Ipari Fórum a Bánki Karon

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetésének eltökélt szándéka, hogy megerősítse az ipari jelenlétet a Kar oktatási, kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységében, így biztosítva a hallgatók naprakész tudását. Ennek elősegítése érdekében: „Az Ipar és a Felsőoktatás kapcsolódási lehetőségei” címmel Fórumot szerveztünk, melyre március 6-án került sor.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy az ipar visszajelzései kiemelten fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyakorlatorientált mérnökképzésünk minél közelebb kerüljön az ipari elvárásokhoz, megismerjük az igényeket a frissen végzett mérnökökkel szemben, hogy képzéseinkhez adaptálhassuk azokat. Egyben köszönetét és örömét fejezte ki, hogy a közös gondolkodást elősegítő rendezvényünk felhívására, közel 30 cég jelentkezett és delegált képviselőket.

Dékán úr továbbiakban az egyetemi science parkokban rejlő innovációs lehetőségeket ismertette a jelenlévőkkel. A kar megújult oktatási portfóliójáról – az alapképzéstől a szakmérnök képzésig – Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes beszélt. Tájékoztatójaában kitért és felvázolta a hallgatóságnak a jövőben indítani tervezett szakokat és specializációkat. Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes a K+F aktivitásról és pályázati tevékenységről tartott előadást, melyben bemutatta a képességeinket és lehetőségeinket, kiemelve az iparral való együttműködés fontosságát. Balogh József, az ipari kapcsolatok kari koordinátora tette interaktívvá a rendezvényt, részleteiben bemutatva a cégek képviselői számára, mely pontokon kapcsolódhatnak egymással az ipari szereplők és az intézmény elképzelései.

A közvetlen konzultáció felvezetéseként, dékán úr előzetesen felkérte a Magyar Suzuki képviselőit, hogy a rendezvény céljaihoz igazodva osszák meg gondolataikat a frissen végzett mérnökökkel szembeni elvárásokról, és tapasztalataikat az alkalmazott mérnökök felkészültségéről. Tóth Tamás, a Magyar Suzuki Termelés Osztály Összeszerelő Üzemért felelős Osztályvezetője osztotta meg gondolatait, melyek révén bepillantást nyerhettünk a hozzájuk frissen érkező mérnökökkel kapcsolatban. Külön kiemelte, hogy a vállalatnál alkalmazott mérnökeik harmada a Bánki Karon végzett.

A cégek képviselőinek lehetősége volt megfogalmazni azokat az igényeket, melyeket a frissen végzett mérnökeinkkel szemben támasztanak. Mindenki egyetértett abban is, hogy mindkét oldal részéről új módszerek szükségesek az oktatásban, a munkahelyi légkör és elvárások tekintetében, annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatókat, a fiatalok generációját jobban lehessen érteni, s ezáltal az oktatás és ipar együttműködése még zökkenőmentesebb legyen. A nap folyamán lehetőség nyílt a meglévő szakmai kapcsolatok ápolására és újak létesítésére, kiépítésére. Hasznos volt a rendezvény abból a szempontból is, hogy a Kart támogató szakmai partnerek egymással is találkozhattak és megismerkedhettek. A Fórumon igényként merült fel, hogy a cégek kapjanak tájékoztató anyagokat a duális, kooperatív és felnőttképzés kari lehetőségeiről, illetve kerüljön összeállításra egy olyan online kérdőív, amelyben részletesebb, az oktatással kapcsolatos kérdések jelenhetnek meg.

Balogh József, az ipari kapcsolatok kari koordinátora összegzésében sikeresnek ítélte meg a rendezvényt, ami betöltötte azt a szerepét, amit előzetesen célként kitűztek és vártak tőle. Egyben jelezte a résztvevőknek, hogy a jövőre nézve rendszeressé kívánják tenni az ilyen és hasonló találkozókat az ipar szereplőivel. A rendezvény zárásaként Dr. Ancza Erzsébet dékánhelyettes asszony összegezte a nap tapasztalatait. Kihangsúlyozta, hogy a Kar vezetése nagyon fontos és hasznos információkkal gazdagodott, melyeket a jövő szempontjából építőnek és előre mutatónak nevezett. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a gyorsan változó körülmények és keretrendszer miatt, a jövőben még inkább nagy jelentősége lesz a kölcsönös és kétoldalú eszmecserének.

Balogh József
ipari kapcsolatok kari koordinátora