Tájékoztató első éveseknek

Tisztelt leendő első évfolyamos szakmérnök / szakember Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az Óbudai Egyetem Bánki Karának közösségében. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.


I. Adatellenőrzés, kiegészítés

Határidő: 2023. szeptember 10.

Kérjük, ha még nem tette meg, a Neptun felületükön a neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő kötelező rovatokat:

 • TAJ szám [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb → adatrögzítés után bal lent: “Módosítások elküldése” gomb]
 • Adóazonosító jel (adókártya száma) [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb]
 • Bankszámlaszám [Pénzügyek → Beállítások]
 • Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége) [Saját adatok → Személyes adatok → Okmányok fül → “Új felvitel” gomb]

II. Beiratkozási lap ellenőrzése, hitelesítése, beküldése.

Határidő: 2023. szeptember 15.

Az I. pontban történt adatellenőrzés és adat kiegészítés után az OE-0045 – Beiratkozási lap kérvény legenerálása és hitelesített benyújtása minden beiratkozó hallgató számára kötelező!

A kérvény elérhetősége:

Ügyintézés => Kérvények => Kitölthető kérvények fül => OE-0045 – Beiratkozási lap kérvény

A kérvény kitöltési útmutatója az alábbi linken érhető el:

https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/oe-0045-beiratkozasi-lap-segedlet-v1.pdf

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót, melyben megtalálható a kérvény hitelesítésének menete is! A benyújtott kérvény a tanulmányi ügyintézőjéhez érkezik be, aki azt csak akkor fogadhatja el, ha megtörtént a kérvényt hitelesítése. Hitelesített beiratkozási lap nélkül a beiratkozás nem érvényes!

A kérvény státuszát az Ügyintézés => Kérvények => Leadott kérvények fülön ellenőrizheti. A kérvény akkor van rendben, ha a Státusz mező értékénél az “Elfogadva” érték szerepel.


III. A tanulmányok megkezdésének halasztása

Csakis a beiratkozást követően lehet kérni a 2022/2023 tanév 2. félévének halasztását a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüben található OE-0002 sz. kérelem megküldésével.

A kérvény kitöltési útmutatója az alábbi linken érhető el:

https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/OE-0002-passziv-felev-kerelem-budapest-hallgatoknak-v1.pdf

A kérvény díjköteles, azaz a benyújtásához 4.000,- Ft eljárási díjat kell befizetni.

A Neptunban csak és kizárólag elektronikusan lehet befizetéseket kezdeményezni, melyhez először az ún. egyetemi gyűjtőszámlára kell pénzt utalni. Ez egy normál banki tranzakció, melyet a saját bankszámlaszámáról tud kezdeményezni. Az utaláshoz szükséges adatok a https://neptun.uni-obuda.hu/node/561 oldalon olvashatók. Miután az összeg megérkezett az egyetemi gyűjtőszámlára, a fenti tétel kiegyenlítését a Pénzügyek => Befizetés menüben a tételt kijelölve a Befizet gombbal lehet megtenni.


IV. Ügyintézés

Minden hallgatót – tanulmányainak teljes időszakában – végigkísér egy tanulmányi ügyintéző: kezeli a hallgató kérvényeit és egyéb tanulmányi ügyeit. A Neptunban meg tudják nézni az ügyintézőjük nevét a Képzés adatok menüben.


V. Diákigazolvány igénylése

Fontos!
Diákigazolvány csak akkor igényelhető, ha a neptunban szereplő adatai megegyeznek a személyi igazolványában szereplő adataival, a lakcíme pedig a neptunban is, és a lakcímkártyáján is szerepel. (Bejelentett állandó lakcím, vagy tartózkodási hely.)

A diákigazolvány díjmentes, és minden olyan hallgató igényelheti, aki Aktív hallgatói jogviszonnyal és Aktív félévvel rendelkezik magyarországi felsőoktatási intézményben:

A felsőoktatási hallgatók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány igénylés lépései a Neptun rendszerben
(Diákigazolvány eljárási rend az Óbudai Egyetemen)

A levelező tagozatos diákigazolvány bérlet vásárlására nem jogosít, csak 50%-os jegyvásárlási kedvezményre az Egyetem és a lakóhely között a MÁV és a VOLÁN járatain.


