Duális képzés – Zala Vármegyei Kormányhivatal

Bemutatkozás

A Zala Vármegyei Kormányhivatal a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve,
vezetője: Dr. Sifter Rózsa főispán.

A kormányhivatal a főispán által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint 6 járási hivatalra tagozódik. A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető. A Zala Vármegyei Kormányhivatal részletes feladatait, szervezeti felépítését a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás rögzíti.

Weboldal

https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala

Kiket várunk?

  • gépészmérnök BSc

Gyakorlati helyszín

  • ZMKH Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály
    8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

Kapcsolattartó

Leposa-Jári Eszter
jari.eszter@zala.gov.hu
+36 92 507 763