Humanitarian Response Manager Registration Form

  Specialized training*

  Name of the specialized training
  Humanitarian Response Manager (in english language)

  Viselt név (Name)


  Születési név (Birth Name)


  Neme (Gender)


  Anyja születési neve (Mother's Maiden Name)


  Születési hely és idő (Place and Date of Birth)


  Állandó lakcím (Address)


  Értesítési cím (ha eltér) (Notification address (if other than Address)

  Különbözik/Different

  Elérhetőségek (Contact information)


  Neptun kód: (Neptun code)

  (Kitöltése akkor szükséges, ha szerepelt már korábban az ÓE (Óbudai Egyetem) vagy a BMF (Budapesti Műszaki Főiskola) rendszerében) (Filling is only necessary if you already have NEPTUN code in ÓE (Óbuda University) or in BMF (Budapest Tech) system)


  Adatkezelési nyilatkozat (Privacy Statement)

  Jelentkezésemmel egy időben nyilatkozom, hogy az Óbudai Egyetem Neptun adatkezelési tájékoztatóját , megismertem, tudomásul veszem és elfogadom. (With my registration I accept the terms and conditions of Óbuda University's Neptun Data processing and data protection information.) *
  Tudomásul veszem (I accept)

  Oklevél másolat

  Kérjük töltse fel felsőoktatásban szerzett oklevele angol és magyar nyelvű oldalainak másolatát.
  Please upload your copy of your diploma obtained in higher education.
  Fájlformátum / File format:.jpg | .pdf | .zip