BSc képzés: Gépészmérnöki

A gépészmérnök napjaink egyik legkeresettebb és legjobban megfizetett mérnöke. Az egyre bővülő ipari termelés, a negyedik ipari forradalom, a digitalizáció és robotizálás változatos kihívásokat és érdekes feladatokat biztosít. Ha gépészmérnök leszel, alkotó munkáddal hozzájárulhatsz a technológiai fejlődéshez, miközben sok területen kipróbálhatod tudásod és képességeid.

Miért érdemes a Gépészmérnöki alapszakot választanod?

Ezt a szakot neked ajánljuk, ha…

…szeretsz kísérletezni, ötleteidet a gyakorlatban kipróbálni és munkád eredményét közvetlenül is megismerni, megtapasztalni. Ha szeretnél a korszerű technológiák és jövő szerkezeti anyagainak ismerője lenni, új gépészeti megoldásokat kifejleszteni és a kreativitásodat kamatoztatni. Szívesen dolgozol csapatban, és már most sem idegen tőled a mértan, a matematika, a fizika. Szereted a gépeket, a szerszámokat és a többi gépi berendezést. A természet átalakítását – azzal a leginkább összhangban maradva – , az emberi munka megkönnyítését tűzted ki hivatásodnak.

Milyen új ismeretekre tehetsz szert, mit tanulhatsz nálunk?

Ezen a szakon széleskörű gépészeti és anyagtechnológiai ismereteket szerezhetsz, továbbá a kapcsolódó területeken (intelligens anyagok, informatika, számítógépes tervezés és gyártás, robottechnika) is bővítheted tudásodat. A képzés második felében különböző specializációk közül választhatsz, úgymint CAD-CAM-CNC, géptervezés, járműtechnika, fegyver- és lőszertechnikai, Harcjármű-technikai és Repülőműszaki specializáció.

Hol tudsz elhelyezkedni a Gépészmérnöki alapszakon szerzett diplomával?

Gépészmérnökként bárhol elhelyezkedhetsz, ahol gépészeti tervezés, gépgyártás, gépészeti rendszerek üzemeltetése történik, továbbá ahol a gyártási folyamatok tervezése és irányítása (pl. jármű- és alkatrészgyártás) zajlik. Gyakorlatilag a gazdasági élet termelő, szolgáltató és szakirányítási területein határtalanok a lehetőségek.

Mennyit kereshetsz alapszakos gépészmérnökként?

A gépészmérnökök rendkívül keresettek, így az oklevél megszerzése után azonnal elhelyezkednek. Az alapszakos végzettséggel magas, átlag feletti jövedelemre tehetnek szert.

Képzési adatok

 • Végzettségi szint: alapfokozat, BSc
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség: gépészmérnök
 • A képzési idő félévekben: 7 félév
 • Képzési forma: nappali / levelező
 • Finanszírozás: állami ösztöndíjas / önköltséges
 • Az oktatás nyelve: magyar / angol
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 210 kreditpont
 • Elektronikus jelentkezés: felvi.hu

Részletes képzési program

A tanulmányaikat 2023 szeptemberében megkezdők részére

Tanterv

Aktuális tantervek

Választható specializációk

 • Járműtechnika
 • CAD-CAM-CNC
 • Géptervezés (csak nappali tagozaton)
 • Fegyver- és lőszertechikai (csak nappali tagozaton)
 • Harcjármű-technikai (csak nappali tagozaton)
 • Repülőműszaki (csak nappali tagozaton)

A képzés célja

olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.  Alapvető műszaki és kapcsolódó gazdasági ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek a gépészeti rendszerek és technológiák tervezése, vizsgálata és üzemeltetése terén. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakon végző gépészmérnökök alkalmasak lesznek:

 • fémekkel, kerámiákkal, polimerekkel kapcsolatos korszerű anyagfeldolgozási, -tervezési és -vizsgálati műszaki feladatok elvégzésére;
 • a megfelelő komfortérzetet (hűtés, fűtés, szellőzés) biztosító lakó- és munkakörnyezet megtervezésére, épületgépészeti rendszerek tervezésére, elemeinek kiválasztására és méretezésére;
 • áramlás- és folyamattechnikai illetve energetikai gépek és berendezések, eljárások és rendszerek tervezésére és üzemeltetésére, elemeinek kiválasztására, méretezésére, illetve folyamatok szimulációjára;
 • a géptervezés vagy üzemeltetés során felmerülő szilárdtest-mechanikai, áramlás- és hőtechnikai problémák modellezésére;
 • korszerű gyártási eljárások, berendezések, eszközök, módszerek és rendszerek tervezésére és üzemeltetésére;
 • általános és mezőgép-tervezés, továbbá a műszerek tervezése feladatkörökben a teljes innovációs folyamatot átfogására és eredményes művelésére;
 • a gépészeti műszaki alkalmazások kapcsán felmerülő matematikai problémák felismerésére, elemzésére és korszerű megoldására.

Mindezek mellett a szakon végző gépészmérnökök a környezetvédelem, fenntartható fejlődés és korszerű energia-menedzsment területein is hasznosítható ismereteket szereznek.

Főbb tárgyak

A képzés – igazodva az európai normákhoz – kreditrendszerű. Az előírt természettudományi és műszaki alapozó tantárgyak mellett kiemelt szerepe van a számítógéppel támogatott műszaki ábrázolási, szerkesztési, tervezési (CAD), szervezési (CIM), gyártási (CAM), méréstechnikai és minőségbiztosítási (CAQ) ismereteknek és CNC technológiáknak. A képzés részeként idegen nyelveket, magas fokú számítógépes, informatikai ismereteket oktatunk, korszerű vállalkozási, jogi és menedzsment-tudás is szerezhető.

Szakmai alapozó tárgyak: anyagtan, áramlástani és kalorikus gépek, hidraulika, pneumatika, elektronika, villamos gépek, gépipari mérések, környezetvédelem, hő- és áramlástan, szerkezetmérések, tervezői rendszerek, forgácsolás, hegesztés, gyártástervezés, CNC-gépek, CAM, minőségirányítás.

Idegen nyelvi követelmény:

A végbizonyítvány megszerzésének nyelvi kritériuma a kritériumtárgy teljesítésén túl a belső szaknyelvi vizsga letétele. A belső szaknyelvi vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 szintjének megfelelő nyelvtudásra és a képzés szakmai nyelvének ismeretére épül.