10 éves a RECCS Tészahíd-építő Világbajnokság

Az idén lett volna a tizedik, jubileumi RECCS Tésztahíd-építő Világbajnokság, amire nagyon készültünk, de sajnos a vírushelyzetre való tekintettel nem tudtuk megrendezni, és emiatt élőben nincs lehetőségünk versenyezni. Azt azonban nem szeretnénk, hogy a RECCS feledésbe merüljön, így mára, a verseny eredetileg kiírt időpontjára néhány kellemes emléket szeretnénk felidézni az elmúlt évekből. Fogadjátok szeretettel eme kis összeállítást:

Summary of RECCS 2019 Championship

On May 23, 2019, one of the University’s largest internationally recognized championship, the RECCS Ledge Building World Championship, was successfully completed. At the event, which was held for the ninth time, nine of the 11 registered countries were represented by the total of 19 teams, with 22 pasta bridges. The Obuda University has delegated six teams (five teams from the Bánki Faculty, which started the RECCS World Championships, further to the point the Keleti Faculty of Business and Management and the Kandó Faculty of Electrical Engineering was represented by a team and a student). A team of St István University, Miklós Ybl Architecture Faculty, three teams from Brazil, two from Poland, two from Transylvania and other participants from Bulgaria, Turkey, Germany, Lithuania and Latvia have participated.

Team registration began at 7 am, and the contestants continuously arrived with their structures. After 9 o’clock, the jury members reviewed and evaluated the bridges, and the spectators also gathered, so the auditorium in the campus of the Bécsi Street, which served as the venue of the race, was full of people. The opening ceremony began a few minutes after 10 o’clock, the narrator was Dr. Tibor Kovács, associate professor, and the interpreter was Éva Kovács. We have invited István Tarlós, mayor of Budapest, to attend the World Championship, who was represented by Dr. Balázs Szeneczey the vice mayor of Budapest, who greeted the audience. The president of the competition was Prof. Dr. Zoltán Rajnai dean, honorary president was Prof. Dr. Mihály Réger rector. The president of the jury is Dr. István Oldal, vice president of Mechanical Engineering, of the Hungarian Chamber of Engineering. The other members of the jury were from teachers of the Donát Bánki Faculty of Mechanical and Security Engineering at the Obuda University, the representatives of the sponsors and the recognized personalities of other professional fields.

Prof. Dr. Mihály Réger, rector of the Obuda University, opened with his speech the World Championship.

First, there was a competition for bridges – the jury was able to evaluate 10 structures, one was outside of the racing competition. The 2013 World Record (570.3 kg, which was achieved by the students of the University of Obuda, Bánki Faculty) still has not been reached, but the results were still very nice: the Turkish team IPYMIDEAST had a load of 482.5 kg, securing their first place with it. Interestingly, this team has conquered the world record two years ago in the support category.

Brazilian Builders, a new team at RECCS World Championship, finished at the second place. As a debut of the South American joint, built an outstanding bridge with a load capacity of 355.3 kg.

Third place winner was the UTCN Transylvanian team with a load capacity of 289.6 kg.

In the second part of the world championship was the holding/bracket category, where we also saw 10 structures, and there was also a bridge outside of the competition.

At the forefront, the top runner of the category, the IPYMIDEAST team, scored 504.2 kg, which became the most competitive structure of this year’s race, though their own record of 2017 could not be broken, as this year’s structure was 162.1 kilograms less.

The second place went to the Lithuanian team Marmašeliai 4.2 runner-up, their support was 413.8 kg, before it broke.

One of the teams at the Bánki Faculty of Obuda University, namely “Dezső, must die” a duo with a load of 359.4 kg finished at third place.

The large number of audience and competitors were invited for a sandwich lunch on the hanging corridor of the Bécsi Street campus, while the jury compiled the final result. After the break Dr. József Gáti, the rector’s general counselor held his closing remarks, and then the result was announced.

Prizes for the first three runners-up of the two categories were presented by, Prof. Dr. Mihály Réger, rector, Gabriella Földesi chancellor, Dr. József Gáti rector’s general counselor, Dr. István Oldal vice president and Prof. Dr. Zoltán Rajnai dean of the Bánki Faculty.

This year’s special prize of aesthetic was given to the team named Averi Stroy and to their structure under the same name from Bulgaria.