VI. Kreditátviteli kérelem

A korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyak befogadtatására a képzés kezdetén, egyszeri alkalommal van lehetősége. Ennek módja a KREDITÁTVITELI KÉRELEM* benyújtása a mellékletekkel együtt. Kérjük, olvassa el figyelmesen a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT* is, hogy mérlegelni tudja az akkreditáció előnyeit és hátrányait!

FORMANYOMTATVÁNYOK

A kreditbeszámítási táblázatot géppel kell kitölteni, és aláírás nélkül nem érvényes.

A táblázat jobb oldalán a szak megnevezése MINTATANTERV (https://bgk.uni-obuda.hu/tantervek/) szerinti tárgyakat kell feltüntetni.

Az Óbudai Egyetemen vagy jogelődjén, illetve a BMF-n folytatott biztonságtechnikai mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki tanulmányok alapján kért kreditbeszámításhoz nincs szükség hitelesített tematikára, tárgyleírásra.

A kreditátvitel díja 1.000 Ft/tantárgy (https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat).

A kérelemcsomag beadása történhet személyesen a beiratkozáson, vagy az ügyintézőnek elküldött e-mailben. Határidő: a beiratkozás, vagy az azt követő héten az oktatás napja.


VII. Oktatás

Az oktatás túlnyomórészt személyes formában zajlik, előfordulhat esetenként online előadás vagy számonkérés. Az online előadás történhet valós időben (stream) vagy videófelvételt tartalmazó, a Moodle-ba feltöltött tananyag formájában:

 • Moodle (https://elearning.uni-obuda.hu) a kurzusokhoz kapcsolódó oktatói anyagok megosztásának, az oktatói üzeneteknek, a félévközi és félév végi online írásbeli számonkéréseknek, vizsgáknak a kötelezően használandó (tár)helye.
 • Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-teams/download-app) az online szóbeli óráknak, konzultációknak, vizsgáknak helye lehet.
 • A Microsoft Teams használatához egyetemi Office 365 fiók szükséges, melyet ingyenesen lehet igényelni a https://o365.uni-obuda.hu oldalon.
 • A BigBlueButton (röviden BBB) (http://bbb2.banki.hu/) szintén egy webkonferencia lehetőség, amely használható szóbeli órákra, konzultációkra, vizsgákra. Az alkalmazás használatához letöltésre nincs szükség, az közvetlenül a böngészőből futtatható. A használatáról az alábbi linken talál útmutatót.

Tárgyfelvétel/Órarend/Tanévi időbeosztás

 • Az első félévben a tantárgyakra és kurzusokra a Tanulmányi Osztály jelentkezteti fel. Az órarendjét a kari honlapon a Felnőttképzési Központ oldalán találja meg.

Az Egyetemi könyvtár palettáján is sok hasznos szolgáltatás szerepel, melyeket a tanuláson kívül pl. kutatáshoz, szakdolgozat íráshoz is igénybe lehet venni.


VIII. Pénzügyek

Az önköltségi díjat többféle módon lehet teljesíteni:

 1. Neptun rendszeren keresztül történő bankkártyás befizetéssel
 2. Neptun rendszeren keresztül történő gyűjtőszámlás befizetéssel
 3. Számla alapján gazdálkodó szervezet átutalásával
 4. Diákhitel 1 vagy Diákhitel 2 konstrukcióval
 5. Esetleg a fentiek vegyes kombinációjával

A leírt fizetési módokról részletes leírás az alábbi linken érhető el:

https://ti.uni-obuda.hu/onkoltseges-finanszirozasi-forma-2023-osz/


IX. Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatása fogyatékkal élő hallgatóink számára

A fogyatékkal élő hallgatók kedvezményigénylési kérelmet adhatnak be a képzés elején a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüben az OE-0060 sz. kérelemmel.

Beadási határidő: 2023. szeptember 9. A fogyatékkal élő hallgatók kari koordinátora Dr. Jókai Erika. A felmerülő kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban az alábbi e-mail címen tudnak nála érdeklődni: jokai.erika@bgk.uni-obuda.hu.


Hasznos linkek:

Sok sikert kívánunk, kitartást a tanulásban, és olyan ismeretek megszerzését, amelyek a javára válhat.