Együttműködési Keretmegállapodást kötött az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar és a PartnerTech Kft.

Az ÓE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kiemelt feladatának tartja, hogy minél szélesebb körű együttműködést alakítson ki ipari és szakmai partnereivel. Mindezt közös oktatási programok szervezésével, szakmai gyakorlóhelyek biztosítására irányuló együttműködési keretek kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ennek a folyamatnak az egyik elemét jelenti a PartnerTech Kft. és az ÓE BGK együttműködése.

Az Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírására 2020. március 11-én került sor. A Kar részéről jelen volt Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Barta Andrea dékáni hivatalvezető, Balogh József dékáni titkárságvezető, Dr. Kiss Gábor intézetigazgató és Prof. Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens, tanszékvezető. A cég képviseletében jelen volt Jeránek Ákos ügyvezető igazgató és Papp Gergely értékesítési és műszaki vezető.

Az eseményen mindkét fél kifejezte együttműködési szándékát, és hogy komoly potenciált látnak a közös munkában. Reményeink szerint ez az együttműködés tovább erősíti hallgatóink gyakorlatorientált képzését, az innovatív megoldásokat, a korszerű technológia és az iparban használt eszközök minél szélesebb körben történő megismerését. Bízunk benne, hogy mindkét fél számára kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés vette kezdetét a megállapodás aláírásával.