Pedagógusnap 2022 – Összdolgozói értekezlet és Kari elismerések átadása

Pedagógusnap alkalmából 2022. június 3-án, pénteken 13:00-tól Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán tartott munkatársainknak összdolgozói értekezletet. Dékán úr rövid köszöntését követően gratulált rektor úrnak a 2022. május 26-án Temesváron átvett díszdoktori címért, amelyet a Temesvári Műszaki Egyetem Szenátusa a magas színvonalú tudományos és szervező tevékenységéért adományozott Egyetemünk vezetőjének. A jelképes ajándék átvételét követően rektor úr megadta a lehetőséget munkatársainknak a felmerülő kérdéseik feltételére, amelyek megválaszolásában ő és a rektori hivatal munkatársai is aktívan részt vettek. Az eseményen jelen volt Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes, Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes, Dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektrohelyettes, Dr. Molnár Ildikó rektori hivatalvezető és Csepeli Zsuzsanna rektori kabinetvezető.

Az összdolgozói értekezlet zárásaként került sor az elismerések – a Kari kiváló oktatói díj és Kari munkatársi díj, valamint a Dékáni dicséretek átadására.

A Kar dékánja Kiváló munkatársi díjat adományozhat azon kari munkatárs részére, aki legalább 3 éven keresztül a Kar érdekében, az oktatás támogatásban színvonalas, eredményes tevékenységet folytatott.
A Kari munkatársi díjat Huszák Csenge az Anyag- és Gyártástudományi Intézet tanszéki mérnöke kapta.

Huszák Csenge tanszéki mérnök

Huszák Csenge a gépészmérnöki alapképzést nálunk, az Óbudai Egyetem Bánki Karán végezte el géptervezés szakirányon 2019-ben, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen ipari terméktervező szakon szerzett MSc képesítést 2022-ben.
2016 szeptemberében csatlakozott az Anyag- és Gyártástudományi Intézet Anyagtechnológiai Tanszékéhez, ahol először műszaki ügyintézőként dolgozott, majd a diploma megszerzése után tanszéki mérnök munkakörben kezdett el tevékenykedni.
Feladatait példásan ellátja, precizitása már a műszaki ügyintézői feladatkör betöltése során is megmutatkozott.
BSc-., MSc.- és PhD hallgatók anyagvizsgálati feladatait segíti, támogatja. A metallográfiai laboratóriumban vizsgálati minták előkészítését, beágyazását, csiszolását, polírozását, maratását végzi nagy odafigyeléssel és labortechnikai tudással. Segíti a hallgatókat a mikroszkópi csiszolatok értelmezésében is.
Anyagvizsgálattal kapcsolatos intézeti kutatási projektekben vesz részt, ahol szakmai ismereteire alapozva mérési feladatokat hajt végre. Az anyagtechnológia és az anyagtudomány tárgyköréhez kapcsolódó gyakorlatok előkészítésében lát el feladatokat, és az oktatásában is kamatoztatja tudását. Több publikációt is jegyez, amelyek az MTMT-ben megtalálhatók, ez is jelzi szakmai elkötelezettségét, és egyúttal mutatja a jövőbeli fejlődés irányát is.
Kitűnő kommunikációs készség és problémamegoldó képesség jellemzi. A hegesztőtanfolyami képzéseink során adminisztratív feladatokat lát el, és tartja a kapcsolatot a tanfolyami hallgatókkal.
Nyílt napokon és az egyéb beiskolázáshoz kapcsolódó eseményeken rendszeresen részt vesz, a Kutatók Éjszakáján is besegít. Segítőkészségével, szakmai ismereteivel hozzájárul az intézet oktató- és kutató munkájának hatékony megvalósításához.

A Kar dékánja Kiváló oktatói díjat adományozhat azon kari oktató részére, aki legalább 3 éven keresztül a Kar érdekében színvonalas, eredményes oktatási, oktatásszervezési tevékenységet folytatott.
A Kari kiváló oktatói díjat 2022-ben Biró Szabolcs mestertanár érdemelte ki.

