.

A "+Google Naptár" gombra kattintva a gmail.com-os fiókkal rendelkezők felvehetik a kar naptárát a sajátjukhoz,
így elkerülhető hogy lemaradjanak a karral kapcsolatos eseményekről, információkról.

 
 
Köszöntöm az érdeklődő olvasót az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy fiatal, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében.Friss hírek

(korábbi híreinket a Hír archívumban olvashatják)

máj
24

Sikeresen lezajlott a negyedik SzaFARi konferencia

2022. 05. 16-án immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakosztályaként működő Magyar Fuzzy Társaság és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének közös szervezésében a Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről (SzaFARi) nevet viselő rendezvény. A konferencia elsődleges célja a BSc, MSc képzésben résztvevő hallgatók tehetséggondozása, tudományos életbe történő bekapcsolódásának támogatása.

Idén először a montenegrói Donja Gorica Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola is bekapcsolódott a szervezésbe. A külföldi résztvevőkre tekintettel a konferencia hibrid formában zajlott, a hazai résztvevők személyesen, a külföldi hallgatók online formában mutatták be munkájukat. Összesen 15 előadást hallhattunk magyar, illetve angol nyelven. A résztvevő hallgatók fuzzy következtetési rendszerekhez, illetve annak rokonterületeihez kapcsolódó kutatásaikat mutatták be. A témák sokszínűsége is jól mutatja a számítási intelligencia alapú megoldások széleskörű alkalmazhatóságát. A járműtechnika, vezérlési feladatok, kockázatértékelés, valamint orvosi alkalmazás egyaránt megjelent a kutatásokban.

A szekciók legjobb előadói a záró ceremónián oklevelet vehettek át az alábbi munkáikért. Legnagyobb örömünkre a montenegrói hallgató mellett két Bánkis hallgatónk is legjobb előadói díjat kapott:

Anja Stijepović: Marketing using artificial neural network

Hegedűs Martin: Víztakarékos öntözőrendszer vezérlés készítése fuzzy logika segítségével

Répás Péter: Fuzzy hibafa elemzés és használata az önvezető autózásban

Bízunk abban, hogy a külföldi egyetemekkel hosszútávú együttműködést tudunk kialakítani a SzaFARi konferencia szervezésében és azon túl is.

A kapcsolódó publikációk a Bánki Kar folyóiratában, a Bánki Közleményekben jelennek majd meg.

A konferencia weblapja: http://old.bgk.uni-obuda.hu/mei/SzaFARi/2022/index.php

Dr. habil Laufer Edit

máj
23

Budapest Ösztöndíj Program 2022/2023

Ismét meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot a Fővárosi Önkormányzat, amely program keretében felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára nyílik lehetőség, hogy 5 hónapon keresztül szakmai anyagok és konzultációs lehetőségek biztosítása által lehetőséget kapjanak kutatásra, majd tanulmány készítésére.

A Programban legfeljebb 20 fő nappali tagozatos, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki:
- valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;
- a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
- angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
- vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában (ebből hetente legalább 10 órát a fogadó szervezetnél eltöltve) a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
- vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
- vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti.


A Programban részt vevő hallgatók részére nettó havi 100.000 Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.


A Budapest Ösztöndíj Program szabályait és leírását tartalmazó rendelet, valamint a pályázati kiírás szövege és kapcsolódó mellékletei csatolmányként alább megtalálhatók:

máj
23

Pályázat felsőéves műszaki egyetemi hallgatók számára

Pályázat felsőéves egyetemi és főiskolai hallgatók külföldi nemzetközi konferenciákon-tanulmányúton, diplomamunka előkészítésen, félév áthallgatáson való részvételének támogatására.

A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA) pályázatot hirdet kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú, műszaki és iparművész hallgatók részére 2022. második félévi támogatások elnyerésére. A művészeti jellegű pályázatok bírálatánál előnyt élveznek a műszaki tartalommal harmonizáló pályaművek.

A pályázat célja: azon felsőéves (legalább 4 szemesztert eredményesen befejezett) egyetemi, főiskolai hallgatók bekapcsolódásának elősegítése a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, külföldi oktatási intézmények munkájába, akik kiemelkedő szakmai aktivitásukkal, alkotó közreműködésük igazolásával kiérdemelték, hogy az MMAA-RNA támogassa nemzetközi tapasztalatszerzésüket.
Pályázni lehet tanulmányi ösztöndíj résztámogatás; utazási költség, szállás költség, konferencia részvételi díj hozzájárulás címén, amennyiben a megpályázott esemény a pályázati időszakon belül kezdődik meg.

