BSc képzés: Mechatronikai mérnöki

A mechatronikai mérnök napjaink egyik legkeresettebb és legjobban megfizetett mérnöke. Sokszínű és érdekes munkát végezhet: egyszerre alkalmazza a korszerű informatikai, gépészeti és elektronikai ismereteket, tevékenysége során egyesíti e mérnöki területek legjavát.

Miért érdemes a Mechatronikai mérnöki alapszakot választanod?

“Négy mérnök hallgató beszélget arról, ki tervezhette az emberi testet.

 • Szerintem gépészmérnök volt, nézzétek csak meg ezeket a szuper csuklókat, illesztéseket.
 • Szerintem villamosmérnök lehetett, milliónyi fantasztikus, elektromos kapcsolatot tervezett bele.
 • Szerintem informatikus mert, sok információt dolgoz fel
 • Én pedig biztos vagyok benne, hogy mechatronikus volt –mondta a negyedik, mert – ki más tudta volna ezt a hármat összehangolni!”

Az idézetből és a valóságból kiindulva, addig míg a gépészmérnök megtervezi a csuklókat, mozgásokat, a villamosmérnök az elektronikát, a programozó megírja a programot, a mechatronikus ezt mindegyiket egy egészben kell hogy lássa és összehangolja úgy, hogy ezek a diszciplínák, összehangoltan egy rendszert alkossanak. És ez ennek a szakmának a szépsége és nehézsége egyben.

Ezt a szakot neked ajánljuk, ha…

…erős matematikai, fizikai (mechanika, elektromosságtan) és informatikai alap-tudásod van, és mindezeket képes vagy rendszerszinten kezelni. Ha nem, akkor mindezt, itt nálunk megtanulod.

…szeretsz kísérletezni, ötleteidet a gyakorlatban kipróbálni és munkád eredményét közvetlenül is megismerni, megtapasztalni.

…szeretsz korszerű technológiákkal megismerkedni és velük dolgozni.

…új ötleteid vannak az elektronika, digitális technika, mechanika, szenzortechnika kombinálásával és fúziójával kapcsolatban. 

Mindezek után az itt szerzett tudással te alkothatod meg a jövő okoseszközeit és mesterséges intelligenciával felruházott robotjait!

Milyen új ismeretekre tehetsz szert, mit tanulhatsz nálunk?

Ezen a szakon megismerkedhetsz az ipari robotrendszerek intelligens irányítási eszközeivel.  Tanulmányaid során számos iskolai projektben, hazai- és nemzetközi versenyeken kipróbálhatod magad, s miután befejezted a képzést, képes leszel saját, egyszerűbb mechatronikai eszköz(ök) tervezésére, üzemeltetésére, alkalmas leszel informatikai feladatok megoldására, valamint az intelligens gyártórendszerek és robotok ipari használatára.

Intézetünkben a mechatronikai képzést alap- és mesterszinten végezzük. az alapszinten nagy hangsúlyt fektetünk az ipari robotrendszerek fejlesztésére, üzemeltetésére, míg a mesterszinten az intelligens rendszerek és a modern járműtechnika irányába folytatódik a képzés.

Hol tudsz elhelyezkedni a Mechatronikai alapszakon szerzett diplomával?

Mechatronikai mérnökként bárhol elhelyezkedhetsz, ahol gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai vagy informatikai, programozási ismeretekre és készségekre van szükség. sokat segít a munkakeresésben, ha részt veszel meghirdetett projektjeinkben, versenyeinken, konferenciáinkon, mivel itt az ipari támogatás kapcsán már megismerheted, az ezen a területen tevékenykedő legkiemelkedőbb cégek képviselőit, vezetőit.

Mindezek alapján, diákjaink keresettek a legismertebb ipari automatizálással foglalkozó cégeknél (a teljesség ismertetése nélkül pár legismertebb cég, ahol számos diákunk elhelyezkedett: Festo, Bosch, Schneider, Continental, Kirchoff, Suzuki, Audi).

Mennyit kereshetsz alapszakos mechatronikai mérnökként?

A mechatronikai mérnökök rendkívül keresettek, így az oklevél megszerzése után (sőt, inkább még előtte) azonnal elhelyezkednek.

Az alapszakos végzettséggel járó átlagos havi keresetek felette állnak az egyéb mérnöki szakon végzett hallgatók keresetének.

Képzési adatok

 • Végzettségi szint: alapfokozat, BSc
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség: mechatronikai mérnök
 • A képzési idő félévekben: 7 félév
 • Képzési forma: nappali / levelező
 • Finanszírozás: állami ösztöndíjas / önköltséges
 • Az oktatás nyelve: magyar / angol
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 210 kreditpont
 • Elektronikus jelentkezés: felvi.hu

Részletes képzési program

A tanulmányaikat 2023 szeptemberében megkezdők részére

Tanterv

Aktuális tantervek

A tanterv az iskolaügy rendeleteknek megfelelően 4 fő részre tagozódik, melyek: Természettudományi alapismeretek; Gazdasági és humán ismeretek; Szakmai törzsanyag; és Differenciált szakmai ismeretek.

