PROJEKTMUNKA TANTÁRGY

Tisztelt Hallgatók!

A mérnökképzés egyik kiemelt feladatának tartjuk a gyakorlatorientáltságú képzés folytatását a Bánki Karon. Ennek megfelelően illesztettük be a tantervbe a „Projektmunka” tantárgyat. Önöknek a most következő félévben a meghirdetett témák közül kötelező egyet választaniuk. Ezt a választást szeretnénk megkönnyíteni, ezért a kari honlapon elérhetővé válnak a projektfeladatok, amelyeket az intézetek és ipari partnereink hirdetnek meg szakirányonként.

A projektek elindításához az alábbiakat javasoljuk:

  • A Bánki Kar honlapján tekintsék át a választható projekteket, válasszák ki azt a témát, amit szeretnének megvalósítani. A témák a linkeken keresztül az Intézetek oldalain elhelyezett leírásokhoz viszik Önöket, ahol részleteiben is tájékozódhatnak a  projektekről.
     
  • A projekt azonosító kódja lesz egyben a kurzus kód is, ezzel tudják beazonosítani a Neptunban a feladatot
     
  • Hallgatótársaikkal alkossanak csoportot a projektfeladat elkészítésére, és a kiválasztott projektazonosító száma alapján jelentkezzenek a kurzusokra a Neptun rendszerben.

Ha további kérdéseik lennének, kérem, hogy a témákat meghirdető tanárokat keressék a megadott elérhetőségeiken.

Tisztelettel:

Rajnai Zoltán
dékán

No results were found