Hírek

Bánki Kar Diplomaátadó ünnepség 2018

2018-06-26 15:02


Szakirányválasztás a 2018/19/1 félévre a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakon

2018-06-19 12:50

Tájékoztató
a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók szakirány-választásáról

A 2017/18 tanév második félévében szakirányt választhatnak a 2014 és 2016 között felvett („D” tanterves) nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók közül azok,

          – akik jelenleg biztonságtechnikai szakirányra vannak besorolva (a tanulmányok megkezdésekor mindenki ide került)

          – és még nincs teljesített vagy jelenlegi félvére felvett szakirányos tárgyuk  (Vizsgaidőszak is van párhuzamosan: aki tehát most letiltást kapott ilyen tárgyból, azt szakirányválasztás szempontjából úgy vesszük, hogy nem vette fel a tárgyat, így nem lesz kizáró ok)

A képzés szakirányai (specializációi) nappali munkarendben:
          – biztonságtechnikai
          – információbiztonsági

Az információbiztonsági szakirány indításának feltétele: 15 fő.

Szakirányválasztás a Neptun rendszeren keresztül történik. Teendője valójában csak annak van, aki jelenlegi szakirányát lecserélné, vagyis inkább az információbiztonságit választaná helyette.

Részletes leírást, segítséget a következő dokumentum 2. oldalán(!) találnak: szv-2017-18-bt.pdf
Szakirányválasztási időszak: 2018. június 19-től 2018. július 3 kedd éjfél.

Azok a hallgatók, akik fentebbi határidőig az információbiztonsági specializációt Neptunban kiválasztják, 2018. szeptember 3‑án 8 órától szeptember 6‑án éjfélig tudnak majd szakirányos tárgyakat felvenni, illetve leadni az esetlegesen időközben felvett biztonságtechnikai szakirányos tárgyaikat. Ezek, ha nem kerülnek leadásra, az új szakirányon szabadon választható tárgyak lesznek.

A két szakirány tárgyai az alábbi helyen, a mintatantervben megtekinthetők:
http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bbncbt-szep-2014.xls

OE-BGK Tanulmányi Osztály


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi pályázat

2018-05-31 10:12

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

Felhívás és eljárási rend: nemzeti_felsooktatasi_odij_2018-2019_intezmenyi_tajekoztato_180529.docx

Pályázati adatlap: nemzeti_felsooktatasi_osztondij_palyazati_adatlap_2018-2019_170529.xlsx

 


A 2017/2018. tanév 2. félév vizsgarendje

2018-05-07 09:01

A  2017/2018. tanév 2. félév vizsgarendje
Vizsgaidőszak: 2018. május 22. (kedd) -  2018. június 25. (hétfő)

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül lehet 2018. május 14. 13:00- órától.

A vizsgán csak olyan hallgató vehet részt, aki a jelentkezési listán szerepel.  A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra. Vizsgáról lejelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.

Aláírás és évközi jegy pótlása nappali, levelező, esti tagozatos hallgatóknak legkésőbb
2018. június 04. (hétfő).

A hallgatók által el nem fogadott megajánlott jegyeket a kari rendszergazda 2018. június 05-én automatikusan elfogadottra állítja.

A hallgatók előzetesen vehetnek fel  tárgyakat és jelentkezhetnek kurzusokra  a  hallgatói  információs  rendszerben:   

Nappali tagozat:   2018. június 11. 13:00 órától– június 29-ig.
Levelező tagozat: 2018. június 18. 13:00 órától – június 29-ig.

Figyelem: Az előzetes tárgyfelvételi időszakban még vizsgaidőszak is van. Az előzetes tárgyfelvétel és a vizsgaidőszak párhuzamos lebonyolítása érdekében 2018. június 11. és 15. valamint 2018. június 18. és 22. között 8:00-tól 13:00-ig egyik karon sem lehet tárgyakat felvenni, ugyanakkor vizsgára történő jelentkezés bonyolítható. Tehát az előzetes tantárgyfelvételi időszakban 2018. június 11-15. és 2018. június 18-22. között 13:00 és másnap reggel 8:00 között lehet tárgyakat felvenni.

A hallgatók a regisztrációs hét első napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz   2018. szeptember 03.  (hétfő)  8:00 órától  2018. szeptember 06. (csütörtök)  24:00 óráig.

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatóknak ellenőrizni kell a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeiket.

Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

Regisztrációs hét:     2018. szeptember 03 - szeptember 07.

Tanulmányi Bizottsághoz és a Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.:passzív félév,  áthallgatás stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2018. szeptember 03. Átjelentkezés más felsőoktatási intézményből  kérelmek, és felvett hallgatók kreditátviteli kérelmeinek beadási határideje legkésőbb: 2018. augusztus 19. Tagozatváltás, szakváltási kérelmek beadási határideje kreditátviteli kérelemmel együtt 2018. június 25.

A 2018/2019 tanév I. félévének első oktatási napja: 2018. szeptember 10. (hétfő)

Budapest, 2018. április 17.                                                               Moharos István s.k.
                                                                                                                  oktatási igazgató


Felzárkóztató kurzusok

2018-03-05 01:21

A kar felzárkóztató kurzusokat indít a 2017/18/2 félévben is.

