Légijármű üzemeltető szakmérnök/szakember

További információk kérhetők:

Képzésvezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, szabolcsi.robert@bgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5349)

Felnőttképzési Központ
Képzésszervező: Kovácsné Füredi Enikő, kovacsne.eniko@bgk.uni-obuda.hu (+36 (30) 119 6671)


Jelentkezés:

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: 
https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2024. szeptember


Információk:

Mintatanterv megtekintése
Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt


Részvétel feltétele:

  • Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki vagy nem mérnöki oklevél; és
  • angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél; és
  • a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet a MED alfejezet szerinti 1. osztályú orvosi minősítés.

A képzés célja:

Elsődlegesen az EASA Kereskedelemi Pilóta Engedély (CPL) és a hozzá tartozó műszerrepülési jogosítás, valamint hivatásos közforgalmi pilóta elméleti oklevél (ATPL theory) megszerzése. A képzés másik fontos célja, egy olyan posztgraduális képesítés megszerzése, amely kiegészíti a hallgatók meglévő szakképesítéseit, és hozzájárul a repülőiparágban történő elhelyezkedéshez, és az eredményes szakmai munkavégzéshez.
A legmagasabb szintű minőség elérése érdekében a jelenleg is folyó légitársasági pilótaképzés felsőoktatási posztgraduális integrációja rendkívül fontos. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar az oktatási-kutatási portfóliójának bővítése érdekében a légijármű üzemeltető szakmérnök képzésre, mint az egyik lehetséges kitörési pontra tekint. Ily módon, a képzés során a közforgalmi pilóta-hallgatók alapvető mérnöki szemléletmódot sajátíthatnak el, amelynek hasznát vehetik a későbbi hajózó-, vagy repülőműszaki karrierjük során is.


Képzési idő: rész idejű képzésben: 3 félév, 338 tanári kontaktóra;

Finanszírozási forma:önköltséges, az önköltségi díj 9 995 000 Ft/ félév

A képzés költségeihez magyar állampolgárságú hallgatók számára lehetőség van Diákhitel igénylésére.

Megszerezhető végzettség: Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak Légijármű üzemeltető szakmérnök vagy Légijármű üzemeltető szakember megnevezéssel, amely megnevezés a jelentkezéskor bemutatott oklevél alapján kerül besorolásra. A mérnöki BSc vagy MSc oklevelet bemutatók szakmérnökök lesznek, míg a nem mérnöki BSc vagy MSc oklevelet bemutatók szakemberek.

Megszerezhető kreditek száma:90 kredit

A képzés főbb területei:


Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások:

A tantárgyak vizsgával, vagy évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése tantárgyanként.
A vizsga írásbeli, szóbeli, vagy írásbeli- és szóbeli is lehet. A harmadik félév során a hallgatók szakdolgozatot készítenek, amelyet az abszolutórium megszerzése után, záróvizsgán védenek meg. A záróvizsga elméleti tárgyaiból eredményes vizsgát kell tenni.


A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:

A korábban hasonló-, vagy azonos rendszerben megszerzett krediteket az egyetem általános eljárási rendje szerint beszámíthatók. A tárgy esedékes féléve kezdetén, a hallgató kérésére, az index és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámításra.


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket teljesítette, az előírt krediteket megszerezte és szakdolgozatát beadta.


A záróvizsga részei:

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként 10 perc.