Humanitárius műveletek menedzser (magyar nyelven)

További információk kérhetők:

Prof. Dr. Besenyő János, képzésvezető (besenyo.janos@uni-obuda.hu)

Felnőttképzési Központ
Czigány Gabriella, czigany.gabriella@bgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5390)


Jelentkezés:

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: 
https://bgk.uni-obuda.hu/jelentkezesi-lap/

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: –

Képzés kezdete: 2024-ben nem indul


 Mintatanterv megtekintése

Tantárgyi programok leírása.

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt


Részvétel feltétele:

A szakirányú továbbképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen) szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik.


A képzés célja:

A képzés célja, hogy egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot, piacképes tudást és gyakorlati ismereteket biztosítani azoknak a szakembereknek, akik a humanitárius műveletek egyre szélesedő területéhez kapcsolódó munkakörökben dolgoznak.


Kinek ajánljuk?

Minden olyan humanitárius területen elhelyezkedni szándékozó diplomásnak ajánljuk a képzést, aki nemzetközi humanitárius műveletben, a gyakorlati munka előtt szeretne a sokrétű elméleti tudás mellett a humanitárius műveleteket megjárt civil és egyenruhás szakemberek tapasztalataival is gazdagodni. Ajánljuk a szakirányú továbbképzést továbbá a már a területen dolgozó, de még terepmunkában részt nem vevő szakembereknek is, akár a kormányzati (civil vagy egyenruhás), akár nem kormányzati szervek munkájában kívánnak részt venni. Emellett természetesen várjuk a szakterület iránti egyéb megfontolásból érdeklődőket is.


Főbb tantárgy csoportok:

bevezetés a humanitárius műveletekbe, azok működtetése, az azokat befolyásoló tényezők és érintett társadalmi csoportok, kommunikáció, logisztika, nemzetközi jog ismeretek.

Képzési szint: szakirányú továbbképzés

Munkarend: levelező (140 óra)

Képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 2 félév

Képzés helyszíne: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Bp., Népszínház u. 8.

Képzés önköltségi díja levelező munkarend, angol nyelven: 200.000 Ft /félév


Egyéb információk:

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, péntek délutánoként kerül sor.