A posztgraduális nemzetközi hegesztő képzés sikeres akkreditációja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karon

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kara 1970 óta folyamatosan képez hegesztő műszaki szakembereket, 1993-tól hazai, majd nemzetközi hegesztő specialistákat, hegesztő technológusokat és 2011-től hegesztő mérnököket. Az ötévenkénti EWF (European Federation for Welding, Joining and Cutting) és az IIW (International Welding Institute) közös IAB akkreditációja révén a Kar folyamatosan jogosult az európai és a nemzetközi hegesztő képzésekre.

A sikeres akkreditációs eljárást követően valamennyi képzési területen ‒ így az IWS – International Welding Specialist, az IWT – International Welding Technologist, valamint az IWE – International Welding Engineer szakképzésnél ‒ jogosult a Kar 2024. január 18-áig képzés indítására.

A Kar Anyagtechnológiai Intézeti Tanszéke ez év őszén indított az IWT diplomával már rendelkező és az IWE bemeneteli feltételeknek megfelelők (kitöltött jelentkezési lap, egészségügyi alkalmasság, főiskolai vagy egyetemi gépész-, anyag-, vegyész-, közlekedés-, villamos-, had- és biztonságtechnikai mérnöki, valamint mérnök informatikus oklevél) részére nemzetközi hegesztő mérnök kiegészítő képzést.

2020. februárjától indul az IWThegesztő technológus képzés, melyre azok jelentkezhetnek, akik műszaki (mérnöki) főiskolai (BSc), vagy egyetemi (MSc) oklevéllel, legalább két éves hegesztési vagy rokon területen megszerzett és igazolt gyakorlattal, valamint, munkaegészségügyi alkalmassági igazolással rendelkeznek.

A tavaszi félévre kerül ugyancsak meghirdetésre az IWS, hegesztő specialista képzés, melyre azok jelentkezését várják, akik 4 éves képzési időtartamú műszaki szakközépiskolai tanulmányokat lezáró érettségi bizonyítvánnyal, legalább 4 éves szakirányú (fémipari) gyakorlattal, továbbá legalább 2 darab érvényes MSZ EN 287-1, vagy MSZ EN ISO 9606-2…5 szabvány szerinti hegesztőminősítéssel rendelkeznek.

A nemzetközi hegesztő képzésen oklevelet szerzettek ‒ minden további diploma elismertetés nélkül ‒ vállalhatnak munkát a képzési szintjüknek megfelelő hegesztő felelősi, illetve irányítói területen. További információ a http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kepzeseink/tovabbkepzesek/ felületen érhető el, kérdésekkel Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docenshez, tanfolyamvezetőhöz (Tel.: 666-5304, e-mail: bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu) fordulhat.

Dr. Gáti József