The Special Prize for Innovation was won by the Domiró Bridge of our University Domino team with its unique structure.

The special prize of the best cross-border Hungarian team was handed over by Gábor Bokros, Deputy Director of Marketing, to the UTCN of Cluj team, with the generous offer of Gyermelyi Zrt.

The Mechanical Engineering Division of the Hungarian Chamber of Engineers has been awarded a special prize for the best Hungarian mechanical team, which was a different team from the “Dezső must die” of Bánki’s team. This was handed over by Dr. István Oldal, vice president of Mechanical Engineering at the Hungarian Chamber of Engineers.

The special award of the Obuda University has been given to the “Stars of Eger” group by Prof. Dr. Réger Mihály rector.

The special prize of the Student Union of the Obuda University was presented to the Bánki’s team of “Etil Brigade”, by Prof. Dr. Zoltán Rajnai, dean.

The special prize of the Bánki Faculty was handed over to the Domino team by Chancellor Gabriella Földesi.

In addition, the Bridge Builders Association offered special prizes to all competitors, congratulating them on their outstanding performances.

Many people on the site were bustling through the breaks, and numerous others were able to watch the events from the live YouTube stream. There was a large number of press staff at represent to report, and to interview. As with the competitors, both the organizers and the sponsors have done their best to create a good atmosphere and a fair competition.

It was a special joy for our University that this time the best teams of three continents measured their knowledge and skills on RECCS, and that not only the teams of the Obuda University, but also of other Hungarian institutions participated in the event. We are looking forward to welcoming all of our enthusiasts and visitors to the 10th jubileeWorld Championship next year.

You can find pictures from the competition here and the official after movie here.

By György Hasilló

Nemzetközi siker – Összefoglaló a RECCS 2019 eredményeiről

2019. május 23-án sikeresen lezajlott az Egyetem nagyszabású nemzetközileg is elismert versenye, a RECCS Tészahíd-építő Világbajnokság. Az immáron kilencedik alkalommal megrendezett eseményen a 11 regisztrált országból végül 9 nemzet képviselte magát összesen 19 csapattal, 22 tésztahíddal. Az Óbudai Egyetem hat csapatot indított (öt csapat a RECCS Világbajnokságot elindító Bánki Karról érkezett, s mellettük az egyetemet képviselte a Kandó Károly Villamosmérnöki Kar és a Keleti Károly Gazdasági Kar egy-egy hallgatójából álló csapat is). Egy összevont csapattal vett részt a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara, továbbá három csapat érkezett Brazíliából, két csapat Lengyelországból, 2 csapat Erdélyből, valamint érkeztek résztvevők Bulgáriából, Törökországból, Németországból, Litvániából és Lettországból.

A csapatok regisztrációja reggel 7 órakor kezdődött, folyamatosan érkeztek a versenyzők szerkezeteikkel. 9 óra után a zsűri tagjai megtekintették és értékelték a hidakat, és a nézők is gyülekeztek, így a verseny helyszínéül szolgáló Bécsi úti campus aulájában kialakított nézőtér is megtelt emberekkel. Az ünnepélyes megnyitó 10 óra után pár perccel kezdődött, a narrátor Dr. Kovács Tibor egyetemi docens, a tolmács pedig Kovács Éva volt. A világbajnokság fővédnöki tisztét felkérésünkre Tarlós István, Budapest főpolgármestere vállalta, képviseletében Dr. Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes úr köszöntötte az egybegyűlteket. A verseny elnöke prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, tiszteletbeli elnöke prof. dr. Réger Mihály rektor volt. A zsűri elnöke dr. Oldal István, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának alelnöke. A zsűri további tagjai az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar oktatóiból, a támogatók képviselőiből, illetve a szakmai közélet elismert személyiségeiből kerültek ki.

A világbajnokságot ünnepi beszédével Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora nyitotta meg.

Elsőként a hidak versenyére került sor – ebben 10 szerkezetet tudott értékelni a zsűri, valamint volt egy törés versenyen kívül. A 2013-as világrekordot (570,3 kg, amelyet az Óbudai Egyetem Bánki Karának hallgatói értek el) továbbra sem döntötték meg, de nagyon szép eredmény született: az IPYMIDEAST elnevezésű török csapat a 482,5 kg-os terhelést ért el, és ezzel első helyet szerzett. Érdekesség, hogy ez a csapat két éve a tartó kategóriában elhódította a világcsúcsot.