Biró Szabolcs mestertanár

Biró Szabolcs 2003-ban intézeti mérnök munkakörben kezdett el dolgozni a Bánki Karon, de a tanulmányait is itt végezte. 2016 májusától mestertanári munkakörben látja el feladatait az Anyag- és Gyártástudományi Intézetben. Az elmúlt években az intézet, illetve a Gyártástechnológia Intézeti Tanszék közösségének egyik kiváló, az oktatás és a hallgatói kutatómunka irányában elkötelezett tagjává vált.
Az intézeti és a tanszéki oktatás-kutatási feladatokban aktívan részt vesz, a Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék szakmai tevékenységének egyik meghatározó szereplője. Patronáló tanári feladatokból is részt vállal, ezirányú feladatait is mindig nagy lelkesedéssel és töretlen energiával látja el.
Oktatási területe a Gépműhely gyakorlatok mellett a Forgácsolástechnológiai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása.  Több szabadon választható tárgy meghirdetését kezdeményezte, amelyek oktatásában is részt vesz.  Munkája során új oktatási módszereket, segédleteket, kitűnő tanulást segítő tananyagokat dolgozott ki. Részt vett oktatói módszertani és szakmai képzéseken, az itt megszerzett ismereteit az előadásai és gyakorlatai során remekül alkalmazza, ez a pozitív hallgatói visszajelzésekben is tapasztalható.
Az online felületeket professzionálisan kezeli, és alkalmazza az oktatásban. A pandémiás időszakban a hallgatók önálló tanulását segítő oktatási videókat dolgozott ki, a Gépműhelynek saját youtube csatornát indított a műhelyes kollégák közreműködésével, melyet több tízezren követnek. Az egyes epizódok nézettsége pedig kiemelkedően magas, és nemcsak a bánkis hallgatók, hanem szakmabeliek és nem szakmabeliek is igen elismerően nyilatkoznak. Oktatási anyagai széles körben megjelennek, amelyek a gépészmérnöki képzés, a Bánki Kar és az Óbudai Egyetem jó hírét és népszerűsítését is határozottan elősegítik.
Nemcsak szakmai felkészültsége, hanem pozitív életszemlélete, segítőkészsége, környezettudatossága és emberi értékei is szót érdemelnek – a saját intézetén túl a kar egészében is kedvelt munkatárs, szívélyes, mindenkivel jól kijön. Mindemellett az általa létrehozott Kezes-lábas játszóházban különleges öko eszközöket fejlesztenek, amelyeket a gyerek imádnak, illetve egy nagyon aranyos (ugyanakkor a szakmához kapcsolódó) mesesorozat is készült Magyar Gépmesék címmel az ötletei nyomán, többek között bánkis kollégák közreműködésével, Kefe bácsi és Sörte inas főszereplésével.

Dékáni dicséretek

A kar dékánja Dékáni Dicséretet adományozhat azon kari dolgozók részére, akik legalább 2 éven keresztül a kar érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak.
Az alábbi munkatársakat dékáni dicséret illeti a hosszú ideig, különösen a modellváltás óta eltelt időszakban végzett odaadó, kiemelkedő munkájukért.

Dr. Farkas Gabriella, egyetemi adjunktus, az Anyag- és Gyártástudományi Intézet tanszékvezetője

Farkas Gabriella a gödöllői Szent István Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet 2001-ben. Oktatói munkáját 2002-ben kezdte meg a Gyártástechnológia Tanszéken, oktatási feladatai mellett a tanszék különböző feladatait is ellátta, pl. szakmai gyakorlat felelős, tanszéki publikációk felelőse, szakdolgozat felelős.
2010-ben a gödöllői egyetem Műszaki Tudományi Doktori Iskolájában PhD tudományos fokozatot szerzett. 2017 óta a Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék vezetője.
A Bánki Kar oktatójaként is folyamatosan képezte magát, belső auditor, minőségügyi rendszermenedzser és minőségügyi mérnök képesítést szerzett. Oktat a Minőségbiztosítási és a Metrológus szakmérnök/szakember képzéseken. 2015 óta a Bánki Kar minőségügyi megbízottja. Aktívan részt vesz a Projektmunka tárgy megvalósításában.
Vezetői feladatait megbízhatóan látja el (az intézetigazgató nagy örömére), precíz, a Kar iránti elkötelezettsége példamutató. Sokat tesz a tanszék csapatszellemének kialakításáért, a belső kommunikáció javításáért, az egyes tantárgycsoportokhoz tartozó oktatók munkájának összehangolásáért. Fontosnak tartja a tanszék oktatóinak, munkatársainak hosszútávú megtartását, továbbképzésük, előmenetelük támogatását

