Hadiipari mérnöki

Képzési adatok

Végzettségi szint: mesterfokozat, MSc

Szakképzettség: okleveles hadiipari mérnök

A képzési idő félévekben: 3 félév

Képzési forma: nappali

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 90 kreditpont

A képzésről

A hadiipari mérnöki mesterképzési szak általános képzési célja, hogy korszerű oktatási módszerekkel, elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával olyan szakembereket képezzen, akik a megszerzett általános mérnöki ismereteken túl speciális hadi mérnöki ismeretekkel rendelkezzenek a hazai hadiipari vállalatok gyártóipari, kutatási és fejlesztési tevékenységük segítésére. Szaktudásuk alapján elsősorban a harci- és hadi járművek (földi és légi) ismeretére, a fegyver-, lőszer- és robbanóanyagok gyártására szakosodott vállalatok igényeit elégítik ki.
A szak hallgatói rendelkeznek a hadiipari fejlesztésekhez és tudományos kutatómunkához szükséges, globálisan alkalmazható elemző és problémamegoldó ismeretekkel és technikákkal, amelyek jelentősen támogatják a globális biztonsági környezet kihívásaira történő rugalmas és hatékony reagálást.
A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kinek ajánljuk?

Olyan érdeklődőknek, akik a védelmi technológiákra kívánnak szakosodni, a legmodernebb védelmi rendszereken szeretnének dolgozni, akár katonai szerepkörből lépnek át, akár civil karriert keresnek a védelmi vonatkozású iparágakban.

A védelmi ágazatokban dolgozó kormányzati szakemberek elmélyíthetik és kiszélesíthetik mérnöki ismereteiket, míg a nemzetük védelmi képességeihez hozzájárulni kívánó, a hadiipari szektorban elhelyezkedni szándékozó hallgatók értékes tudást szerezhetnek.

A technológia, az innováció és a nemzetbiztonság iránt szenvedélyesen érdeklődő pályamódosítók új pályát találhatnak a védelmi iparban.

Emellett a vállalkozók és innovátorok, akik úttörő védelmi technológiákat szeretnének kifejleszteni vagy ebben az ágazatban vállalkozásokat indítanának, jelentős hasznát vehetik a szakon megszerzett tudásnak.

Elhelyezkedési lehetőségek

A magyar hadiipar-fejlesztés során megalakult hadiipari vállaltoknál, valamint a védelmi szektor állami szereplőinél. Mindezek mellett minden olyan vállalkozásnál, intézménynél, ahol a védelmi iparhoz köthető fejlesztés, gyártás működik.

Főbb tantárgyak

anyag- és gyártástechnológia; termékfejlesztés és tervezéselmélet; minőségbiztosítás a kutatás-fejlesztésben; katonai műveletek és támogatásuk, robotika

Tanterv

 Aktuális tantervek

Kérdésed van a szakkal kapcsolatban?

Dr. habil. Farkas Tibor
farkas.tibor@bgk.uni-obuda.hu

Információk az előzetes kreditelismerési eljárásról:

https://bgk.uni-obuda.hu/elozetes-kreditelismeresi-eljaras/