Hírek

Ujvári János diplomadíj-pályázat 2019

Würth ösztöndíj 2018

2018-09-15 13:28

Felhívás
a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói részére

A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.

Ennek keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2018. szeptembertől 10 hónapon át havi 30.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön az állami ösztöndíjon felül. (Indokolt esetben sor kerülhet az ösztöndíj megosztására is.)

Pályázatot nyújthatnak be a
          – a már legalább két félévet teljesített,
          – első alapképzésben, nappali tagozaton tanuló,
          – hátrányos szociális helyzetben lévő,
          – gépészmérnök-, had- és biztonságtechnikai mérnök-, biztonságtechnikai mérnök,
             mechatronikai mérnök szakra beiratkozott hallgatók.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a megelőző két félév tanulmányi eredményének, illetve tanulmányi átlaga legalább 3,50.

A pályázatokat 2018. szeptember 28.-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani.

A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
          – személyi adatok ( név, születési idő, hely),
          – évfolyam, szak,
          – középiskolai érettségi eredménye, főiskolai átlageredménye félévenként részletezve,
             tanulmányi és egyéb versenyeken elért eredményei,
          – szülők foglalkozása, havi jövedelme,
          – testvérek száma, jövedelme,
          – a család által eltartott más személyek (pl. nagyszülők ) száma, jövedelme,
          – a család vagyoni helyzete (a család tulajdonában lévő ingatlanok,
             nagyobb értékű ingóságok megnevezése, értéke ),
          – a család lakáshelyzete (cím, szobaszám, komfortfokozat, alapterület,
             az együttlakó családtagok száma,
          – a pályázó lakáshelyzete (kollégista, albérlet, stb.),
          – a pályázó más forrásból kapott ösztöndíja(i),
          – egyéb, a pályázó által fontosnak tartott adatok.

A pályázatokat az Alapítvány által felkért bizottság bírálja el, indokolt esetben környezettanulmány alapján.
Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.

Budapest, 2018. szeptember 14.             Prof. Dr. Rajnai Zoltán sk.
                                                                                         dékán
Würth felhívás 2018


Regisztrációs hét programja 2018

Hallgatói szolgáltatások tájékoztató új felvetteknek (2018)

2018-07-31 13:57

Hallgatói szolgáltatások tájékoztató új felvetteknek (2018)

Tájékoztató az alábbi helyen elérhető:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/1_evf_hszo_kollegium_konyvtar_fin.pdf

 


Bánki Tanulmányi Osztály nyári ügyelet 2018

2018-07-09 11:14


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi kari felterjesztés, rangsor

2018-07-03 11:25

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi Bánki kari felterjesztés, rangsor az alábbi helyen elérhető:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/nemzeti_felsooktatasi_osztondij_2018-19.pdf


Bánki Kar Diplomaátadó ünnepség 2018

2018-06-26 15:02


Szakirányválasztás a 2018/19/1 félévre a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakon

2018-06-19 12:50

Tájékoztató
a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók szakirány-választásáról

A 2017/18 tanév második félévében szakirányt választhatnak a 2014 és 2016 között felvett („D” tanterves) nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók közül azok,

          – akik jelenleg biztonságtechnikai szakirányra vannak besorolva (a tanulmányok megkezdésekor mindenki ide került)

          – és még nincs teljesített vagy jelenlegi félvére felvett szakirányos tárgyuk  (Vizsgaidőszak is van párhuzamosan: aki tehát most letiltást kapott ilyen tárgyból, azt szakirányválasztás szempontjából úgy vesszük, hogy nem vette fel a tárgyat, így nem lesz kizáró ok)

A képzés szakirányai (specializációi) nappali munkarendben:
          – biztonságtechnikai
          – információbiztonsági

Az információbiztonsági szakirány indításának feltétele: 15 fő.

Szakirányválasztás a Neptun rendszeren keresztül történik. Teendője valójában csak annak van, aki jelenlegi szakirányát lecserélné, vagyis inkább az információbiztonságit választaná helyette.

