Szoboravatás Tisza Miklós emlékére

Dr. Tisza Miklós (1949-2021) egyetemi tanár példaértékű közösség- és iskolaépítő munkássága előtt tisztelegve emlékszobrot állítottak a Miskolci Egyetem főépületének régi aulájában, melyet 2024. június 24-én ünnepélyesen lepleztek le.

A Miskolci Egyetem Szenátusa, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézete, az iparvállalatok, a pályatársak, a kollégák, az egykori hallgatók és a professzor családjának összefogásának eredményeként megvalósult mellszobor Juha Richárd Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotása.

A BGK Anyagtechnológiai Intézeti Tanszéke és a Magyar Hegesztési Egyesület képviseletében Dr. Gáti József rótta le tiszteletét a néhai Dr. Tisza Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, fejlesztési rektorhelyettes, a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola vezetője szobra előtt.