Domotika szakmérnök/szaktanácsadó

További információk kérhetők:

Képzésvezető: Dr. Kollár Csaba PhD tudományos főmunkatárs, kollar.csaba@uni-obuda.hu

Felnőttképzési Központ
Képzésszervező: Lőrincz Andrea, lorincz.andrea@bgk.uni-obuda.hu (+36-30-146-4570)


Jelentkezés:

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges az alábbi elérhetőségen: https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2025. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2025. szeptember


A továbbképzés célja:

A hazai és a nemzetközi tendenciák is azt mutatják, hogy akár a meglevő épületek, akár az újonnan építésre kerülő házak esetében egyre komolyabb igény mutatkozik a domotika rendszerek tervezésére, telepítésre, használatára, üzemeltetésére, karbantartására, fejlesztésére. Az Eurostat, az NMHH, a KSH és a Nielsen 2020-as évre vonatkozó statisztikái alapján megállapítható, hogy a teljes magyar lakosság naponta több mint 4 órán keresztül nézi a TV-t, a televíziószolgáltatás 81%-a digitális technológián történik. Az állampolgárok és a cégek összesen 12,7 millió mobiltelefon előfizetéssel rendelkeznek, melyeken közel 140 petabyte mobilhálózati adatforgalmat realizálnak negyed év alatt. Okostelefonunk 22-23 órán keresztül velünk van. Országos szinten 10,3 millió internet-előfizetést jeleznek a statisztikák, ezek révén több mint 1400 petabyte a vezetékes internet adatforgalma negyed év alatt. A hatalmas vezetékes és vezeték nélküli adatforgalom, valamint az a tény, hogy életünk 30-50%-át otthon töltjük, illetve, hogy a munkavállalók egyre nagyobb hányada választja a teljes, vagy rész-távmunkát, indokolja, hogy az otthon levő ember olyan épített környezetet akar magának, amelyik minél komfortosabb, kényelmesebb és biztonságosabb módon képes kiszolgálni igényeit úgy, hogy közben az épület fenntartása energiahatékony módon történik.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar szervezésében induló domotika szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak az országban elsőként vállalkozik arra, hogy olyan szakembereket képezzen, akik hivatásszerűen, és az elméleti ismeretek gyakorlatba ültetésével képesek a megrendelői igények, valamint az aktuális termékkínálat alapján a domotika rendszereket megtervezni, telepíttetni, a telepítés során a szükséges tanácsadási és minőségellenőrzési feladatokat ellátni, majd a kész rendszereket működtetni, felügyelni, karbantartani, igény esetén továbbfejleszteni. Karunkon, illetve Egyetemünkön megvan az a szükséges szakmai és tudományos ismeret, mely a szakot, s annak tantárgyait modern tudással képes feltölteni, illetve gazdagítani.

A fentiek alapján az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon 4 féléves, önköltséges, levelező tanrendű

Domotika szakmérnök/szaktanácsadó

képzést indítunk.

A Domotika szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a megfelelő műszaki, informatikai, programozási és biztonsági elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazva képesek a megrendelői igények alapján akár rész-, akár komplex domotika rendszerek tervezésére, telepíttetésére, működtetésére, felügyeletére, karbantartására, igény szerinti továbbfejlesztésére annak érdekében, hogy a megrendelő számára a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelő biztonságos, kényelmes, modern, energiahatékony, akár mesterséges intelligenciával is támogatott lakókörnyezetet teremtsenek.


Részvétel feltétele:

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki vagy alapképzésben vagy mesterképzésben (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) már megszerzett végzettséggel rendelkezik.

A domotika szakmérnök továbbképzési szakra történő felvétel feltétele, hogy a jelentkező szakirányú (biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, informatikus mérnök, kommunikációtechnikai mérnök) mérnöki végzettséggel rendelkezik. Egyéb műszaki/informatikusi diploma esetében a hallgatónak a jelentkezés során be kell nyújtani a leckekönyve hitelesített másolatát, mely alapján a szakvezető – összhangban az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatával – mérlegeli az előtanulmányokat, s döntést hoz arról, hogy a jelentkező vagy a domotika szakmérnök képzésre, vagy a domotika szaktanácsadó képzésre nyer-e felvételt.

A domotika szaktanácsadó szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki vagy alapképzésben vagy mesterképzésben bármilyen nem mérnöki területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezik.


Megszerezhető végzettség:

Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Domotika szakmérnök (Domotics engineer) vagy Domotika szaktanácsadó (Domotics consultant) megnevezéssel.

Képzési idő: 4 félév

Költségek: Önköltséges (250.000 Ft/félév)


Egyéb információk:

A képzésre jelentkezni a honlapon a Jelentkezés menetének leírásánál található Jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehet. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken lehet kérni. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, pénteki és szombati napokon kerül sor.

Mintatanterv megtekintése
Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – és szakdolgozatát bírálatra leadta – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte.