Biztonságtechnikai mérnöki

Képzési adatok

Végzettségi szint: mesterfokozat, MSc

Szakképzettség: okleveles biztonságtechnikai mérnök

A képzési idő félévekben: 4 félév

Képzési forma: nappali, levelező

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 120 kreditpont

Részletes képzési program

A tanulmányaikat 2023 szeptember után kezdők részére
A tanulmányaikat 2023 előtt kezdők részére

Tanterv

Aktuális tantervek

Információk az előzetes kreditelismerési eljárásról:

https://bgk.uni-obuda.hu/elozetes-kreditelismeresi-eljaras/

Választható specializációk

  • biztonságtechnikai-rendszer tervező
  • információbiztonság
  • tűzvédelem

A képzés célja

A képzés célja biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik a biztonságtechnika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek a biztonság, a személy- és vagyonvédelem, az információvédelem területén jelentkező műszaki, komplex tervezési és szervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett magas szintű műszaki, informatikai, szervezői ismereteik, valamint az ehhez kapcsolódó készségeik révén
alkalmasak továbbá a szakterületen jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére; beosztottaik és munkatársaik szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelő irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.