Információbiztonsági szakmérnök/szakember

További információk kérhetők:

Felnőttképzési Központ
Lőrincz Andrea, lorincz.andrea@bgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5370)


Jelentkezés

Az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: 
https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2024. szeptember


Egyéb információk:

Mintatanterv megtekintése

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt


A továbbképzés célja:

Magyarországon napról-napra, szinte robbanásszerűen nő az igény az információbiztonság és az információbiztonsági rendszerek használata iránt. A vállalatoknál és a közszférában már elképzelhetetlen az üzleti folyamatok működtetése különböző informatikai rendszerek és infokommunikációs eszközök támogatása nélkül. A vállalatoknak alapvető érdekük folyamataik megbízható működését garantálni, ami megköveteli a támogató informa t ika folyamatos rendelkezésre állását, megbízható és biztonságos üzemeltetését. Az internet és az infokommunikáció fejlődésével a vállalatok nyitottsága az internet irányában is jelentősen megnőtt, ami romahosan megnövelte a kiberbűnözés veszélyeinek való kitettséget.

Ezekre a kihívásokra válaszul az Óbudai Egyetem Bánki Kara 2 éves, levelező képzési rendszerű, a hazai felsőoktatásban akkreditált

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER

képzést indított.

A képzés szombati napokon, szemeszterenként 14 hetes oktatási rendszerben zajlik.
A félévi kontakt tanórák száma: 112
A képzésben résztvevőknek a 4 szemeszter alatt 120 tanulmányi kreditpontot kell megszerezniük.
A szakirányú továbbképzés végén szakdolgozatot kell írni és megvédeni, valamint sikeres záróvizsgát kell tenni a szakmérnöki diploma megszerzéséhez.


A képzésre jelentkezés feltételei:

Szakmérnök képzés: mérnöki (BSc, MSc, vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diploma
Szakember képzés: bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc, vagy MSc, (korábbi egyetemi
vagy főiskolai) oklevél


Képzési cél:

Egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot és piacképes tudást biztosítani azoknak a
szakembereknek, akik az információbiztonság területeihez kapcsolódó munkakörökben
dolgoznak.

Képzés helye: Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Finanszírozási forma: Önköltséges, félévi költségtérítési díj összege: 250.000 Ft

Megszerezhető végzettség:

Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Információbiztonsági
szakmérnük/szakember megnevezéssel.


A képzés főbb területei:

Tárgyak jellegeKredit
Alapismeretek és szakmai törzsanyag60
Speciális szakismeretek50
Szakdolgozat10
Összesen120

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:

A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.