Beadási határidő: 2022-09-15

A pályázat részletes leírása és a jelentkezési feltételek a csatolt dokumentumban olvashatók, továbbá ugyanitt letölthető a pályázati űrlap is.

máj
11

A tudományért és a jövőért – díjazott TDK-pályaművek

2022. április 27-én került megrendezésre az Óbudai Egyetem 55. Tudományos Diákköri Konferenciája az Egyetem hét karán, 21 szekcióban. Az Egyetem jelmondatához - Pro Scientia et Futuro, a tudományért és a jövőért - méltó nagysággal, 156 pályamunkával 242 hallgató nevezett az idei megmérettetésre.

Az eredményhirdetésre május 4-én az ÓE Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán került sor.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar TDK eredményei:

Biztonságtechnika szekció

1. díj
Szőke-Tóth Éva: PVD bevonatok minősítése keménységméréssel
Konzulensek: Dr. Horváth Richárd egyetemi docens, Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár

2. díj
Horváth Orsolya Margit: Arcfelismerés és hitelesítés csökkentett adatbázis alapján
Konzulens: Prof. Dr. Kovács Tibor egyetemi docens

3. díj
Gózon Fanni Zsuzsanna: Hierarchikus fuzzy alapú kiberbiztonsági kockázatértékelő modell
Konzulensek: Dr. habil Laufer Edit egyetemi docens, Váczi Dániel IT-biztonsági tanácsadó

Járműtechnika szekció

1. díj
Kovács Gábor: Több független hengeres pneumobil motor
Konzulens: Pintér Péter Mihály intézeti mérnök

2. díj
Labutyin Máté, Tóth János: Aktív futómű Pneumobilhoz
Konzulens: Felker Péter intézeti mérnök

3. díj
Szentmiklósi Máté: Robotikus Kézfej Protézis Motorvezérlésének Tervezése
Konzulens: Dr. habil Laufer Edit egyetemi docens

Közönségdíjas hallgatók:

Ujhegyi Bence, Molnár Krisztián, Kovács Gábor

Ezúton gratulálunk minden TDK-n részt vevő hallgatónknak és felkészítő tanáraiknak a kiváló eredményekért!

 

Forrás: Óbudai Egyetem

máj
8

Nagyon nagy sikert aratott az I. Ez igazi CAMu hallgatói online verseny

2022. április 29-én került sor az Ez igazi CAMu fantázianévre hallgató, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar által szervezett hallgatói online verseny ünnepélyes díjátadójára, miután 2022. április 20-án lezajlott a megmérettetés utolsó fordulója is.

Az eseményt Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja nyitotta meg, köszöntötte a megjelent csapattagokat, felkészítő tanáraikat, Dr. Czifra Györgyöt, a verseny főszervezőjét, illetve a díjátadó moderátorát, valamint céges partnereinket: Péntek Györgyöt, fő támogatónk, a HAAS Factory Outlet A Division of Bartec operatív és értékesítési vezetőjét, Gyönyörű Attilát, az Enterprise Group CAM termékvonal vezetőjét, és Elekes Marcellt, a Walter Hungária Kft. képviselőjét.

A különböző hazai felsőoktatási intézményekből érkező hallgatói csapatok között kiélezett verseny zajlott egészen az utolsó körig, a végeredményt is csak a helyszínen ismerhették meg a résztvevők, amely az alábbiak szerint akakult:

Első helyezést ért el az Óbudai Egyetem Bánki Karának CAMgineers nevű csapata 410 ponttal, 5 ponttal megelőzve a második helyezett Nyíregyházi Egyetem NYE-G73 nevű alakulatát. A harmadik helyet az első fordulóban a legtöbb pontot szerző Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem BME-CAMénymag elnevezésű csapata szerezte meg. A negyedik helyezést a Pécsi Tudományegyetem Pécsi gépészek csapata kaparintotta meg, mögöttük mindössze egy ponttal lemaradva a szintén Bánkis Hengerfejtörők csapata végzett az ötödik helyen, míg hatodikként a második és harmadik forduló éllovasa, a Bánki Haatha névre hallgató csapata futott be. A teljes eredménytábla az egyes forduló pontszámaival együtt a következő képen látható.

1. Eredménytáblázat

2. Csapattagok és felkészítő tanáraik
Csapat neve Csapattagok Felkészítő tanár
CAMgineers Darázsi János, Jelinkó Tibor, Turner Máté Dr. Mikó Balázs
NYE-G73 Batári Bence, Lakatos Ernő Levente, Pál András Százvai Attila
BME-CAMénymag Lukács Tamás, Magyar Gergely, Mező Imre Dr. Geier Norbert
Pécsi gépészek Bogár Balázs, Horváth Máté Viktor, Illés Botond Fenyvesi Sándor
Hengerfejtörők Bogyó Vencel, Kósa Dániel, Szekeres Márk Oláh Ferenc
Haatha Bencsik Levente, Fekete Attila, Hudák Imre Ráczi Viktor
FUcad Füstös Vajk Milán, Kiss Balázs, Vojnovics Kristóf Fenyvesi Sándor
ZTG22 Kovács Tamás László, Nyeste Zita, Skorcov Gergő Bekő Balázs
FiKuSh Finak Zsombor, Kurucz Krisztián, Shakir Tehreem Fenyvesi Sándor
IDMURESAK Erni Péter Zsolt, Gyurkó Péter Zoltán, Nagyatádi Martin János Fenyvesi Sándor
Titkos MIKCAMtyű Dévényi Kristóf, Gersa Dávid, Pókos Attila Fenyvesi Sándor


