Ergonómia és emberi tényezők szakember

További információk kérhetők:

Képzésvezető: Dr. Szabó Gyula, szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu

Felnőttképzési Központ
Képzésszervező: Dr. Jókai Erika, jokai.erika@bgk.uni-obuda.hu (+36 20 582 4994)


Jelentkezés:

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges az alábbi elérhetőségen: https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2024. szeptember


Mintatanterv megtekintése

Képzési tájékoztató.

A szakirányú továbbképzés célja olyan kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az ember és a rendszer többi elemeinek kölcsönhatását megértve, a releváns elméleteket, elveket, adatokat, módszereket a tervezés során az emberi jóllét és az általános rendszer-teljesítmény optimalizálására alkalmazni.


A felvétel feltétele:

A szakirányú továbbképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen) szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: ergonómia és emberi tényezők szakértő


A SZAKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

1. A képzési idő: 2 félév, 232 kontaktóra, levelező tanrend
2. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
3. Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A második félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.
4. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.
5. A záróvizsgára bocsátás feltételei: A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.
6. A záróvizsga részei: A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.
7. A záróvizsga tárgyai: Ergonómiai alapismeretek, Ergonómia módszertani ismeretek


Időbeosztás:

A képzés szeptemberben indul, félévenként 6 alkalommal pénteki és szombati napokon 9-17 óráig, a vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek. 


Költségek:

A képzés költségtérítéses, díja 300.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.


Egyéb információk:

A képzésre jelentkezni a honlapon a Jelentkezés menetének leírásánál található Jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehet. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken lehet kérni. A képzésre elsősorban olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik a munkaállomások, a munkakörnyezet, információs és informatikai környezet kialakításában, folyamatszervezésben vesznek részt/terveznek részt venni. A levelező képzésben a hallgatók kontakt-foglalkozásaira kéthetente, pénteken és szombaton kerül sor.