Humanitarian Response Manager (in english) / Humanitárius műveletek menedzser (angol nyelven)

Additional informations available:

Prof. Dr. János Besenyő, specialised training leader (besenyo.janos@uni-obuda.hu)

Centre of Adult Education
Gabriella Czigány, czigany.gabriella@bgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5390)


Application

You can apply by fully completing the online application form on the link below: 
https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

In each case, please indicate the exact course you want to apply for!

Deadline for application: 15 August 2024

Start of education: September 2024


Curriculum

Subject program description.

The training contract is for information purposes only, it can be collected at the time of enrolment, and it can be accessed here.


Conditions for participation:

Applicants with at least a bachelor’s degree (or at least a bachelor’s degree in the previous education system) can be admitted.


Aim of the training:

The aim of the training is to provide interdependent, up-to-date professional knowledge, marketable knowledge and practical skills to professionals working in jobs related to the ever-expanding field of humanitarian operations / response.


Who is the training for?

We recommend the training to all graduates who want to work in the humanitarian field and who – in addition to a wide range of theoretical knowledge – want to enrich their knowledge by the expertise of experienced civilian and uniformed professionals of international humanitarian operations, before they begin their work in practise. We also recommend the training for professionals who are already working in the field of humanitarian response but have not yet been involved in fieldwork, whether they want to take part in humanitarian action on behalf of governmental or international (civilian or uniformed) or non-governmental organisations. In addition, of course, we welcome all those as well who are keen to broaden their knowledge in this field based on their personal interests.


Main areas covered:

Introduction to humanitarian response, its mechanisms, the factors influencing it and the social groups involved; communication, logistics, and the field of international law. 

Level of education: Specialised training

Method of education: correspondence (140 contact lesson)

Language of the training: English

Duration of the training: 2 semesters

Location of the training: Óbuda University Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, 1081 Budapest, 8 Népszínház Street.

Tuition fee (correspondence, English):  HUF 200 000 /Semester

Additional information: In correspondence training, students’ classes are held in blocks on Friday afternoons and Saturdays, and there is also a possibility to participate in the lectures online.


További információk kérhetők:

Prof. Dr. Besenyő János, képzésvezető (besenyo.janos@uni-obuda.hu)

Felnőttképzési Központ
Czigány Gabriella, czigany.gabriella@bgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5390)


Jelentkezés:

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: 
https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2024. szeptember


Mintatanterv megtekintése

Tantárgyi programok leírása.

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt


Részvétel feltétele:

A szakirányú továbbképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen) szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik.


A képzés célja:

A képzés célja, hogy egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot, piacképes tudást és gyakorlati ismereteket biztosítani azoknak a szakembereknek, akik a humanitárius műveletek egyre szélesedő területéhez kapcsolódó munkakörökben dolgoznak.


Kinek ajánljuk?

Minden olyan humanitárius területen elhelyezkedni szándékozó diplomásnak ajánljuk a képzést, aki nemzetközi humanitárius műveletben, a gyakorlati munka előtt szeretne a sokrétű elméleti tudás mellett a humanitárius műveleteket megjárt civil és egyenruhás szakemberek tapasztalataival is gazdagodni. Ajánljuk a szakirányú továbbképzést továbbá a már a területen dolgozó, de még terepmunkában részt nem vevő szakembereknek is, akár a kormányzati (civil vagy egyenruhás), akár nem kormányzati szervek munkájában kívánnak részt venni. Emellett természetesen várjuk a szakterület iránti egyéb megfontolásból érdeklődőket is.


Főbb tantárgy csoportok:

bevezetés a humanitárius műveletekbe, azok működtetése, az azokat befolyásoló tényezők és érintett társadalmi csoportok, kommunikáció, logisztika, nemzetközi jog ismeretek.

Képzési szint: szakirányú továbbképzés

Munkarend: levelező (140 óra)

Képzés nyelve: angol

Képzési idő: 2 félév

Képzés helyszíne: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Bp., Népszínház u. 8.

Képzés önköltségi díja levelező munkarend, angol nyelven: 200.000 Ft /félév


Egyéb információk:

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, péntek délutánoként és szombati napokon kerül sor, valamint van lehetőség online hallgatásra is.