Együttműködési Keretmegállapodást kötött az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar és a Dahua Technology Hungary Kft.

Az ÓE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kiemelt feladatának tartja, hogy minél szélesebb körű együttműködést alakítson ki ipari és szakmai partnereivel. Mindezt közös oktatási programok szervezésével, szakmai gyakorlóhelyek biztosítására irányuló együttműködési keretek kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ennek a folyamatnak az egyik elemét jelenti a Dahua Technology Hungary Kft. és az ÓE BGK együttműködése.

Az Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírására 2020. március 6-án került sor. A Kar részéről jelen volt Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, Barta Andrea dékáni hivatalvezető, Balogh József dékáni titkárságvezető, Prof. Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens, tanszékvezető, Dr. Szűcs Endre adjunktus, Beke Éva Erasmus koordinátor, Illés Mihály tanársegéd és Hasilló György igazgatási ügyintéző. A cég képviseletében jelen volt Flynn Jiang ügyvezető igazgató, Teleki Zsolt értékesítési vezető, Sonkoly Zoltán üzletfejlesztési vezető, Dudás Enikő markegin vezető és Horváth Viktor műszaki terméktámogató mérnök (a Bánki Kar korábban végzett hallgatója).

Az eseményen Balogh József bevezetője után Szűcs Endre ismertette a biztonságtechnika szak képzési jellemzőit, majd Flynn úr rövid tájékoztatója után Teleki Zsolt mutatta be a Dahua felépítését, az óriásvállalat eredményeit. Mindkét fél kifejezte együttműködési szándékát, amelyben komoly poteciált látnak az alábbi területeken:

  • Közös szakmai és képzési projekteket
  • A cég részéről részvételt az Egyetem alap- és mesterképzésében
  • Alkalmazott kutatást, közös kutatóműhelyek létrehozását
  • Szakmai gyakorlati helyek biztosítását
  • Hallgatói ösztöndíjrendszer működtetését
  • Gyakornoki programok közös megvalósítását
  • Közös szakmai rendezvények lebonyolítását
  • A cég megjelenését az Egyetem felületein, valamint az állásbörzéken való megjelenés lehetőségét

Reményeink szerint ez az együttműködés tovább erősíti hallgatóink gyakorlatorientált képzését, az innovatív megoldások, a korszerű technológia és eszközök minél szélesebb körben történő megismerését.

Bízunk benne, hogy mindkét fél számára kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés vette kezdetét a megállapodás aláírásával. Az aláírási ceremónia után jó hangulatú, kötetlen megbeszélés alakult ki a felek között, szó esett a hallgatói körökről, az egyetemi életről, illetve számos programot ajánlottunk, amit a kar szervez.