Konferencia regisztráció

Konferencia ideje / Conference Date: 2023. október 25. / October 25, 2023.
Konferencia helye / Conference Venue: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar / Óbuda University Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering
    Kijelentem, hogy az Óbudai Egyetem által rendelkezésemre bocsátott, a rendezvényre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem / I declare that I have read the information on data management provided by Óbuda University