Beszámoló a Diplomaátadó Ünnepségről 2022. február

A 2022. február 25-i Bánki Diplomaátadó Ünnepséget rendhagyó módon a Budapest Kongresszusi Központban rendeztük meg, amelyen több, mint 250 frissen végzett alap- és mesterszakos magyar és külföldi hallgató vehette át oklevelét vagy igazolását.

Az elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a “Gaudeamus” dallamára történt. A Himnuszt követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a megjelent kollégákat, hallgatókat és hozzátartozóikat. Az Elnökség tagjai idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető, prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Horváth Gergő HÖK elnök.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, illetve biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki, továbbá műszaki szakoktató és mérnöktanári szakon. Idén először duális képzésben részt vett hallgatók is átvehetik az oklevelüket.  A BSc képzésben 188 hallgató kapott oklevelet, 57 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 20 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet követően főhajtással tisztelegtek a Bánkis zászló előtt.

A diplomaátadási ceremónia után a hallgatói elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Ardeleán Péter    gépészmérnöki
Bóna László    mechatronikai mérnöki
Braun Bálint János    biztonságtechnikai mérnöki
Cocchioni Vince    gépészmérnöki
Cziráki Tamás    biztonságtechnikai mérnöki
Castro Costa Francisco Douglas    mechatronikai mérnöki (angol nyelven)
Fazekas Mátyás István    mechatronikai mérnöki
Gál Balázs    gépészmérnöki
Gorzó Máté    biztonságtechnikai mérnöki
Kalmár Péter László    biztonságtechnikai mérnöki
Krebsz Tamás    biztonságtechnikai mérnöki
Kurucz Tamás    mechatronikai mérnöki
Nagy Sándor    biztonságtechnikai mérnöki
Nagygyörgy Péter Károly    biztonságtechnikai mérnöki
Palik Norbert    gépészmérnöki
Péter Attila    biztonságtechnikai mérnöki
Práth Bence    gépészmérnöki
Szabó Zoltán    biztonságtechnikai mérnöki
Szekeres András Béla    mechatronikai mérnöki
Szörcsök Martin György    gépészmérnöki
Szrenka Gergely András    gépészmérnöki

Külön kiemelésre kerültek azok, akik kitüntetéssel végeztek, ők tanulmányaikban végig példamutató szorgalommal haladtak. Ennek elismeréseként oklevelet és emléktárgyat vehettek át az alábbi hallgatók:

Turai Márk Ádám mechatronikai mérnök kitüntetéses
Péter Gergely okleveles gépészmérnök kitüntetéses
Abed Weam okleveles mechatronikai mérnök

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Szekeres András Béla mechatronikai mérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Horváth Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a végzetteket, valamint a Hallgatói Önkormányzatban nyújtott kiemelkedő munkájáért emléktárgyat adott át Gyenese Péternek, Bekő Bálintnak, Szőke Leventének és Gazda Péternek.

A Diplomaátadó ünnepség zárásaként az Egyetem és Karunk vezetése köszönetet mondott mindazoknak, akik megjelenésükkel megtisztelték ünnepségünket.

Itt is megragadjuk az alkalmat és ismét gratulálunk a végzősöknek, a kitüntetetteknek és kívánunk további nagyon sok sikert és jó egészséget! Egyetemi Karunkon eltölött éveiket jó szívvel őrizzék meg és ha tehetik tartsák a kapcsolatot a Karral, hogy akár majd az Önök cége lehessen a jövőben együttműködő partnerünk.

Ezúton köszönjük a Tanulmányi Irodának, a Dékáni Hivatalnak és a Hallgatói Önkormányzatnak a Diplomaátadó szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.