Dr. Pinke Péter, egyetemi docens, az Anyag- és Gyártástudományi Intézet igazgatója

Az Anyag- és Gyártástechnológiai Intézet igazgatója – 2016-ban megbízott, 2017 óta kinevezett intézetigazgató. 1988-ban végzett gépészmérnökként, majd a tudományos fokozatát, illetve mérnöktanári képesítését 1995-ben szerezte meg. A karon és jogelőd intézményeinél 2004 óta dolgozik lelkiismeretesen és megbízhatóan, a kar érdekeit szem előtt tartva.
A kar több kutatási projektjében kapott feladatot, volt, amiben kutatóként dolgozott, volt, amelyben szakmai vezetőként a konzorciumi tagokkal való kapcsolattartást látta el, szervezési, tervezési, eszközbeszerzési, kísérlettervezési feladatokban vett részt.
Beiskolázással kapcsolatos eseményeinken is szerepel, nyílt napokon, illetve a nyári egyetemen a gépészmérnöki szakot mutatja be, de előadása van Kutatók Éjszakáján is.

Haraszti Ferenc, tanársegéd, a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet munkatársa

Haraszti Ferenc 36 éve tagja a Bánki közösségének, és tanulmányait is az egyetem jogelőd intézetében, a Budapesti Műszaki Főiskolán folytatta tanulmányait. Doktori iskolai tanulmányait 2019-ben kezdte meg.
Munkáját kiválóan végzi, a pozitív hallgatói értékelések is rendre alátámasztják szorgalmát, igyekezetét a tárgyak oktatásával kapcsolatban. A fizika-kémia labor nem működhetne az ő szakmai hozzáértése nélkül, mely több hallgatói generáció számára adta meg a szükséges kiegészítő ismereteket az általuk választott szak követelményeinek sikeres teljesítéséhez A kar munkavédelmi felelőse, illetve a Szenátus tagja. Mindezek mellett rendszeres résztvevője a nyílt napi laborbemutatóknak, valamint a Kutatók Éjszakáján is hosszú évek óta vállal szórakoztató és látványos, ugyanakkor ismeretátadó előadásokat, ezeket mindig nagyon szeretik a látogatók.

Dr. Kiss Gábor, egyetemi docens, a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet igazgatója

1992-ben szerzett szervezőmérnöki diplomát a karon. 1996-ban okleveles matematika tanárként a Debreceni Egyetemen, majd 2013-ban elnyerte PhD fokozatát. Több, mint 30 éves oktatói tapasztalattal rendelkezik a Bánki Kar és jogelőd intézményeiben. 2020 óta látja el a GBI intézetigazgatói feladatait. Az Információbiztonsági szakember / szakmérnök képzésén is oktat. Órái változatosak, igyekszik a legaktuálisabb információkat is eljuttatni a hallgatókhoz. Céges kapcsolati hálójának köszönhetően több érdekfeszítő előadáson vehettek részt online a pandémia idején is. A beiskolázással kapcsolatos, illetve a kart és az egyetemet népszerűsítő programokon szintén kiveszi a részét, a nyílt napokon a biztonságtechnikai mérnöki szak bemutatásával, de Kutatók Éjszakáján több előadást tart évek óta magyar és német nyelven is.