A számítógépes gyártást népszerűsítő szakmai verseny ötlete a Gene Haas Alapítványon keresztül a Karhoz érkezett nagy értékű támogatásnak is köszönhető, valamint további ipari partnereinknek, akik a díjátadón értékes nyereményekkel gazdagították a résztvevő csapatokat.

Az első helyezett csapat 3+1 db Forma-1 Magyar Nagydíj belépőt vehetett át Péntek Györgytől, a HAAS operatív és értékesítési vezetőjétől, továbbá a 3 hallgató 1 éves Solid Edge Premium ipari licensszel gyarapodott, míg felkészítő tanárukkal együtt Edgecam képzést nyertek - mely díjakat Gyönyörű Attilától, az Enterprise Group CAM termékvonal vezetőjétől vehették át. Az Egyetem Bánki Kara Creality Ender típusú 3D-nyomtatókat adott a győztes csapat tagjainak, valamint bánkis ajándékocsomagot, emléklapokat és a verseny logójával díszített trófeát. A trófeákat kollégáink készítették Burai István műszaki oktató vezetésével, melyeket a díjátadót követően a műhelyben tartott rövid körbevezetés során adták át a csapatoknak.

A második helyezett csapat szintén kapott trófeát, emléklapokat és bánkis csomagot, továbbá Razer gamer szettet és Huawei Band okoskarkötőket.

A harmadik helyezést elérő csapat tagjai a trófeán, emléklapokon és a bánkis ajándékcsomagon kívül vezeték nélküli fülhallgatót és hordozható SSD-t vehettek át.

A további résztvevő csapatok sem távoztak üres kézzel: bánkis csomagot és emléklapot vihettek haza.

A verseny célja a magyarországi felsőoktatásban tanuló, a számítógéppel támogatott gyártás iránt érdeklődő hallgatók munkájának elismerése, valamint egy szakmai közösség építése, és nem utolsósorban a szakmabeli cégek, vállalkozások figyelmének felkeltése volt. Nagyon örülünk annak, hogy a megmérettetés a résztvevő hallgatók és oktatóik körében is kiemelkedő sikert aratott, ennek köszönhetően biztosan lesz folytatása az eseménynek, azon csapatok is újra tudnak majd próbálkozni, akik jelenleg nem értek el dobogós helyezést.

Ezúton szeretnénk megköszönni a verseny szervezőinek, a lebonyolításban részt vevő munkatársaknak a kitartó munkát, és támogató ipari partnereinknek, a Haas-nak, az Enterprise Group-nak és a Walter Hungária Kft-nek a közreműködést valamint a felajánlott nyereményeket. Köszönjük továbbá minden résztvevő hallgatónak és oktatónak a versenyzést!
 

Írta: Hasilló György
Fotó: Sárai Judit

máj
5

Búcsúzunk Dr. Kovács Tibor kollégánktól

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék vezetője, a biztonságtechnika szakfelelőse, 

Dr. Kovács Tibor egyetemi docens 2022. május 3-án, 60 éves korában, betegség következtében elhunyt.

2005. május 1-jén kezdett el dolgozni a jogelőd Budapesti Műszaki Főiskolán. Hivatását szerette, mindig lehetett rá számítani. Pótolhatatlan űrt hagyott maga után kollégái és a hallgatói körében, akik nagyon szerették őt.

„A Te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik”

Emlékét tisztelettel, szeretettel és kegyelettel megőrizzük!

