzy következtetési rendszer segítségével

9:20-9:40 Széles Levente: A szimmetrikus horizontális grádiens struktúra hatása egy újszerű Lattice szerkezeten

9:40-10:00 Huszák Csenge: Hibamód keresés klasszikus módszerei

10:00-10:20 Kartali Gabriella: A látássérülteket veszélyeztető körülmények vizsgálata

10:20-10:40 Nemes Ildikó: Kiemelt objektum védelmével kapcsolatos adatok minősítése, tárolása és kezelése

10:40-11:00 Ádám Balázs: A SEBS tartalom hatásának DSC vizsgálata a PLA kristályolvadási görbéire különböző hűtési sebességek esetén

11:00-11:20 Kertész József: Anyag- és gyártástechnológiai trendek  a korszerű járművek tömegoptimalizációja érdekében

11:20-11:40 Koroknai László: Hengerelt acéllemezen történő akusztikus emissziós vizsgálat mozgató mechanizmussal

11:40-12:00 Tima Tamás Sándor: CFRP kompozitok többtengelyes élmarása: sorja és felületi érdesség vizsgálata

12:00-12:20 Czifra Árpád: Topológiai térképek műszaki felületek jellemzésére

1200– 1400 Ebéd/Lunch (II. 255.)