Sikeresen zárult a XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferencia

A Magyar Hegesztési Egyesület a korábban 2020. májusára meghirdetett XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferenciáját a COVID_19 járvány miatt kialakult helyzetre tekintettel elhalasztotta, és 2021. január 28–30. között online módon rendezte meg, Dr. Palkovics László akadémikus, Innovációs és Technológiai Miniszter fővédnöksége mellett. A program január 28-án, csütörtök délelőtt, plenáris üléssel kezdődött, délután, majd másnap egész nap, és szombat délelőtt szekcióülésekkel folytatódott.

A konferenciát Dr. Gáti József, a Magyar Hegesztési Egyesület és a Konferencia elnöke nyitotta meg, majd Dr. Nagy Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkárának előadását követhették nyomon a résztvevők. Az előadó közvetlen betekintést nyújtott az ITM fejlesztési stratégiájába, valamint a többi fejlesztendő ágazatban szerepet játszó hegesztési alkalmazásokba.

Az előadást az Egyesület által alapított kitüntetések és kitüntető címek virtuális átadása követte. Ennek keretében Kovács Gábor, Egyetemünk Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karának nyugdíjas oktatója „Ifjú Hegesztő Szakemberekért” kitüntetésben részesült, míg Dr. Gáti József c. egyetemi docens „Életmű Díjat” vehetett át.

A szünetet követően Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési ügyekért felelős alelnöke „A kamarai szerepvállalás az új szakképzési rendszerben” címmel mutatta be prezentációját. Az előadó kitért az új szakképzési rendszer intézményrendszerére, a képzés egyes elemeire, a gazdaság szerepére, valamint a jövőbe mutató feladatokra.

A Plenáris ülés következő előadója Bocz András, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés műszaki és kereskedelmi igazgatóhelyettese volt, akinek Portász Attilával, közös cikkének címe „Acélipari körkép. Kilátások, kihívások, technológiai és anyagtudományi innováció” volt. A prezentáció lehetővé tette a tájékozódást a világ acéltermeléséről és kihívásairól, a lehetséges válaszokról, a technológiai és anyagtudományi fejlesztési lehetőségekről.

A konferencia újdonságot is kínált, a csütörtöki és a pénteki szekcióüléseket követően tematikus kerekasztal beszélgetésre nyílt lehetőség a Fő támogatók, így a Linde Gáz Magyarország Zrt; a Messer Hungarogáz Kft.; valamint a Flexman Robotics Kft. képviselőivel. A konferencia további támogatói Rehm Hegesztéstechnika Kft., a Crown International Kft., Lincoln Electric Magyarországi Képviselete, valamint a Rechnen Hegesztőház Kft. volt.

A rendezvény szervezői a szerkezetgyártás korszerű anyagai és kötéstechnológiái XXI. században gondolatkört helyezték a konferencia tematikájának középpontjába. A résztvevőknek lehetőségük nyílt a legfrissebb információkat megismerni a korszerű hegesztési eljárásokról és -változatokról, a nagy energiasűrűségű hegesztő eljárásokról, betekintést nyerni a hegesztett kötések és szerkezetek vizsgálatába, a modellezés és szimuláció újabb eredményeibe, a nagyszilárdságú acélötvözetek kutatási eredményeibe, illetve az egyre intenzívebben fejlődő hegesztési automatizálásba és robottechnikába.

A konferencia három napja alatt a több mint 130 regisztrált résztvevő 3 plenáris és 28 további előadást, valamit 3 kerekasztal megbeszélést követhetett nyomon, több mint 14 óra tiszta tanácskozási időben. Az online konferencia kreditpontos képzésnek minősült a nemzetközi és európai hegesztő diplomák tanúsítás rendszerében.

Az előadások és az azokhoz kapcsolódó viták, a kerekasztal megbeszélések, a szakmai videó filmek mind-mind hozzájárultak a résztvevők ismereteinek fejlesztéséhez, a generációk közötti tudás átadásához. További információk a konferencia honlapján, a https://e-vent.space/hegkonf/ felületen érhetők el.

Dr. Gáti József

Nemzetközi Hegesztési Intézet 72. Közgyűlése és Nemzetközi Konferenciája

2019. július 7-12. között Pozsonyban került lebonyolításra a 72nd IIW Annual Assembly and International Conference 2019, mely magába foglalta az International Institute of Welding (IIW) éves közgyűlését, bizottsági üléseit és a nemzetközi konferenciáját. A rendezvénysorozat házigazdája a Welding Research Institute és a Slovak Welding Society volt.

A Magyar Hegesztési egyesület elnöksége pályázatot írt ki a részvétel elősegítése érdekében, melynek eredményeképpen 4 fő utazását támogatta. A támogatottakkal együtt népes delegáció képviselte hazánkat, Dr. Gáti József, Dr. Jármai Károly, Dr. Lukács János, Bakos Levente, Dr. Dobránszky János, Dr. Ladányi Péter, Dr. Komócsin Mihály, Dr. Gáspár Marcell, Borhy István, Dr. Dobosy Ádám, Dr. Kovács Tünde, Dr. Fábián Enikő Réka, Dr. Kővágó Csaba, Pogonyi Tibor, Varbai Balázs, Erdős Antal személyében.

