Együttműködési Keretmegállapodást kötött Karunk és az Ivanics Cégcsoport

Együttműködési Keretmegállapodást kötött az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar és az Ivanics Cégcsoport

„A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit,

amikor nem látják.” (Henry Ford)

Az Ivanics Cégcsoport a fenti idézet jegyében áll ügyfelei rendelkezésére, minőségi szolgáltatást nyújtva, versenyképes árakkal, a változó igényeknek, elvárásoknak és piaci környezetnek való megfeleléssel folyik a munka, így a kezdeti családi vállalkozás napjainkra több cégből álló csoporttá bővült. Az Ivanics Cégcsoport mindennapi munkája mellett a jövőt is építi: 25 éve meghatározó szereplője a gépjárműiparnak és minden tevékenysége azt bizonyítja, hogy hosszú távra tervez. A cég politikájának fontos része a dolgozók folyamatos képzése, fejlesztése, a kor elvárásainak és a szakma legújabb vívmányainak megfelelően, biztosítva a korszerű tudást és eszközöket a munkához.

Az ÓE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kiemelt feladatának tartja, hogy minél szélesebb körű együttműködést alakítson ki ipari és szakmai partnereivel. Mindezt közös oktatási programok szervezésével, szakmai gyakorlóhelyek biztosítására irányuló együttműködési keretek kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ennek a folyamatnak az egyik elemét jelentheti az Ivanics Cégcsoport és az ÓE BGK együttműködése.

Az „Együttműködési Megállapodás” aláírására 2018. december 11-én került sor. A Kart Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza Erzsébet dékánhelyettes, Prof. Dr. Pokorádi László intézetigazgató, Dr. Szabó József Zoltán intézetigazgató helyettes, Barta Andrea hivatalvezető és Balogh József dékáni titkárságvezető, míg a Cégcsoportot Ivanics Lajos cégtulajdonos, ügyvezető igazgató és Krihó Mihály kereskedelmi igazgató képviselte.

A most aláírt „Együttműködési Megállapodás” számos, az oktatást támogató lehetőséget rejt magában, többek között:

  • – A járműtechnika, szerviztechnika képzés oktatási hátterének támogatása.
  • – Szakdolgozat és TDK téma kiírása, témavezetés.
  • – Céglátogatások szervezése, hallgatók fogadása szakmai gyakorlatra.
  • – Kooperatív képzés gyakorlati képzésében történő közreműködés.
  • – Projektmunka tárgyban való közreműködés.

Az együttműködési megállapodás aláírásának másnapján – az abban foglaltaknak megfelelően – első lépésként meg is érkeztek a Karra a Cégcsoport által felajánlott, a szerviztechnika és diagnosztika tárgyak oktatását támogató eszközök, alkatrészek és a hozzájuk tartozó szerelési és kapcsolási ábrák első szállítmánya.

Reményeink szerint ez az újabb együttműködés tovább erősíti hallgatóink gyakorlatorientált képzését, az innovatív megoldások, a korszerű technológia és eszközök minél szélesebb körben történő megismerését. Bízunk benne, hogy mindkét fél számára kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés vette kezdetét a megállapodás aláírásával.

Balogh József

dékáni titkárságvezető