2021-1-PL01-KA220-HED-000031182

Projekt Adatai

Projekt azonosító:
2021-1-PL01-KA220-HED-000031182

Projekt címe:
Improving digital skills for Ergonomics and Bioengineering Innovations for inclusive Health Care (ERGODESIGN)

Megítélt támogatás:
112.040.250 Ft

Óbudai Egyetem részére megítélt támogatás:
15.053.500 Ft

Konzorciumvezető:
Politechnika Poznanska

Konzociumi tagok:
Óbudai Egyetem, Technical University of Varna, National Technical University of Athens – Ntua, Technicka Univerzita v Kosiciach, Valuedo srl

Megvalósítás időtartama:
2021. december 1 – 2024. november 30.

Projekt rövid összefoglalója:

Jelenleg a hallgatók képzéséhez szükséges ismeretek és készségek mindazon témákban, amelyek a 3D-s tervezésű gyógyászati üzemek tervezésének és gyártásának lehetővé tételéhez szükségesek, különböző karokon szóródnak szét, és különböző tantervekhez tartoznak. Ez a széttagoltság akadályozza meg egy olyan új szakember felemelkedését, aki az ergonómiától a biomérnökiig különböző területek elméleti tudásával és sajátos digitális készségekkel (korszerű szoftverek és eszközök tervezési és gyártási célú használatához) rendelkezik. A projektpartnerek össze akarják gyűjteni ezeket a kompetenciákat, hogy egy új e-learning kurzussá vonják össze őket, hallgatóközpontú megközelítésen alapuló, az elméleti és a gyakorlati gyakorlatokat keverve, hogy az orvosi és műszaki szakemberek új generációját képezzék ki, amely képes fellendíteni az innovációt a gyógyászati üzemekben. A partnerek szükségét érzik továbbá, hogy megválaszolják a sajátos szükségletekkel (fizikai vagy mentális betegséggel) élők szükségleteivel kapcsolatos megoldatlan társadalmi problémát, akik fogyatékosságuk miatt nem jutnak gyógymódokhoz (ENSZ statisztika). Ez a szempont transzverzális prioritásként kerül beépítésre a projekt képzési tartalmának kidolgozásába, és a teljes tantervben szereplő speciális modulban foglalkozik vele. A projekt általános célja az ergonómiai és biomérnöki innovációk bevezetésének támogatása az implantológiában és prosztetikában új digitális alkalmazások bevezetésével és használatukra vonatkozó oktatással.

A konkrét célok a következők: a hallgatók ergonómia és biomérnöki ismereteinek és digitális készségeinek bővítése kapcsolódó 3D nyomtatott gyógyászati termékek (fogászati és ortopédiai implantátumok, protézisek és exoskeletonok stb.) tervezéséhez és gyártásához (SO1); a speciális (testi és mentális) igényekkel rendelkező személyek egészségügyi implantátumainak tervezéséhez szükséges ismeretek bővítése (SO2); bővíteni az oktatók tudását a szoftverekkel/digitális eszközökkel és azok felhasználási és képzési adaptációs lehetőségeivel kapcsolatban (SO3); a hallgatók foglalkoztathatóságának növelése az orvosi implantátum szektorban (SO4); gyakorlati közösség kialakítása az ergonómia és a biomérnöki témakörben (SO5).

http://ergodesigner.eu/