IEEE HS Student Paper Contest pályázati felhívás

Az IEEE Hungary Section (IEEE HS) minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói
számára „Student Paper Contest” címmel. A pályázaton a felhívásban megjelölt időszakban készült, az
IEEE szakterületi spektrumába tartozó magyar vagy angol nyelvű szakmai cikkek és dolgozatok
vehetnek részt, amelyeknek szerzői magyar felsőoktatási intézmények aktív jogviszonnyal rendelkező
BSc/MSc/PhD hallgatói.

Közös szerzőség esetén több hallgató is pályázhat ugyanazzal a művel, legfeljebb három főig.

A pályázatnak nem feltétele az IEEE tagság. A pályázat nem zárja ki a máshol publikált, akár már máshol díjazott műveket sem. A hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező társszerzővel (pl. témavezetővel) közös cikk csak akkor nevezhető be, ha a pályázó hallgató(k) neve a szerzői listában előbb szerepel, mint a nem pályázó társszerző(k) neve.

Benevezhető művek:

  • tudományos folyóirat cikk
  • tudományos konferencia cikk
  • TDK dolgozat
  • dokumentált projektmunka (amennyiben az nem a kötelezően teljesítendő tanulmányok keretében született)

Szakdolgozat/diplomamunka nem nevezhető, mivel az az egyetemi tanulmányok kötelezően
teljesítendő része. Ha a TDK dolgozat alapján később szakdolgozat/diplomamunka született, az nem
zárja ki a TDK dolgozat benevezhetőségét, de ebben az esetben is csak a TDK munka nevezhető, a
diplomatervezés keretében született többletmunka már nem.
A pályázatokat az IEEE HS elnöke által felkért bíráló bizottság rangsorolja, amely alapján az IEEE HS
elnöke dönt az odaítélt díjakról. Megosztott díjak is kiadhatók. Nagyszámú pályázat beérkezése esetén
a bíráló bizottság a pályaműveket utólagosan kategorizálhatja.

Az elismerés formája angol nyelvű oklevél, amelyet az IEEE HS elnöke és az Awards & Recognition Chair
ír alá. A díj átadására az IEEE HS egyik kiemelt rendezvényén kerül sor. Az évente kiadható díjak száma
nincs korlátozva.

Díjazás

  1. helyezés: 45.000 Ft
  2. helyezés 30.000 Ft
  3. helyezés: 20.000 Ft

További feltételek

A pályázaton a 2022. december 1. és 2023. november 30. között megjelent művek vehetnek részt.
A közlésre elfogadott műveket is csak a megjelenés után lehet benevezni.
Konferencia publikáció esetén a megjelenés dátuma a konferencia első napja. Folyóiratban vagy
szerkesztett könyvben történő változatlan utóközlés a megjelenés dátumát nem módosítja. TDK
dolgozatok esetén a megjelenés dátuma az intézményi TDK Konferencia napja. Egy esetleges OTDK
részvétel a megjelenés dátumát nem módosítja, mivel az OTDK dolgozat az intézményi TDK-hoz képest
nem hordozhat új eredményeket.

A pályázatokat PDF formátumban kell benyújtani a lamar@uni-obuda.hu email címen.

A pályaművekkel kapcsolatosan terjedelmi és formai előírás nincs, azokat az eredeti megjelenés
szerinti alakban, módosítás nélkül kell benyújtani.

A pályázathoz 8 napnál nem régebbi intézményi igazolást kell mellékelni, amely tanúsítja, hogy a
pályázó a pályamű megjelenésének félévében AKTÍV hallgatói jogviszonyban állt. Az igazolásnak
tartalmaznia kell a képzési szintet is (BSc/MSc/PhD), amelyben a hallgató a pályamű megjelenésekor részt vett. Az igazolást a pályaműtől elkülönített PDF fájlként kell csatolni. Kizárólag lepecsételt és
aláírt, vagy intézményi elektronikus aláírással ellátott igazolás fogadható el.

Projektmunka esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az nem a kötelezően teljesítendő
tanulmányok keretében született. A nyilatkozatot a pályaműtől elkülönített PDF fájlként kell csatolni.

Benyújtási határidő

2023. december 5. 12:00

Várható elbírálás és értesítés: 2024. január 5.

Kovács Levente
elnök, IEEE HS

Lamár Krisztián
Awards & Recognition Chair, IEEE HS