Az első nap került sor a General Assembly ülésre, ahol Magyarországot Dr. Gáti József, a MAHEG elnöke, a delegáció vezetője, Dr. Jármai Károly professzor, és Borhy István MAHEG elnökségi tagja, delegátusok képviselték. A Közgyűlés a nemzeti delegációk részvételével számos napirendet megtárgyalva hatékony és eredményes munkát végzett.

Az IIW közgyűlésen Douglas R. Luciani elnöki köszöntője és megnyitóját követően a résztvevők elfogadták a titkárság beszámolóját az elmúlt évről, a kincstárnok 2018. évi jelentését a gazdálkodásról (GA-0395-19), a könyvvizsgáló által ellenőrzött mérlegkivonatot, valamint az IAB bevételeit (GA-0396-19). Elfogadásra került a 2019 évi költségvetés (GA-0399-19), és annak részeként a tagsági díjak (GA-0398-19), mely hazánk esetében kismértékű növekedést jelent.

A jövő évi 73. IIW Közgyűlés és a Nemzetközi Konferencia Szingapúrban, Marina Bay Sands-ben lesz, 2020. július 19-24 között (https://www.iiw2020.com/), míg 74. IIW közgyűlésre az olaszországi Genova-ban 2021. június 20-25. (https://www.iiw2021.com/) között kerül sor.

A személyi változások között került napirendre, hogy Dr. Cécile Mayer (F) CEO megbízása 2019. december 31-én megszűnik, Dr. Luca Costa (I) csatlakozva a Board of Directors-hoz, 2020. január 1-vel átveszi Cécile Mayer feladatait, megbízatása 2024. december 31-ig szól. Ezzel egy időben az IIW titkárság átköltözik Franciaországból Olaszországba, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozások átvezetésével.

Az IIW WG-RA keretében Bakos Levente, a MAHEG alelnöke beszámolt az Óbudai Egyetemen július 4-6. között megrendezett 5th Yung Welding Professionals International Conference (YPIC2019) programjáról, mely két sikeres magyar rendezés, majd egy német és egy francia helyszín után, immáron ötödször került lebonyolításra a MAHEG szervezésében, az IIW támogatásával.

A 2020. szeptember 2-4. között megrendezésre kerülő 3rd International Conference on Vehicle and Automotive Engineering tanácskozásról Prof. Dr. Jármai Károly, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese tartott prezentációt, és mutatta be a 2018-as konferencia előadásait bemutató Springer kiadványt.

A világ 55 országát tömörítő IIW Közgyűlés a Bizottságokban folytatta szakmai programját. A mintegy 800 delegátus három szállodai helyszín konferencia termeiben, párhuzamos szekciókban folytatta tevékenységét naponta 8:15-18:15 között, július 11-éig.

A Közgyűlés poszter szekciójában bemutatásra kerül a Réka E. Fábián, József Gáti, János Kuti szerzők Corrosion Resistance of Welding Joints of Stainless Steels című előadása.

A magyar delegáció tagjai bekapcsolódtak azon IIW Bizottságok munkájába, melyekben a MAHEG Nemzeti Bizottság felhatalmazása alapján delegátusként szakmai tevékenységet fejtenek ki.

Az IIW 72. Közgyűlés és a Nemzetközi Konferencia programja a konferenciával folytatódott, melynek kiemelt tématerületei az alábbiak voltak

  • Automotive Applications of Welding Technology
  • Automotive Corrosion
  • Modern Joining Procedures in the Automotive Industry
  • Advanced Welding Processes
  • Robotic Welding in the Automotive Industry
  • Joining of Advanced Steels
  • Adhesive Bonding 8. Joining Dissimilar Materials
  • Non-sheet-metal Automotive Joining
  • Welding and Joining Process Simulation.

A Konferencia szervezői 166 előadást fogadtak be, az Óbudai Egyetem képviseletében Kovács Tünde Anna Vladár Annamária, Pinke Péter, Hassanen L. Jaber szerzők „Dissimilar Metal Joining by Ultrasonic Welding” című előadása hangzott el.

A 72nd IIW Annual Assembly and International Conference programsorozatán résztvevő hazai szakemberek színvonalasan képviselve hazánkat bemutatták a világ élvonalába tartozó kutatásaik eredményeit. Az előadások és az azokhoz kapcsolódó viták, a kávé és az ebédszüneti konzultációk mind-mind hozzájárulnak a tapasztalatok cseréjéhez, az ismeretek átadásához, a fejlesztési irányok megvitatásához, a kapcsolatok kiszélesítéséhez. A MAHEG és a hazai szakembergárda tevékenysége révén Magyarország elismert tagja a hegesztők világszervezetének.

Dr. Gáti József