Balogh József, mestertanár, dékáni titkárságvezető, a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet munkatársa

30 éve végzett a Bánki Kar jogelődjében, majd egy nagyobb kitérő után 2018-ban került hozzánk vissza mestertanárként és dékáni titkárságvezetőként. Nagy munkabírással és végtelen odaadással végzi oktatási feladatait, a hallgatók nagyon pozitívan értékelik, ezt igazolja a 2021-es Év oktatója kitüntetés is.
Felkészült, alapos, precíz oktató. Felzárkóztatást és patronálást vállal annak érdekében, hogy a hallgatók könnyebben beilleszkedhessenek, illetve hogy a tanulmányaikban eredményesek legyenek. Ugyanilyen fáradhatatlan és lelkiismeretes egyéb kari tevékenységében is: a kari ipari partnerekkel a meglévő kapcsolatrendszerünket megerősítette, és újraaktiválta, és folyamatosan ápolja is ezeket a kapcsolatokat. Aktív közösségi ember – a kari munkatársi és hallgatói programok egyik állandó résztvevője, programfelelőse, moderátora, olykor szervezője is.

Dr. Nagy István, egyetemi docens, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet tanszékvezetője

1994. óta dolgozik a Bánkin Karon és jogelőd intézményeiben, a Mechatronikai Tanszék vezetője. A mechatronikai szak oktatási feladataiban hatalmas szerepet vállal, A hallgatói véleményezésen rendszeresen 4,0 feletti átlagot ér el, a szöveges értékelések alapján is meghatározó oktatója a karnak. A külföldi hallgatókat egyéni projektek megvalósításában is támogatja, valamint a szakmai gyakorlat megvalósításában is segíti őket. A kart népszerűsítő, illetve a beiskolázást támogató kari rendezvények egyik állandó résztvevője (nyílt napok, nyári egyetem, Kutatók éjszakája).
Munkatársai az intézetben mindig számíthatnak rá, aktív tevékenységéért, a mechatronikai mérnöki szakért tett erőfeszítéseiért dékáni dicséretben részesül.
Az idén töltötte be 60. életévét, amelyhez ezúton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk.

Lőrincz Andrea, ügyintéző, a Felnőttképzési Központ munkatársa

2 éve érkezett a Bánki Karra, a Felnőttképzési Központ ügyintézője. Az Információbiztonsági, valamint a robbantástechnikai szakmérnökképzés adminisztrációjáért felel, munkáját szorgalmasan, odaadással végzi, mind az oktatók, mind pedig a hallgatók legnagyobb megelégedésére. Mindig igyekszik minél jobb kapcsolatot kialakítani a többi szervezeti egység munkatársaival, szívesen vállal pluszfeladatokat, és szívesen részt vesz a kari rendezvényeken is.

Barta Andrea, szakértő, a Dékáni Hivatal vezetője

Könyvtár-magyar szakos tanári, illetve igazgatásszervező diplomával rendelkezik. 2011-ben közigazgatási szakvizsgát tett.
2015-ben kezdett dolgozni a Bánki Kar Dékáni Hivatalának vezetőjeként, s a kezdetektől szívén viseli a kar és munkatársai sorsát. Szerteágazó feladatait lelkiismeretesen végzi, precíz és alapos. Annak érdekében, hogy minél több diák ismerje meg a Bánki Kart, rengeteg beiskolázási programot szervez és koordinál. A középiskolások számára második évben tudta sikeresen elindítani az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyamokat informatikából és matematikából, valamint munkatársaival megrendezte az ugyancsak középiskolásoknak szóló Nyári egyetemet. De ugyanilyen figyelmes a Bánkis öregdiákok által szervezett eseményekkel kapcsolatban is, továbbá akkurátusan szervezi a Kar egyéb népszerűsítő eseményeit, rendezvényeit. A kar karitatív tevékenysége keretében több gyűjtést koordinált, a Hallgatói Önkormányzattal rendszeresen támogatja a bakonybánki és lovászpatonai óvodákat. Irodája a munkatársak előtt mindig nyitva áll, szívesen segít a felmerülő problémák megoldásában.