 

máj
5

A Bánki Biztonságtechnikai laborjában az Ajax Systems vezeték nélküli riasztó rendszere

2022. április 26-án Balogh Imre, a ProGuard Europe Kft. tulajdonosa és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki kar részéről Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. habil Kiss Gábor intézetigazgató, Illés Mihály a Kar oktatója, valamint Szabó Lajos a REMOK alapítvány kuratóriumi elnöke aláírták közös megállapodásukat, amelynek keretében 1.069.435 Ft. értékben adományozott a cég Ajax Systems típusú oktatási célú biztonságtechnikai rendszerelemeket a Bánki Kar Biztonságtechnikai laborjába. A gyártó részéről Szász Gábor magyarországi üzletfejlesztési vezető vett részt az aláíráson. 
A tárgyi adományon felül megállapodás született az oktatásban való aktív részvételről, melyhez a ProGuard Europe Kft. további támogatást nyújt.

máj
4

Főgépész-Díjat vehetett át Dr. Czifra György, a Bánki Kar oktatója

Dr. Czifra György mestertanár, Karunk Anyag- és Gyártástudományi Intézetének oktatója kapta a Dr. Csibi Vencel-József Főgépész-Díjat 2021-ben, az online megtartott XXIX. OGÉT 2021 Nemzetközi Gépészeti Konferencián, amely díjat a COVID-helyzet miatt csak idén tudott személyesen átvenni az idei OGÉT 2022 Konferencián, Székelyudvarhelyen.

Az OGÉT konferencia szervezőbizottságának szavaival élve ezt "a második főgépész díjat olyan szakembernek adták, aki a pályafutását hajók építésével kezdte, mára azonban elismert egyetemi oktató, sőt oktatáskutató. Régi barátja az OGÉT-nek."

A Bánki Kar nevében kollégánknak ezúton gratulálunk az elismeréséhez!
 
A díj névadója Dr. Csibi Vencel-József (1945. március 7. – 2019. április 6.)
Dr. Csibi Vencel-József egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság alapító tagja és elnökhelyettese kezdeményezte, létrehozta és 27 éven át folyamatosan szervezte a gépészmérnökök talán egyik legfontosabb magyar nyelvű fórumát – az OGÉT konferenciát. Halálát követően a Nemzetközi Gépészeti Konferencia – OGÉT szervezőbizottsága döntést hozott arról, hogy az általa létrehozott „Főgépész” díjat a professzor emlékére jövőtől Csibi Vencel emlékdíjjá változtatja.

 

ápr
25

Ipari tanszék indul a Bánki Karon – 3D-nyomtatás felsőfokon

Kihelyezett ipari tanszék létrehozásáról állapodott meg az EBK Hungary Mérnöki Kereskedelmi Innovációs Kft. és az Óbudai Egyetem. Az erről szóló dokumentumot Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Kőfalvi Tamás ügyvezető írta alá április 21-én az ÓE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon (BGK), ahol a 3D-nyomtatással kapcsolatos tudnivalókat oktató fakultáció hamarosan megkezdi működését. Az ünnepélyes aláíráson részt vett Dr. habil. Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatpkért felelős rektorhelyettes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a BGK dékánja, valamint Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes és Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes.

Ezzel már a harmadik ipari tanszék alakul meg az Óbudai Egyetemen – hívta fel a figyelmet Prof. Dr. Kovács Levente rektor, aki arra is emlékeztetett, hogy tavaly a Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártóval a székesfehérvári Alba Regia Műszaki Karon, Deutsche Telekom Csoporttal pedig a Neumann János Informatikai Karon is létrejött már egy-egy hasonló alapokra helyezett fakultáció. Prof. Dr. Kovács Levente kiemelten fontosnak nevezte az ipari kapcsolatok erősítését, hiszen naprakész és jól hasznosítható tudást csak a gazdasági szereplőkkel hatékony együttműködésben lehet átadni a diákoknak.

Az EBK és az Óbudai Egyetem között az elmúlt években szoros kapcsolat alakult ki. A kölcsönösen gyümölcsöző szakmai folyamatok eredményeként született meg a döntés az új ipari tanszék létrehozásáról – mutatott rá Kőfalvi Tamás. A mérnökutánpótlás területén a Kft. humánerőforrás politikájában épít az egyetemi karon tanuló hallgatókra, egyúttal az EBK által alkalmazott technológiákat beépítik a tananyagba. Az együttműködés jelentős lehetőséget tartogat mindkét fél és természetesen a hallgatók számára, hisz olyan tudás birtokában kerülnek ki az iskolapadból, amit már az első munkanapjukon is tudnak hasznosítani.

Az EBK kiterjedt tevékenységet végez a mérnöki, a kutatás-fejlesztés, a gyártás, valamint az oktatás területén. A cégnél az ipar legkorszerűbb szoftvereivel, ipari 3D szkennerekkel dolgoznak. A vállalat számos külsős és saját kutatás-fejlesztési projekt megvalósításában vett részt.. A Kft. tevékenységei között kiemelt szerepet kap a 3D ipari és prototípus nyomtatási technológiák alkalmazása.
Az Óbudai Egyetem számára az egyik legfontosabb szempont az oktatási téren való együttműködés, mely révén a cég témát, konzulenst és fejlődési lehetőséget tud biztosítani a képzésben részt vevő hallgatók számára.

forrás: uni-obuda.hu

Subscribe to ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar RSS