Minőségbiztosítási szakmérnök/szakember

További információk: http://minosegoktatas.hu/szakmernok/
T: 666-5432 (Horváth András, képzés titkára); 666-5397 (Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, képzés vezetője)
E-mail: horvath.andras@bgk.uni-obuda.hu dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu


Jelentkezés:

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen:
https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2024. szeptember


Okleveles Minőségbiztosítási Szakmérnök, Okleveles Minőségbiztosítási Szakember képzés

A képzés célja – olyan felsofokú végzettséggel már rendelkező – okleveles minőségbiztosítási szakmérnökök, ill. minőségbiztosítási szakemberek képzése, akik a posztgraduális képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával tudásukat képesek a vállalati minőségügy minden területén használni, valamint a minőségügyi technikák és menedzsment módszerek ismeretében a vállalati minőségirányítási rendszert üzemeltetni és vezetni.

A képzés elvégzése után a minőségbiztosítási szakmérnökök és a minőségbiztosítási szakemberek alkalmassá válnak a mai korszerű követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszerek kiépítésére, működtetésére, irányítására és fejlesztésére.

Tagozat, tanterv

 • A képzés időtartama 4 egyetemi félév.
 • A félévi óraszám, levelező tagozaton, a jóváhagyott tanterv alapján 120 kontaktóra
 • A képzés összóraszáma 480 óra (120 kredit).
 • Az oktatási féléveket 4 hetes vizsgaidőszakok követik
 • A képzés szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul.
 • Mind a négy félévben az oktatás 14 héten keresztül, heti egy alkalommal (általában pénteken 9:00 – 16:30 -ig) történik.
 • A hallgatók a felkészüléshez oktatási segédleteket kapnak.
 • A tantárgyak félévenkénti felosztását a Tanterv tartalmazza.

Mintatanterv megtekintése

Lassan elmondhatjuk, hogy Magyarországon egyedülállóan az Óbudai Egyetemen maradt 4 féléves a Minőségbiztosítási szakmérnök képzés, aminek szükségességét végzett hallgatóink is megerősítik.

2 féléves képzésbe nem jutna idő kiscsoportos FMEA, QFD, 5S, LEAN és SPC laborgyakorlatokra, amik az iparban nélkülözhetetlen tudást képviselnek. Azért, hogy hallgatóink a képzés közben már bizonyítani tudják tudásuk bővülését, folyamatosan az alábbi tanúsítványokat adjuk ki vizsgát követően:

 • Belső auditor (1. félév vége)
 • 7 régi (elemi) eszköz (1. félév vége)
 • 7 új minőségügyi eszköz (2. félév vége)
 • Autóipari minőségtechnikák – FMEA (2. félév vége)
 • Autóipari minőségtechnikák – QFD (2. félév vége)
 • Autóipari minőségtechnikák – DOE (2. félév vége)
 • IATF 16949:2016 szabványértelmezés (3. félév vége)
 • Autóipari minőségtechnikák – 8D módszer (3. félév vége)
 • 5S minőségtechnika (3. félév vége)
 • Mérőrendszerek vizsgálata – MSA (3. félév vége)
 • Mintavételes átvételi ellenőrzés (3. félév vége)
 • Autóipari minőségtechnikák – SPC (4. félév vége)
 • Lean eszközök (4. félév vége)

Követelmények

A vizsgakövetelményeket és a számonkérés módját a Tanterv tartalmazza.

A képzés szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul. A negyedik félév eredményes lezárása után a hallgatók 3 tárgyból záróvizsgát tesznek és szakdolgozatukat megvédik.

Költségek

A képzés költségtérítéses, díja 200.000.- Ft/félév.