Elektromobilitáshoz kapcsolódó tananyag fejlesztése a Bánki Kar részvételével

Tovább folytatódik az elektromobilitást népszerűsítő projekt, amelynek keretében egy felsőoktatási tananyag kifejlesztését célul kitűző nemzetközi egyetemi együttműködés is folyik PELMOB projekt néven (https://bgk.uni-obuda.hu/pelmob/). A 14 felsőoktatási intézményt magában foglaló konzorcium tagjaként Karunk is részt vesz a kitűzött feladatok megvalósításában.

A harmadik munkafázis (WP3) koordinátoraként működő BGK, Gépgyártástechnológiai Intézeti Tanszék két oktatója, Dr. Mikó Balázs és Dr. Czifra György 2024. április 2-4. között részt vett az aktuális projekt – koordinátori találkozón, amely Bécsben a Bécsi Műszaki Egyetemen (TUW) került megrendezésre.

A partnerintézmények beszámoltak az elektromobilitáshoz kapcsolódó tanterv és tananyag fejlesztéséről, valamint az oktatási kompetencia-felmérés eredményeiről. Bemutatásra került az oktatást támogató könyv is, melynek szerkesztői és lektori feladatait Dr. Mikó Balázs és Dr. Czifra György végezték.

A könyv, melynek címe “Electro mobility – Manual for students”, tíz elektromobilitással kapcsolatos témát mutat be, mint például a villamos motorok felépítése, jellemzői; az akkumulátor-technológia; a hajtásrendszerek; az elektromos járművek biztonsága, a vezetést támogató rendszerek; vezérlőrendszerek; az IoT-technológia szerepe az elektromobilitásban; a fenntartható városi mobilitás tervezése; az elektromobilitás környezeti hatásai és az uniós szabályozás. A PELMOB projekt további részében a hallgatók számára angol nyelven és anyanyelvükön is elérhető lesz a tananyag a tanulmányaik során.

Dr. Mikó Balázs