EHS szakmérnök/szakember

További információk kérhetők:

Képzésvezető: Elek Barbara, elek.barbara@bgk.uni-obuda.hu

Képzésvezető-helyettes: Mohai Ágota Zsuzsanna, mohai.agota@bgk.uni-obuda.hu

Felnőttképzési Központ
Zelei Sándorné, zelei.sandorne@bgk.uni-obuda.hu (+36 (30) 119 6747)


Jelentkezés:

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges az alábbi elérhetőségen: https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2024. szeptember


Egyéb információk:

Mintatanterv megtekintése
Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt


A továbbképzés célja:

A fenntartható fejlődés gondolata mindössze néhány évtizeddel ezelőtt, a XX. század végén fogalmazódott meg, de ma már a vállalati stratégiák szerves részét képezi. A vállalati fenntarthatóság alapvető elemei a környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelem, mely területek az elmúlt években rohamos fejlődésen mentek keresztül. A korábban különállóan kezelt szakterületek a fejlődési folyamat során erőteljesen összekapcsolódtak és napjainkra már egy közös rendszer, az EHS (Environmental/Környezetvédelem, Health/Egészség and/és Safety/Biztonság) rendszer elemeit alkotják. Az új szakterület létrejöttével fogalmazódott meg az igény a vállalatok részéről egy olyan szemléletmóddal bíró szakember iránt, aki képes komplexen látni és kezelni a vállalati környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelmet, illetve biztonságot. Ez az igény hívta életre az EHS mérnöki szakmát. A terület fejlődése napjainkban se állt le, a hagyományos megoldások mellett innovatív biztonságtechnikai megoldások sora áll az EHS szolgálatába, létrehozva ezáltal egy új, ugrásszerűen fejlődő interdiszciplináris szakmai – kutatási területet.

Ezekre a kihívásokra válaszul az Óbudai Egyetem Bánki Kara 4 féléves, levelező képzési rendszerű, a hazai felsőoktatásban akkreditált

EHS SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER

képzést indít.

A képzés célja, hogy környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelem, illetve biztonság terén magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a vállalati vagy állami szektorban tevékenykedő mérnökök/szakemberek részére. Cél olyan szakmérnökök/szakemberek képzése, akik korábban megszerzett alapképzettségük birtokában az új ismeretek elsajátításával képesek legyenek a vállalati vagy intézményi EHS rendszer létrehozására, működtetésére, felügyeletére, azok során felmerülő problémák megoldására. A cél továbbá olyan szakmérnökök/szakemberek képzése, akik a vállalati vagy intézményi EHS feladatok megoldása és célok elérése folyamán – szem előtt tartva a fenntartható fejlődés elveit – magas szinten, nagy hatásfokkal és innovatívan képesek összehangolni a társadalom biztonság iránti elvárásait a vállalat, intézmény műszaki-gazdasági érdekeivel.


Részvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.


Megszerezhető végzettség:

Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: EHS szakmérnök (EHS engineer)/szakember (EHS specialist) megnevezéssel.


Képzési idő: 4 félév vagy 2 félév (előképzettségtől függően).

Előképzettségtől függően, egyéni elbírálás alapján van lehetőség korábbi tanulmányok (pl. tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, munkavédelmi mérnöki diploma) beszámítására, elismertetésére.

Költségek: Önköltséges (230 000 Ft/félév)


Egyéb információk:

A képzésre jelentkezni a honlapon a Jelentkezés menetének leírásánál található Jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehet. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken lehet kérni. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, pénteki és szombati napokon kerül sor.


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.