Hegedűs Károly

HEGEDŰS KÁROLY (1849-1925)

Az alapító főigazgató az 1914-ben történt nyugállományba vonulásáig közel 35 éven át igazgatta az intézményt.

Az 1914/15. tanévi beszámoló a következőket rögzítette: Neki tulajdonítható, hogy a kormány kezdettől fogva nagy hangsúlyt helyezett a tanerők kellő megválasztására,… határozottan az Ő érdeme, hogy az iskolát a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően akként vezette.

Hegedűs Károlyról neveztük az épület legnagyobb előadótermét.