Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

További információk kérhetők:

Felnőttképzési Központ
Képzésvezető: Dr. Jókai Erika, jokai.erika@bgk.uni-obuda.hu (+36 20 582 4994)


Jelentkezés

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges az alábbi elérhetőségen: https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!


A képzés 2 évente indul.

Jelentkezési határidő: 2025. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2025. szeptember


Mintatanterv megtekintése
Információ a szakról megtekinthető itt

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt


A felvétel feltétele:

 Szakirányú továbbképzésre felvehető, aki műszaki, természet-, orvos-, egészség-, társadalom-, gazdaságtudományi vagy bölcsész alap- vagy mesterképzésben szerzett, illetve a korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó


A SZAKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

 1. A képzési idő:
  2 félév, 116 kontakt óra
 2. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
  60 kredit
 3. Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A második félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.
 4. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.
 5. A záróvizsgára bocsátás feltételei: A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.
 6. A záróvizsga részei: A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
  A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.
 7. A záróvizsga tárgyai: Antropometriai értékelés és tervezés, Rehabilitációs támogató technológiák

Időbeosztás

A képzés szeptember végén indul, félévenként 6 alkalommal pénteki és szombati napokon 9-17 óráig, a vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek. 


Költségek

A képzés költségtérítéses, díja 300.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.


Egyéb információk:

A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken lehet kérni. A képzésre a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek foglalkoztatásában, munkahely-tervezésében és épített környezetének kialakításában résztvevő humán, orvosi vagy gazdasági végzettségű mentorok, tanácsadók és szakértők mellett a technológiai és építészeti tervezésben résztvevő műszaki végzettségű szakemberek jelentkezését is várjuk. A levelező képzésben a hallgatók kontakt-foglalkozásaira kéthetente, pénteken és szombaton kerül sor.