ÁTVÉTEL, MUNKAREND- SZAKVÁLTÁS

Amennyiben egy hallgató más felsőoktatási intézményben vagy az Óbudai Egyetem (OE) más karán azonos szakon, de legalább azonos képzési területen folytat tanulmányokat, akkor kérheti a Kar valamely szakára történő átvételét.

Az OE más karain jogviszonnyal rendelkező hallgatók a jelenlegi képzésükkel azonos képzési területbe tartozó műszaki alapszakra, illetőleg mesterszakra kérhetik átvételüket.

Az OE-NIK képzéseiről egyik szakunkra sincs lehetőség átvételi kérelem beadására, mert nem azonos képzési területhez tartozó képzésekről van szó.
A NIK hallgatóinak bármely szakunkra csak új – normál, pót- vagy keresztféléves – felvételi eljárás keretében van lehetősége bekerülni, sikeres felvételi esetén.

Az átvétel feltételei (más intézményből/más karról):

 • legalább 30 beszámítható/ekvivalens teljesített kredit más intézményből átjelentkező hallgató esetén,
 • legalább 30 teljesített kredit OE más karairól történő átvétel esetén,
 • érvényes (aktív/passzív) hallgatói jogviszony a kérelem beadásának időpontjában.

A szakváltás (karon belül) vagy munkarendváltás feltétele (karon belül):

 • legalább 30 teljesített kredit.

Az átvételi kérelemhez az alábbi átjelentkezési csomagot kell elküldeni.

 1. átvételi, szakváltási vagy munkarendváltási kérelem
 2. kitöltött akkreditációs/felmentési kérelem (Formanyomtatványok menüpontban elérhető) és az ehhez csatolandó mellékletek:
  • leckekönyv teljes másolata vagy hitelesített NEPTUN/ETR elektronikus leckekönyv
  • befogadtatásra/felmentésre kért tárgyak hitelesített tematikái (csak akkor, ha nem a BGK által oktatott tárgyakról van szó);
 3. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás az aktív/passzív jogviszonyról (csak más karról/intézményből történő átvételnél!);
 4. átvételi kérelem díjának átutalásáról szóló igazolás [átutalási megbízás másolata vagy netbanki printscreen] (csak más intézményből történő átvételnél!).
 5. Kérem a Felmentési kérelem útmutatóját figyelmesen olvassa el.

Az átvételi kérelem (más felsőoktatási intézményből) beadásának határideje a kitöltött kreditátviteli kérelemmel együtt: őszi félévre történő átvétel esetén augusztus 15., tavaszi félévre történő átvétel esetén január 15-ig esedékes.

Az átvételi kérelem beadásának díja: 5500 Ft (más karról/intézményből történő átvételnél!)

Munkarendváltás, szakváltás díja: 5000 Ft (a karon belüli átvétel esetén!)

Az összeget a 10300002-13268139-00024900 (MKB Bank Nyrt.) számlaszámra kell átutalni.
Más intézményből történő átvételt kérő hallgató esetében az átutalási megbízás Közlemény rovata az alábbiakat kell tartalmazza:
Karkód, átvételt kérő hallgató neve, ÁTVÉTEL (pl. BGK, Példa Emese, ÁTVÉTEL).
Az átutalás átfutási ideje 2-3 munkanap.
OE más karáról történő átvételt kérő hallgató esetén a Közlemény rovat: NK-Neptun azonosító, Név
Az egyetemen belüli átvételek esetén a tételkiírást a TO végzi el, csak az összegnek kell a Neptun gyűjtőszámlán rendelkezésre állnia a kérelem beadásakor.

Az átjelentkezési csomag leadható:

 • személyesen a Tanulmányi Osztályon félfogadási időben
 • postai úton is eljuttatható hozzánk az alábbi címre:
  • OE-BGK Tanulmányi Osztály
   1428 Budapest, Pf.: 31.

Tagozatváltás nappaliról levelezőre előnyök-hátrányok 

Átvételi kérelem