FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

JELENTKEZÉS MÓDJA

A felvételizők kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket 2023. február 15-ig.

Mikor érvényes a jelentkezés?

A jelentkezés akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező:

  • a rendelkezésre álló határidőig és
  • az erre a célra kialakított elektronikus felületen nyújtotta be jelentkezését,
  • a személyes adatain kívül megjelölt legalább egy jelentkezési helyet,
  • az E-felvételiben kitöltött jelentkezési űrlapot (az utolsó adatállapotnak megfelelően) hitelesítette (Ügyfélkapun keresztül).

A nem hitelesített elektronikus jelentkezés a hitelesítésre rendelkezésre álló határidőn túl nem fogadható el.

HATÁRIDŐK:

Jelentkezési határidő (a kérelem rögzítésének és hitelesítésének határideje az E-felvételiben): 2023. február 15.

Hiánypótlás határideje: a jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát célszerű haladéktalanul, de legkésőbb 2023. július 12-ig kell feltölteni az E-felvi felületre.

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése: 2023. július 26.

Besorolási döntésről szóló határozat közzététele az E-felvételiben, valamint erről értesítő e-mail kiküldése: 2023. augusztus 5-ig.

Felvételi határozat közlése (a felsőoktatási intézmények küldik a felvételt nyert jelentkezőknek postai úton vagy e-mailben): legkésőbb 2023. augusztus 8-ig.

A teljes FELVI.HU FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ elérhető itt.