Felvettek: Kreditátviteli kérelem

Korábbi felsőoktatási tanulmányai alapján KREDITÁTVITELI KÉRELMET a képzés során egyszer nyújthat
be
, a képzés kezdetén. A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-ban igyekeztünk a kérelem minden előnyét és hátrányát összegyűjteni, kérjük, figyelmesen olvassa végig.

A kérelmet a mellékletekkel együtt kell beadni 2023. augusztus 23-ig, pótfelvett hallgatóknak a regisztrációs hét közepéig (szeptember 6.). A kérelemcsomag beadása történhet:

  • postai úton (OE-BGK-TI, 1428 Budapest, Pf.: 31./1081 Budapest Népszínház u. 8.),
  • személyesen félfogadási időben

Az Óbudai Egyetemen vagy jogelődjén, illetve a BMF-n folytatott biztonságtechnikai mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki tanulmányok alapján kért kreditbeszámításhoz nincs szükség hiteles tematikára, tárgyleírásra.

Az engedélyezett kreditátvétel díja az ÓE Hallgatói követelményrendszer szabályzat (https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat) 3. számú melléklete alapján 1.000,- Ft/tantárgy.

F O N T O S!

A kreditbeszámításhoz (MINTATANTERV SZERINT) 30 kreditnél kevesebb tárgy esetén a 2023. évi „F” kódolású tárgyakat, 30 kreditnél több tárgy esetén a 2019. évi „E” kódolású tárgyakat kell feltüntetni.
FOSZK képzésről érkező hallgatók a 2019. évi „E” kódolású tantervet/tanterveket használják.

A kérelem csak géppel tölthető ki és aláírás nélkül nem érvényes!