Második helyen végzett a RECCS Világbajnokságon újonc csapatnak számító Brazilian Builders. A dél-amerikai együttes bemutatkozásaként kiemelkedően jó, 355,3 kg teherbírású hidat épített.

A harmadik helyet az erdélyi UTCN nevű csapat szerezte meg 289,6 kg teherbírással.

A világbajnokság második részében, a tartó kategóriában szintén 10 szerkezetet láthattunk, és itt is volt egy versenyen kívüli híd.

Az élen a kategória csúcstartója, az IPYMIDEAST csapat végzett, 504,2 kg-ot értek el, amely az idei verseny legnagyobb teherbírású szerkezete lett, bár a saját 2017-es rekordjuktól ezúttal 162,1 kilogrammal elmaradt.

Második helyet szerzett a litván Marmašeliai 4.2 névre hallgató csapat, az ő tartójuk 413,8 kg terhelést bírt ki, mielőtt megreccsent volna.

Az Óbudai Egyetem Bánki Karának egyik csapata, a Dezsőnek meg kell halnia fantázianevű duó 359,4 kg-os terhelést kibíró tartója harmadik helyen végzett.

A szép számmal megjelenő közönséget és a versenyzőket egy szendvicsebéd várta a Bécsi úti campus függőfolyosóján, míg a zsűri összeállította a végeredményt. A szünet után dr. Gáti József rektori főtanácsadó tartotta meg záróbeszédét, majd következett az eredményhirdetés.

A két kategória első három helyezettjeinek járó díjakat, prof. dr. Réger Mihály rektor úr, Földesi Gabriella kancellár asszony, dr. Gáti József rektori főtanácsadó úr, dr. Oldal István alelnök úr és prof. dr. Rajnai Zoltán dékán úr adták át.

Az esztétikai különdíjat idén a Bulgáriából érkező Averi Stroy nevű csapat ugyanilyen nevű szerkezete kapta.

Az innovációs különdíjat Egyetemünk Dominó csapatának Domiró elnevezésű hídja nyerte el egyedi felépítésével.

A legjobb határon túli magyar csapat különdíját a Gyermelyi Zrt. felajánlásával Bokros Gábor marketing igazgatóhelyettes úr adta át a kolozsvári UTCN csapatnak.

A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata a legjobb hazai gépészcsapatnak adott különdíjat, amely nem volt más, mint a Dezsőnek meg kell halnia nevű Bánkis csapat. Ezt Dr. Oldal István úr, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának alelnöke adta át.

Az Óbudai Egyetem különdíját az Egri Csillagok nevű Bánkis csapat kapta prof. dr. Réger Mihály rektor úrtól.

Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának különdíját pedig az Etil-alakulat megnevezésű Bánkis csapat kapta Dr. Rajnai Zoltán dékán úrtól.

A Bánki Kar különdíját Földesi Gabriella kancellár asszony adta át a Dominó névre hallgató csapatnak.

Továbbá a Hídépítők Egyesülete minden versenyzőnek ajánlott fel különdíjat, ezzel gratulálva nekik kiemelkedő teljesítményükért.

Számos érdeklődő a helyszínen izgulta végig a töréseket, az élő YouTube streamnek köszönhetően azonban sokan tudták nézni máshonnan is az eseményeket. A sajtó munkatársai szép számban képviselték magukat, hogy tudósítsanak, interjúkat készítsenek. Ahogyan a versenyzők, úgy a szervezők és a szponzorok is mindent megtettek a jó hangulat és a tiszta verseny érdekében.

Külön öröm volt Egyetemünk számára, hogy ezúttal három kontinens legjobbjai mérték össze tudásukat és felkészültségüket a RECCS-en, valamint hogy nem csupán az Óbudai Egyetem, de más hazai intézmény csapatai is részt vettek az eseményen. Minden kedves résztvevőt és érdeklődőt várunk jövőre is, a Jubileumi 10. RECCS Tésztahíd-építő Világbajnokságon.