Kurzusokra jelentkezési határidő: március 11. (vasárnap) és/vagy 30 fő max / kurzus!

Matematika II. /Gépész, Bt, Mechatronika/

Hosszú Ferenc

Kedd 11.40-13.20 255 terem
Kile Gábor Péntek 10.45-12.25 318 terem
Lukács Judit Péntek 14.25-16.05 318 terem

Elektrotechnika /Bt./
Illés Mihály Sándor Kedd 16.15-17.55 144 terem
Elektrotechnika /Mechatronika/
Langer Ingrid Péntek 8.00-9.40 106 terem

Anyagismeret /Bt./
Ráthy Istvánné Dr Csütörtök 10.45-12.25 P.22/B labor

Mérnöki fizika /Bt, Mechatronika/
Dani Csaba Kedd 17.10-18.50 318 terem

Mechanika I. /Gépész, Mechatronika/
Balogh József Hétfő 11.40-13.20 255 terem
Balogh József Kedd 8.00-9.40 144 terem
Mechanika II. /Gépész, Mechatronika/
Barányi István Hétfő 8.00-9.40 106 terem
Barányi István Hétfő 9.50-11.30 106 terem

Anyagok és technológiák I. /Gépész/
Nagyné Halász Erzsébet Kedd 13.30-15.10 P21 terem
Nagyné Halász Erzsébet Csütörtök 16.15-17.55 FSZ.16 terem
Géprajz gépelemek I. /Gépész, Mechatronika/
Balogh József Szerda 11.40-13.20 NFV1 terem
Balogh József Szerda 13.30-15.10 NFV1 terem

2018. január 2-án a Tanulmányi Osztályon nem lesz félfogadás!

2018-01-01 11:43

2018. január 2-án a Tanulmányi Osztályon nem lesz félfogadás!


Tantárgyfelvétel a 2017/18/2 félévre a Bánki karon

2017-12-07 13:20

Tantárgyfelvétel a Bánki karon nappalisoknak 2018.01.12 és 2018.02.01 között, levelező és esti hallgatóknak 2018.01.19 és 2018.02.01 között.

Segítség a tárgyfelvételhez:

2018. január 4-én módosított, a kritériumtárgy keresése résznél bővített verzió:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/targyfelvetel-2017-18-2.pdf


Kurzusok felvételi listája

2017-10-17 10:59

A kar felzárkóztató kurzusokat indít a 8. oktatási héttől.

Kurzusokra jelentkezési határidő: október 27. és/vagy 20 fő max / kurzus!

Matematika I. /minden szakon/
Klie Gábor Szerda 13.30-15.10 111 terem
Hosszú Ferenc Péntek 9.50-11.30 114 terem
Lukács Judit Szerda 8.00-9.40 113 terem
Zentai Dániel Szerda 9.50-11.30 110 terem
Balogh József Kedd 10.45-12.25 113 terem
Balogh József Kedd 12.35-14.15 113 terem

Mechanika /gépész és mechatronika szak/
Czifra Árpád Péntek 11.40-13.20 114 terem
Balogh József Csütörtök 8.00-9.40 305 terem
Balogh József Csütörtök 9.50-11.30 305 terem
Bakosné Diószegi Mónika Szerda 9.50-11.30 113 terem

Mechanika /biztonságtechnika szak/
Barányi István Szerda 8.00-9.40 105 terem

Mérnöki fizika /mechatronikai mérnök szak/
Szabóné Házi Erzsébet Szerda 16.15-17.55 110 terem

Anyagismeret /biztonságtechnikai mérnök szak/
Kovács Tünde Szerda 8.00-9.40 106 terem

Anyagtechnológia alapjai /gépész és mechatronika szak/
Pinke Péter Szerda 14.25-16.05 110 terem

Összefoglaló a záróvizsga letételének időbeli korlátozására vonatkozó szabályokról

2016-05-26 00:09

Szakirányválasztás MOST! - 2016.05.29-ig

2016-05-25 23:43

Tájékoztató

a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók szakirány-választásáról

A 2015/16 tanév második félévében szakirányt választhatnak a 2014-ben felvett, vagy ezzel azonos képzésben résztvevő („D” tanterves) nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók.

Választható szakirányok (specializációk):

-     biztonságtechnikai

-     információbiztonsági

A szakirány-választás a Neptun rendszeren keresztül történik. Jelenleg minden érintett hallgató a biztonságtechnikai specializációra van besorolva. Valójában csak annak van teendője, aki ezt a szakirányát lecserélni szeretné, vagyis inkább az információbiztonsági specializációt választaná a biztonságtechnikai helyett.

Pontos teendőket a következő oldalon olvashatják. Határidő: 2016. május 29. vasárnap éjfél.

Azoknál  a   hallgatóknál,  akik  fentebbi  határidőig  az   információbiztonsági  specializációt

Neptunban   kiválasztják,   a   rákövetkező   hét   folyamán   lecseréljük   a   szakirányt,   így

 

2016. június 6-án 13 órától már szakirányos tárgyakat is tudnak majd felvenni az őszi félévre.

A két szakirány tárgyai az alábbi helyen, a mintatantervben megtekinthetők:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bbncbt-szep-2014.xls

OE-BGK Tanulmányi Osztály


Oldalak