Itt nézhetők vissza “A drónok harca – veszélyek és lehetőségek” online konferencia előadásai

A 2021. március 31-i “A drónok harca – veszélyek és lehetőségek” alcímet viselő online konferencia előadásai már elérhetőek Karunk YouTube csatornáján, az alábbi lejátszási listában.

Az esemény “A jövő nagy kihívása: kiberbiztonság és kiberhadviselés” konferencia sorozat 2. részeként került megrendezésre a Magyar Természettudományi Társulat és az Óbudai Egyetem Bánki Kar közreműködésében. Az eseményen a téma neves szakemberei tartották meg előadásaikat, és ismertették eredményeiket, melyek közül többet most vissza is tudnak nézni csatornánkon.

Online drónkonferencia a Magyar Természettudományi Társulat és az Óbudai Egyetem Bánki Karának szervezésében

2021. március 31-én sikeresen lezajlott a Magyar Természettudományi Társulat és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar konferencia-sorozatának második része, amely ezúttal az online térben került megrendezésre.

A „Drónok harca – veszélyek és lehetőségek” alcímet viselő eseményen a téma neves szakemberei tartották meg előadásaikat, és ismertették eredményeiket. A konferenciát Dr. Tardy János, az MTT ügyvezető elnöke nyitotta meg, majd Prof. Dr. Rajnai Zoltán az ÓE Bánki Kar dékánja is köszöntötte a vendégeket. Dékán úr ezt követően megtartotta saját előadását a „Drónok alkalmazhatósága a védelmi szférában” címmel.

Őt követte Dr. habil. Czajlik Zoltán az ELTE BTK Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertani Tanszék vezetője, valamint Dr. Rupnik Zoltán egyetemi tanársegéd. Témájuk: „A repülőgépes felderítéstől a drónos felmérésig. Régészeti célú légi fényképezés különböző platformokon”.

A harmadik előadást az Óbudai Egyetem Bánki Kar egyetemi adjunktusa, Dr. Őszi Arnold tartotta meg, ő a „Drónok veszélyei” témakörét repülte körbe, részletesen kitérve minden lehetséges veszélyforrásra,

míg Dr. habil Nagy Balázs, az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék egyetemi docense, valamint Dr. Mészáros János, az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály munkatársa a drónok és a klímaváltozás témájával készültek. Előadásuk címe: „Drónok a klímaváltozás vizsgálatában – térképezés magashegyi környezetben, Ojos del Salado, Chile”.

A magas hegyek közül aztán visszatértünk az alacsonyabban elhelyezkedő termőföldekre, Dr. Gulyás Zoltán, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság munkatársa „A drónok jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban” címmel tartott előadást, amelynek társszerzője volt Sillinger Fanni, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemről doktorandusza.

A mezőgazdaság témakörét követően ismét a térképészet irányába repülhettünk, Dr. Kovács Béla, az ELTE Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet egyetemi adjunktusa ugyanis „Légből kapott képek elemzése. A drónok használata a térképészetben” címmel tartott előadást, közreműködtek: Hajdinákné Vörös Fanni és Pál Márton doktoranduszok.

Ezt követően Bíró György, a MAVIR Zrt. környezetvédelmi főtanácsosa és Haramia Ákos a FiiHaa Engineering drónfejlesztője következtek egy nagyon érdekfeszítő előadással, amelyben sok érdekességet megtudhattunk a drónok és a madárvédelem kapcsolatáról. Előadásuk címe: „Drónok a természetvédelem szolgálatában”.

Végezetül, de nem utolsó sorban Dr. Bertalan László a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi tanársegédje tartotta meg előadását, melynek címe: „Kanyarulatfejlődés a drónok szemszögéből – Új módszerek a folyóvízi parterózió és a felszíni vízsebesség tanulmányozásában” volt. Az előadás elkészítésében közreműködtek: Szopos Noémi és Nagy Bálint doktoranduszok, valamint Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus.