Az eredmények és az eseményről készült fényképek elérhetők a RECCS hivatalos weboldalán.

http://reccs.uni-obuda.hu/hu/gallery/2019

http://reccs.uni-obuda.hu/hu/results

írta: Hasilló György

Összefoglaló a RECCS 2018 eredményeiről

Május 24-én sikeresen lezajlott a nyolcadik RECCS Tésztahíd-építő Világbajnokság. A versenyen 6 országból 8 csapat vett részt, a három magyar bánkis csapat mellett érkeztek vállalkozó kedvű fiatalok Romániából, Litvániából, Lettországból, Törökországból és Bulgáriából. Híd kategóriában a 2013-as bánkis rekord továbbra sem dőlt meg; a győztes szerkezetet idén a kolozsvári Technical University of Cluj-Napoca csapata építette, amelynek a. „Kenny” nevezetű szerkezetük 272,9 kg terhelést követően tört darabokra. A második helyet a „For a few dollars more” nevű híd építői,  a University of Architecture Civil Engineering And Geodesy csapata szerezte meg. Az ő építményük 103,1 kg terhelést bírt.

Tartó kategóriában idén 6 csapat indult, a győztes a tavalyi rekordot is felállító TAT MAKARON csapat lett, azonos megnevezésű szerkezetük 561,4 kg-ot bírt. Második helyezést szerzett a Technical University of Riga csapata, akik szintén visszatérő versenyzők voltak a megmérettetésen. Az ő tartójuk is a tavalyival megegyező „Bridge It!” nevet kapta, ez 401,4 kg terhelés után tört össze. A dobogó legalsó fokát Laky Norbert és Mátlé Roland Dominó szerkezete kaparintotta meg a kiváló 310,1 kg-os teherbírással.

Szép eredményeket ért el a másik két kari csapat is, a Nágel János, Varga Péter és Zaklajda Gergő alkotta Bakos Balázs team, valamint Horváth Viktor Eiffel Jancsi szerkezete.

Ugyancsak szép eredménnyel indulhattak haza a dobogóról lemaradt Vilnius Gediminas Technical University hallgatói, tartójuk (298,8 kg) mindössze 11,3 kg teherbírással maradt alul a harmadik helyezett Dominótól.

Számos érdeklődő a helyszínen izgulta végig a töréseket, az élő YouTube streamnek köszönhetően azonban sokan tudták nézni máshonnan is az eseményeket. A sajtó munkatársai szép számmal jelentek meg tegnap, hogy tudósítsanak. Ahogyan a versenyzők, úgy a szervezők és a szponzorok is mindent megtettek a jó hangulat és a tiszta verseny érdekében. A díjátadó ceremónia során nem csupán a dobogós helyezést elérő csapatok részesültek díjazásban, különdíj járt a leginnovatívabb és a legesztétikusabb szerkezetnek is. Előbbit a litván „Bridge It!” kapta, míg a legszebbnek ítélt alkotás a román „Kenny” lett.

A Henkel Magyarország különdíjait – a dobogós helyezések ismertetését követően – szintén dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszony és Varga Csaba kancellárhelyettes úr adták át a résztvevő csapatoknak.

A Magyar Mérnöki Kamara a legjobb hazai gépészmérnököt jutalmazta különdíjjal, melyet a Bakos Balázs csapat vehetett át Prof. dr. M. Csizmadia Bélától, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának elnöke.

A Technical University of Cluj-Napoca csapata („Kenny”) részére a Gyermelyi Zrt. képviseletében Bokros Gábor marketing igazgatóhelyettes úr adta át a legjobb határon túli csapatnak járó különdíjat.

A Taegu Tec Hungary Kft. a legjobb bánkis csapatnak járó oklevelét és díját Téri Zoltán mérnök szaktanácsadó adta át a Dominó teamnek.

Végül, de nem utolsósorban az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának különdíjait dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszony és Varga Csaba kancellárhelyettes úr adták át az Eiffel Jancsi és Bakos Balázs magyar csapatoknak.

Összességében elmondható, hogy a 2018-as RECCS világbajnokság lebonyolítása sikeresen zajlott, a támogatóktól, a nézőktől és a részt vevő csapatoktól érkező előzetes visszajelzések is mind pozitívak voltak.

Gratulálunk a csapatoknak, és különösen a magyar résztvevőknek az eredményes szerepléshez.