A statisztika tudománya és a drónfenyegetés, beszámoló a XXXIX. BDI Doktorandusz Találkozóról

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola szervezésében 2020. február 28-án került megrendezésre a XXXIX. BDI Doktorandusz Találkozó. A rendezvény a tudomány világába, az akadémiai pályára készülő doktoranduszok és egyetemi oktatók részére kerül megrendezésre a tanévben, havi rendszerességgel.

A tudományos előadások sorában Dr. habil Reicher Regina egyetemi docens „Mit mutatnak a számok – avagy, kell-e nekünk statisztika?” című előadása volt az első. A Docens asszony a számok világába kalauzolta el a hallgatóságot, azon belül is a statisztika tudományát mutatta be. A hallgatóság megtudhatta, hogy milyen fontos a mindennapi életünkben is a statisztika tudományának ismerete és azt is, hogy egy tudományos kutatás során mennyire elengedhetetlen ezen ismeretek használata a kutatási eredmények feldolgozásában. Reicher Regina 2002-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a Veszprémi Egyetem informatika tanári szakán, mert úgy érezte, a matematika szak elvégzése után az adatbázis építés és tervezés, valamint a programozás érdekes területek. Még ebben az évben kezdett dolgozni a Szent István Egyetemen, ahol 2014-ben PhD fokozatot szerzett. Fő kutatási területei a vállalati informatikai rendszerek kiválasztásának, bevezetésének és működtetésének problémái, valamint a vállalati innovációs lehetőségek a KKV szektorban és az álláskeresési technikák, az Y és Z generáció körében. 2014 óta az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán, a Vállalkozásmenedzsment intézetben dolgozik. Tagja a Közgazdasági Társaságnak, a Gazdaságmodellezési Társaságnak, a Logisztikai Társaságnak, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak, valamint vezetője a Brain Bay Kutatási Centrumnak.

A következő tudományos előadást Sándor Barnabás doktorandusz tartotta „A drónok fenyegetettségének kiberbiztonsági aspektusai” címmel. Az aktuális téma érdekessége, hogy egyben mutatja be korunk két megoldásra váró problémáját, amelyek külön külön is olyan kihívásai a tudományos társadalomnak, amelyekre kutatók ezrei keresik a választ. Az előadásból a hallgatóság megtudhatta, milyen biztonsági kockázatai lehetnek egy vezeték nélküli informatikai hálózatnak a drónok rosszindulatú használatával. Sándor Barnabás 2019-ben szerzett MSc oklevelet az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Biztonságtechnikai szakán és ebben az évben kezdte meg a tanulmányait a Biztonságtudományi Doktori Iskolában. Barnabás okleveles biztonságtechnikai mérnök és minősített etikus hacker, valamint óraadó az Óbudai Egyetemen, mellette pedig a NETLOCK Kft. IT biztonsági szakértője, felelős a vállalat kiberbiztonsági stratégiájáért és működéséért. Fő kutatási területe a vezeték nélküli hálózatok biztonsága és sérülékenységei, továbbá az okosvárosok IoT eszközeinek védelme.

A rendezvény harmadik előadása a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szerkesztésében és kiadásában működő Szakma Szemle és a Felderítő Szemle tudományos szakmai folyóiratok bemutatkozása volt. A folyóiratok publikálási lehetőségeiről, valamint a folyóiratok műhelymunkáiba adott betekintést Dr. Kenedli Tamás a folyóiratok felelős szerkesztője. A felelős szerkesztő úr 1999-2004 között közreműködött a rendészeti tiszthelyettes-képzés formálásában. Ebben az időszakban a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola Tudományos Tanácsának Titkára, az itt megjelenő Módszertani Füzetek főszerkesztője. Ezt követően a rendőrség bűnügyi elemző-értékelő oktatásának átalakítását szervezte, melynek során a szakemberek képzésében is részt vett. A tudományos testületek közül tagja volt a BM Fiatal Rendészeti Kutatók Klubjának, és jelenleg is tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak, a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, valamint az ORFK Tudományos Technológiai és Innovációs Tanács elnökségének. Tudományos munkájáért a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöksége 2009. évben elismerő oklevelet adományozott. Tudományos fokozatát 2012-ben szerezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolában. Jelenleg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ezredese.

A március 20-ra tervezett BDI Doktorandusz Találkozó a 2019-ben Kínából induló „új korona vírus” hazánkat is súlytó világjárvány miatt hozott kormányzati intézkedések és a kihirdetett országos veszélyhelyzet miatt határozatlan időre elnapolásra került. A szervezők reményüket fejezik ki arra vonatkozóan, hogy a bolygónk szinte mindegyik országának lakosságát érintő betegség mielőbb leküzdésre kerül és a járvány során kialakuló gazdasági válságból mielőbb kilábal a világ. Továbbá a szervezők kifejezik együttérzésüket a járvány során tömegesen megbetegedett és elhunyt embertársunknak és családtagjaiknak. Valamint ezúton fejezik ki köszönetüket és nagyrabecsülésüket mindazon egészségügyi dolgozóknak, fegyveres- és rendvédelmi erők tagjainak és nem utolsó sorban a köz- és felsőoktatás tanárainak és oktatóinak, akik a járvány során is a hivatásuknak híven végzik a rohamosan megnövekedett kihívásoktól teli munkájukat.

Dr. Nyikes Zoltán
szervező