Dr. Kovács Tibor nevét viseli a Bánki Kar biometria laborja

Dr. Kovács Tibor egyetemi docens kollégánk idén májusban, 60 évesen távozott közülünk. Emlékére 2022. október 12-től az ő nevét viseli az a biometria labor, amelynek létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, és amely a mai napig szerves részét képezi a biztonságtechnikai mérnökképzésben résztvevő hallgatók színvonalas képzésének.
Ahogyan a laborhoz készített emléktáblán is olvasható, “Kovács Tibor neve szorosan összefonódott a biztonságtudománnyal és azon belül is a biztonságtechnika mérnöki szakma művelésével. Kiemelkedő pedagógusi adottságai révén a fiatal mérnökgenerációk sorát indította el a pályán…”
 
A labor névadását és az emléktábla avatását Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja nyitotta meg, majd Dr. Otti Csaba és Dr. Fehér András az Óbudai Egyetem Alkalmazott Biometria Intézetének munkatársai tartottak rövid beszédet, amiben felidézték Tiborral kapcsolatos munkáikat, emlékeiket.
 
Köszönjük szépen mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy méltón emlékezhessünk szeretett kollégánkra, és külön köszönet Dr. Nagy Rudolf egyetemi adjunktusnak, a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet oktatójának a kezdeményezésért és az esemény megvalósításáért.