Nagyon örülünk, hogy a konferenciára sok érdeklődő volt kíváncsi, akik jelenlétükkel megtisztelték az előadásokat. Várunk szeretettel mindenkit a sorozat harmadik állomásán is, amelynek témája a “Bitcoin és Blockchain” lesz.

A statisztika tudománya és a drónfenyegetés, beszámoló a XXXIX. BDI Doktorandusz Találkozóról

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola szervezésében 2020. február 28-án került megrendezésre a XXXIX. BDI Doktorandusz Találkozó. A rendezvény a tudomány világába, az akadémiai pályára készülő doktoranduszok és egyetemi oktatók részére kerül megrendezésre a tanévben, havi rendszerességgel.

A tudományos előadások sorában Dr. habil Reicher Regina egyetemi docens „Mit mutatnak a számok – avagy, kell-e nekünk statisztika?” című előadása volt az első. A Docens asszony a számok világába kalauzolta el a hallgatóságot, azon belül is a statisztika tudományát mutatta be. A hallgatóság megtudhatta, hogy milyen fontos a mindennapi életünkben is a statisztika tudományának ismerete és azt is, hogy egy tudományos kutatás során mennyire elengedhetetlen ezen ismeretek használata a kutatási eredmények feldolgozásában. Reicher Regina 2002-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a Veszprémi Egyetem informatika tanári szakán, mert úgy érezte, a matematika szak elvégzése után az adatbázis építés és tervezés, valamint a programozás érdekes területek. Még ebben az évben kezdett dolgozni a Szent István Egyetemen, ahol 2014-ben PhD fokozatot szerzett. Fő kutatási területei a vállalati informatikai rendszerek kiválasztásának, bevezetésének és működtetésének problémái, valamint a vállalati innovációs lehetőségek a KKV szektorban és az álláskeresési technikák, az Y és Z generáció körében. 2014 óta az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán, a Vállalkozásmenedzsment intézetben dolgozik. Tagja a Közgazdasági Társaságnak, a Gazdaságmodellezési Társaságnak, a Logisztikai Társaságnak, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak, valamint vezetője a Brain Bay Kutatási Centrumnak.

A következő tudományos előadást Sándor Barnabás doktorandusz tartotta „A drónok fenyegetettségének kiberbiztonsági aspektusai” címmel. Az aktuális téma érdekessége, hogy egyben mutatja be korunk két megoldásra váró problémáját, amelyek külön külön is olyan kihívásai a tudományos társadalomnak, amelyekre kutatók ezrei keresik a választ. Az előadásból a hallgatóság megtudhatta, milyen biztonsági kockázatai lehetnek egy vezeték nélküli informatikai hálózatnak a drónok rosszindulatú használatával. Sándor Barnabás 2019-ben szerzett MSc oklevelet az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Biztonságtechnikai szakán és ebben az évben kezdte meg a tanulmányait a Biztonságtudományi Doktori Iskolában. Barnabás okleveles biztonságtechnikai mérnök és minősített etikus hacker, valamint óraadó az Óbudai Egyetemen, mellette pedig a NETLOCK Kft. IT biztonsági szakértője, felelős a vállalat kiberbiztonsági stratégiájáért és működéséért. Fő kutatási területe a vezeték nélküli hálózatok biztonsága és sérülékenységei, továbbá az okosvárosok IoT eszközeinek védelme.

