Robbanószerkezeteket kerestek – robbanótesteket találtak!

Gyakorlati foglalkozás a ZNZ Biztonságtechnika Kft.-nél

Robbanószerkezetek felderítése tantárgy keretében gyakorlati foglalkozásokon vettek részt az Óbudai Egyetem Bánki Kar Robbantástechnikai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés hallgatói.
A gyakorlatorientált foglalkozások első helyszínén a speciális biztonsági berendezések és rendszerek forgalmazásával, telepítésével, valamint biztonságtechnikai szaktanácsadással és oktatással a hazai védelmi szektor meghatározó szereplője a ZNZ Biztonságtechnika Kft. munkatársai fogadták hallgatóinkat. Dudás József oktatási és minőségellenőrzési igazgató részletes tájékoztatást adott a Kft. működéséről, fejlődéséről és a magánbiztonsági szektor jelenleg felmerülő igényeiről. A hallgatók részletes tájékoztatást kaptak a különböző rendezvények bejáratainál felállított Ellenőrző pontok kialakításának lehetőségeiről, sajátosságairól, illetve az alkalmazható technikai megoldásokról.

Az elméleti alapok megismerését követően Csomagröntgeneken gyakorolhatták a leendő szakmérnökök a robbanóanyagok és robbanószerkezetek, illetve különböző tiltott tárgyak felismerését. A gyakorlati feladatvégrehajtást az is színesítette, hogy a saját hátizsákjainkat (női piperetáskát) is megvizsgálhattuk a csomagröntgenek segítségével. Nagy sikere volt a fémdetektoroknak is, melyekkel interaktív volt a megjelölt oktatási anyag elsajátítása.  

A szakmai látogatáson lehetőségünk nyílt a robbanószerkezetek felderítését CT szimulátorral is kipróbálni és tájékoztatást kaptunk a személyek átvizsgálásáról, a Body scanner-ek alkalmazásának lehetőségeiről és a vonatkozó szabályozásról. A szakmai felderítési sajátosságokat kiemelve bepillanthattunk az Impulzus generátorral működő tűzszerész röntgenek világába.
A robbanóanyag nyom detektorok közül az ETD (Explosive trace detektor) valamint az EDS (Explosive detection system) speciális működését és a robbanóanyagok felderítésének különleges eljárásait Tordai Arnold szervízmérnök mutatta be. A látogatás záró részeként egy oktatóprogram alkalmazásával röntgenképek elemzését hajthattuk végre, természetesen robbanószerkezetekre hangolva. A szoftveres képelemzéseket a veszélyes eszközök (fegyverek, robbanószerek, robbanószerkezetek) inert változatának megismerésével zártuk.

Gyakorlati foglalkozás a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrednél

A félév utolsó oktatási napját szintén impozáns környezetben tölthették a Robbantástechnikai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés hallgatói. A gyakorlati foglalkozás ugyanis az Irinyi János laktanyában, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, Tűzszerész szaktantermében került végrehajtásra. Szilágyi Zsolt Lajos ezredes, az alakulat parancsnoka, az Óbudai Egyetem kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezte a szakmai látogatást, ezzel is hozzájárulva a Robbantástechnikai szakmérnök képzés gyakorlatorientált és napjain kihívásaira reagáló megvalósítására. A különleges és minden tekintetben egyedinek mondható helyszínt Ember István I. osztályú tűzszerész, doktorandusz mutatta be a hallgatóknak. Az alapvető biztonsági szabályok ismertetését követően rövid betekintést kaptak hallgatóink a tűzszerészek életébe, felkészítésébe, megismerkedhettek a legfontosabb eljárásrendekkel és bepillantást nyerhettek a “Robbanószerkezetek felderítésének” lépéseibe.
A leendő szakmérnökök testközelbők ismerkedhettek meg a különböző típusú robbanótestek (gránátok, lőszerek, tüzérségi lövedékek, bombák, stb.) inert változataival.
A Robbanószerkezetek felderítése tantárgy keretein belül nem csak a robbanótestek ismertető jegyeivel és pusztító hatásukkal foglalkoztak, a robbanótestek működési mechanizmusa is a foglalkozás részét képezte. A szakmai látogatás második részében Dr. Daruka Norbert a képzés szakfelelőse tartott előadást a robbanószerkezetek bűnös célú felhasználásáról. A hallgatók a különböző típusú házikészítésű robbanószerkezetek és robbanóanyagok felderítési módszereivel, eljárásrendjével kapcsolatosan kaptak hasznos információkat.

Szerző: Dr. Daruka Norbert

Fotó: Somogyi Krisztián