Mindezek mellet megtalálhatók a kritérium tantárgyak, (lásd lejjebb: “Kritérium követelmények”) amik a nevükből kiindulva szükségesek a szak sikeres elvégzéséhez, és a választható tantárgyak, amik a mélyebb szakmai elkötelezettséget biztosítják különféle irányzatokban.

Választható specializációk:

 • Robottechnika
 • Intelligens irányítási rendszerek

A képzés célja

Kiindulva a mechatronika alapdefiníciójából,

célunk olyan mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a  gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni.

Képesek lesznek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű tervezési feladatainak ellátására, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák  bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energiahatékony és környezettudatos megszervezésére, a műszaki fejlesztés és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a nemzetközi munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Mindezek mellett, felkészülnek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A mechatronikai mérnök

 • tudása

Ismeri a mechatronika szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását, jellemzőit és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket, irányítási, szabályozási lehetőségeiket.

Ismeri az alapvető mechatronikai tervezési, modellezési elveket, módszereket ezen belül a gépészeti és finommechanikai konstrukciók, valamint az analóg és digitális áramkörök tervezésének alapjait.

 • képességei

Mindezt a tudást, ismeretet amit az előzőekben leírtunk, alkalmazni is tudja, továbbá képes csoportban dolgozni illetve felelősségteljes funkciókat ellátni.

A képzés módszere

A képzés – igazodva az európai normákhoz – kreditrendszerű. Az előírt természettudományi és műszaki alapozó tantárgyak mellett kiemelt szerepe van a differenciált szakmai ismereteknek, mert ezek alkotják a specializáció alapját.

Kritériumkövetelmények

Testnevelés: Minden nappali munkarendű alapképzésben résztvevő hallgatónak két félév. Testnevelés teljesítése kritériumkövetelmény. A tárgy a mintatantervi 2. és 3. félévben kerül meghirdetésre heti 2 óra terheléssel.

Idegennyelven teljesítendő tárgyak: Minden nappali munkarendű – magyar képzési nyelvű – alapképzésben résztvevő hallgatónak kritériumtárgyként fel kell vennie két, az egyetem által meghirdetett, angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell az arra előírt számonkérést. Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell angol alapfokú nyelvtudását, a Tanulmányi-és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Szakmai gyakorlat: A nappali tagozaton az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét, a gyakorlatot min. 80 kredit elérése után lehet elvégezni. Az általános 6 hetes szakmai gyakorlat mellett van egy 14 hetes integrált szakmai gyakorlat is, ami nagyban hozzásegíti a tanulókat a munkahelyi környezetben való alkalmazkodáshoz és a szakma mélyebb megismeréséhez.

A Gépműhely gyakorlat I-II. a nem szakirányú szakközépiskolát végzett, nappali tagozatos hallgatóknak kritérium követelmény.

Infrastruktúra

CAD/CAM-rendszerek, CNC-rendszerek, műszaki diagnosztikai rendszerek úgy a járműtechnika, mint a rezgésdiagnosztika területén.

Elektrotechnikai (villamos gépek) mérések klasszikus és modern mérésekkel.

Digitális áramkörök összeállítása és működésük elemzése TINA / LabView környezetben.

PLC programok írása és működésük elemzése, Siemens, TIA portál környezetben.

Ipari robotok programozása szimulációs (RobotStudió), és valós (Mitsubishi) környezetben.

Járműipari CAN busz rendszerek elemzése és tesztelése valós környezetben.

PIC, Arduino, Rasp., processzorok programozása valós (mechatronic board) környezetben.

Pneumatikus és hidraulikus szelepek, szelepszigetek összeállítása vezérlésének felprogramozása (PLC) valós környezetben.

Elhelyezkedési lehetőségek

Mint ahogy azt az előzőekben leírtuk a nálunk végzett mechatronikai mérnökök nagyon keresettek a legnagyobb, automatizációval foglalkozó multi-nacionális cégek által. Ehhez természetesen megfelelő végzettségi eredménnyel is kell rendelkezni, és sokat segít az áltatalunk (intézmény, kar) illetve a cégek által megszervezett versenyeken való részvétel. Valójában a versenyeket támogató cégek, itt ismerik meg (válogatják ki) leendő munkatársaikat.

A teljesség igénye nélkül a legismertebb cégek, ahol diákjaink elhelyezkednek: Festo, Bosch, Schneider, Siemens, Continental, Kirchoff, Suzuki, Audi, …).

Idegen nyelvi követelmény

A végbizonyítvány megszerzésének nyelvi kritériuma a kritériumtárgy teljesítésén túl a belső szaknyelvi vizsga letétele. A belső szaknyelvi vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 szintjének megfelelő nyelvtudásra és a képzés szakmai nyelvének ismeretére épül.