A rendezvény harmadik előadása a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szerkesztésében és kiadásában működő Szakma Szemle és a Felderítő Szemle tudományos szakmai folyóiratok bemutatkozása volt. A folyóiratok publikálási lehetőségeiről, valamint a folyóiratok műhelymunkáiba adott betekintést Dr. Kenedli Tamás a folyóiratok felelős szerkesztője. A felelős szerkesztő úr 1999-2004 között közreműködött a rendészeti tiszthelyettes-képzés formálásában. Ebben az időszakban a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola Tudományos Tanácsának Titkára, az itt megjelenő Módszertani Füzetek főszerkesztője. Ezt követően a rendőrség bűnügyi elemző-értékelő oktatásának átalakítását szervezte, melynek során a szakemberek képzésében is részt vett. A tudományos testületek közül tagja volt a BM Fiatal Rendészeti Kutatók Klubjának, és jelenleg is tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak, a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, valamint az ORFK Tudományos Technológiai és Innovációs Tanács elnökségének. Tudományos munkájáért a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöksége 2009. évben elismerő oklevelet adományozott. Tudományos fokozatát 2012-ben szerezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolában. Jelenleg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ezredese.

A március 20-ra tervezett BDI Doktorandusz Találkozó a 2019-ben Kínából induló „új korona vírus” hazánkat is súlytó világjárvány miatt hozott kormányzati intézkedések és a kihirdetett országos veszélyhelyzet miatt határozatlan időre elnapolásra került. A szervezők reményüket fejezik ki arra vonatkozóan, hogy a bolygónk szinte mindegyik országának lakosságát érintő betegség mielőbb leküzdésre kerül és a járvány során kialakuló gazdasági válságból mielőbb kilábal a világ. Továbbá a szervezők kifejezik együttérzésüket a járvány során tömegesen megbetegedett és elhunyt embertársunknak és családtagjaiknak. Valamint ezúton fejezik ki köszönetüket és nagyrabecsülésüket mindazon egészségügyi dolgozóknak, fegyveres- és rendvédelmi erők tagjainak és nem utolsó sorban a köz- és felsőoktatás tanárainak és oktatóinak, akik a járvány során is a hivatásuknak híven végzik a rohamosan megnövekedett kihívásoktól teli munkájukat.

Dr. Nyikes Zoltán
szervező

Sikeresen lezajlott az Elektronikai hadviselés a 21. század elején című konferencia

2020. február 6-án sikeresen zajlott a Magyar Természettudományi Társulat és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar közös szervezésű konferenciája. A jövő nagy kihívása: kiberbiztonság és kiberhadviselés című konferencia-sorozat első eseménye az elektronikai hadviselés témáját igyekezett körbejárni, a szép számban megjelent közönség négy érdekfeszítő előadást hallhatott és láthatott az eseményen.

A kora délután kezdődő rendezvény megnyitásaként köszöntőt mondott Prof. Dr. Rajnai Zoltán, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja, valamint Dr. Tardy János, a Magyar Természettudományi Társulat ügyvezető elnöke.

Az előadások sorában elsőként Dr. Kovács László dandártábornok, egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Elektronikai Hadviselés Tanszék) „Kiberműveletek a 21. század hibrid hadviselésében” című előadására került sor, majd Dr. Haig Zsolt ezredes, egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Elektronikai Hadviselés Tanszék) „Elektronikai hadviselés a kibertérben” című prezentációját nézhettük meg. Mindkét előadás után lehetőség volt egy-egy rövid eszmecserére, kérdések feltevésére.

A kávészünet után Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, egyetemi tanár (Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar) előadása következett „A digitális hadszíntér” címmel, majd Dr. habil. Farkas Tibor százados, egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Híradó Tanszék) tartott előadást „NATO-elvű infokommunikációs hálózatok katonai műveletekben” témában. Ezen előadások után is tettek fel kérdéseket a nézők, amelyek újabb érdekes gondolatokat szültek az elektronikai hadviselésről.

A konferenciát Dr. Tardy János, az MTT üv. elnöke zárta egy rövid beszéddel, amelyben megköszönte a segítséget mindazoknak, akik közreműködtek a konferencia létrehozásában és lebonyolításában, valamint felhívta a közönség figyelmét a konferencia-sorozat következő eseményére, amely ezúttal a drónokra fog koncentrálni, és 2020. március 25-én kerül megtartásra.