Hírek

Szakirányválasztás a 2019/20/1 félévre a nappali biztonságtechnikai mérnöki szakon

2019-05-07 16:01

Tájékoztató
a nappali biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók szakirány-választásáról

A 2018/19 tanév második félévében szakirányt választhatnak azok a 2017-ben felvett („E” tanterves) nappali biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók közül azok, akik jelenleg biztonságtechnikai szakirányra vannak besorolva (a tanulmányok megkezdésekor mindenki ide került).

Akinek kreditátvitellel befogadott biztonságtechnikai szakirányos tárgya van és mégis információbiztonsági specializációt választ, annak a korábban befogadott szakirányos tárgyai mind szabadon választható tárgyak lesznek!

A képzés szakirányai (specializációi) nappali munkarendben:

           — biztonságtechnikai
           — információbiztonsági

Szakirányválasztás a Neptun rendszeren keresztül történik. Teendője valójában csak annak van, aki jelenlegi szakirányát lecserélné, vagyis inkább az információbiztonságit választaná helyette.

Részletes leírást, segítséget a következő dokumentum 2. oldalán(!) találnak: szv-2018-19-bt.pdf
Szakirányválasztási időszak: 2019. május 8-tól 2019. május 26. vasárnap éjfél.

Azoknál a hallgatóknál, akik fentebbi határidőig az információbiztonsági specializációt Neptunban kiválasztják, a rákövetkező héten ezt rögzítjük, így 2019. június 19‑én 13 órától már szakirányos tárgyakat is tudnak majd felvenni az őszi félévre.

A két szakirány tárgyai az alábbi helyen, a mintatantervben megtekinthetők:
http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bbnebt-szep-2017.xls

OE-BGK Tanulmányi Osztály


Tantárgyfelvétel a 2018/19/2 félévre a Bánki karon

2019-01-10 11:43

Tantárgyfelvétel a Bánki karon nappalisoknak 2019.01.08 és 2019.01.31 között, levelező és esti hallgatóknak 2019.01.15 és 2019.01.31 között.

Január 8-18 közötti hétköznapokon délelőtt, 8 és 13 óra között a tárgyfelvétel szünetel!

Segítség a tárgyfelvételhez:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/targyfelvetel-2018-19-2.pdf

 


Szakirányválasztás a 2018/19/2 félévre gépészmérnöki szakon - Tájékoztató

2018-11-14 10:47

Szakirányválasztás 2018.12.17 és 2019.01.06 között!

Tájékoztató és TEENDŐK A NEPTUNBAN:  http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/szv-2018-19-1.pdf

(2018. november 28-án 11.40 órakor Moharos István oktatási igazgató úr tájékoztatót tart a P10 teremben - Népszínház u.)
 


Felzárkóztató kurzusok

2018-10-29 01:16

A kar felzárkóztató kurzusokat indít a 2018/19/1 félévben is.

Kurzusokra jelentkezési határidő: november 4. (vasárnap) és/vagy 30 fő max / kurzus!

A kurzusok november 5-től indulnak, a félévben 6+2 alkalommal.

Mechanika I.
Bakosné Dr. Diószegi Mónika Hétfő 9.50-11.30 221 terem
Balogh József Szerda 8.55-10.35 110 terem
Balogh József Szerda 11.40-13.20 105 terem
Mechanika (Biztonságtechnikusoknak)
Barányi István Szerda 14.25-16.05 112 terem

 


Ujvári János diplomadíj-pályázat 2019

Würth ösztöndíj 2018

2018-09-15 13:28

Felhívás
a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói részére

A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.

Ennek keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2018. szeptembertől 10 hónapon át havi 30.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön az állami ösztöndíjon felül. (Indokolt esetben sor kerülhet az ösztöndíj megosztására is.)

Pályázatot nyújthatnak be a
          – a már legalább két félévet teljesített,
          – első alapképzésben, nappali tagozaton tanuló,
          – hátrányos szociális helyzetben lévő,
          – gépészmérnök-, had- és biztonságtechnikai mérnök-, biztonságtechnikai mérnök,
             mechatronikai mérnök szakra beiratkozott hallgatók.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a megelőző két félév tanulmányi eredményének, illetve tanulmányi átlaga legalább 3,50.

A pályázatokat 2018. szeptember 28.-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani.

A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
          – személyi adatok ( név, születési idő, hely),
          – évfolyam, szak,
          – középiskolai érettségi eredménye, főiskolai átlageredménye félévenként részletezve,
             tanulmányi és egyéb versenyeken elért eredményei,
          – szülők foglalkozása, havi jövedelme,
          – testvérek száma, jövedelme,
          – a család által eltartott más személyek (pl. nagyszülők ) száma, jövedelme,
          – a család vagyoni helyzete (a család tulajdonában lévő ingatlanok,
             nagyobb értékű ingóságok megnevezése, értéke ),
          – a család lakáshelyzete (cím, szobaszám, komfortfokozat, alapterület,
             az együttlakó családtagok száma,
          – a pályázó lakáshelyzete (kollégista, albérlet, stb.),
          – a pályázó más forrásból kapott ösztöndíja(i),
          – egyéb, a pályázó által fontosnak tartott adatok.

A pályázatokat az Alapítvány által felkért bizottság bírálja el, indokolt esetben környezettanulmány alapján.
Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.

Budapest, 2018. szeptember 14.             Prof. Dr. Rajnai Zoltán sk.
                                                                                         dékán
Würth felhívás 2018


Regisztrációs hét programja 2018

Hallgatói szolgáltatások tájékoztató új felvetteknek (2018)

2018-07-31 13:57

Hallgatói szolgáltatások tájékoztató új felvetteknek (2018)

Tájékoztató az alábbi helyen elérhető:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/1_evf_hszo_kollegium_konyvtar_fin.pdf

 


Bánki Tanulmányi Osztály nyári ügyelet 2018

2018-07-09 11:14


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi kari felterjesztés, rangsor

2018-07-03 11:25

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi Bánki kari felterjesztés, rangsor az alábbi helyen elérhető:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/nemzeti_felsooktatasi_osztondij_2018-19.pdf


Oldalak