Részletes leírást, segítséget a következő dokumentum 2. oldalán(!) találnak: szv-2017-18-bt.pdf
Szakirányválasztási időszak: 2018. június 19-től 2018. július 3 kedd éjfél.

Azok a hallgatók, akik fentebbi határidőig az információbiztonsági specializációt Neptunban kiválasztják, 2018. szeptember 3‑án 8 órától szeptember 6‑án éjfélig tudnak majd szakirányos tárgyakat felvenni, illetve leadni az esetlegesen időközben felvett biztonságtechnikai szakirányos tárgyaikat. Ezek, ha nem kerülnek leadásra, az új szakirányon szabadon választható tárgyak lesznek.

A két szakirány tárgyai az alábbi helyen, a mintatantervben megtekinthetők:
http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bbncbt-szep-2014.xls

OE-BGK Tanulmányi Osztály


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi pályázat

2018-05-31 10:12

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

Felhívás és eljárási rend: nemzeti_felsooktatasi_odij_2018-2019_intezmenyi_tajekoztato_180529.docx

Pályázati adatlap: nemzeti_felsooktatasi_osztondij_palyazati_adatlap_2018-2019_170529.xlsx

 


A 2017/2018. tanév 2. félév vizsgarendje

2018-05-07 09:01

A  2017/2018. tanév 2. félév vizsgarendje
Vizsgaidőszak: 2018. május 22. (kedd) -  2018. június 25. (hétfő)

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül lehet 2018. május 14. 13:00- órától.

A vizsgán csak olyan hallgató vehet részt, aki a jelentkezési listán szerepel.  A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra. Vizsgáról lejelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.

Aláírás és évközi jegy pótlása nappali, levelező, esti tagozatos hallgatóknak legkésőbb
2018. június 04. (hétfő).

A hallgatók által el nem fogadott megajánlott jegyeket a kari rendszergazda 2018. június 05-én automatikusan elfogadottra állítja.

A hallgatók előzetesen vehetnek fel  tárgyakat és jelentkezhetnek kurzusokra  a  hallgatói  információs  rendszerben:   

Nappali tagozat:   2018. június 11. 13:00 órától– június 29-ig.
Levelező tagozat: 2018. június 18. 13:00 órától – június 29-ig.

Figyelem: Az előzetes tárgyfelvételi időszakban még vizsgaidőszak is van. Az előzetes tárgyfelvétel és a vizsgaidőszak párhuzamos lebonyolítása érdekében 2018. június 11. és 15. valamint 2018. június 18. és 22. között 8:00-tól 13:00-ig egyik karon sem lehet tárgyakat felvenni, ugyanakkor vizsgára történő jelentkezés bonyolítható. Tehát az előzetes tantárgyfelvételi időszakban 2018. június 11-15. és 2018. június 18-22. között 13:00 és másnap reggel 8:00 között lehet tárgyakat felvenni.

A hallgatók a regisztrációs hét első napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz   2018. szeptember 03.  (hétfő)  8:00 órától  2018. szeptember 06. (csütörtök)  24:00 óráig.

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatóknak ellenőrizni kell a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeiket.

Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

Regisztrációs hét:     2018. szeptember 03 - szeptember 07.

Tanulmányi Bizottsághoz és a Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.:passzív félév,  áthallgatás stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2018. szeptember 03. Átjelentkezés más felsőoktatási intézményből  kérelmek, és felvett hallgatók kreditátviteli kérelmeinek beadási határideje legkésőbb: 2018. augusztus 19. Tagozatváltás, szakváltási kérelmek beadási határideje kreditátviteli kérelemmel együtt 2018. június 25.

A 2018/2019 tanév I. félévének első oktatási napja: 2018. szeptember 10. (hétfő)

Budapest, 2018. április 17.                                                               Moharos István s.k.
                                                                                                                  oktatási igazgató


Oldalak