Agilis műszaki projektmenedzser hallgatóink tettek látogatást az OTP Banknál


Az ÓE BGK Felnőttképzési Központja által szervezett „Agilis műszaki projektmenedzser szakmérnök/szakember” képzés második féléves hallgatói 2024. április 12-én meglátogatták az OTP Bank Agilis Kompetencia Központját.

A szakmai tanulmányutat megelőzően hallgatóink tájékozódtak az ott folyó projektekről, működésről, az alkalmazott transzformációról. Ezt tükrözték azok a kérdések is, amelyeket előzetesen eljuttattak a csoportot fogadó Szabó Szabolcshoz, az OTP Bank agilis coach kollégáinak szakmai fejlesztéséért felelős munkatársához. Hallgatóink a látogatás során, a helyszínen felmerülő kérdéseikre is választ kaphattak.

Az elmúlt évben jó kapcsolat alakult ki az OTP Bankkal. Munkatársaik oktatnak a képzésünkön, csoportos látogatásokat szervezünk az ott folyó munka megismerésére, valamint a 3. féléves projekt gyakorlatra is fogadják hallgatóinkat. A jövőben ezt a kapcsolatot tovább szeretnénk erősíteni.

Kovácsné Füredi Enikő
Fotók: Váradi Zoltán


Bombák földjén a Bánki Kar hallgatói

A Robbanószerkezetek felderítése tantárgy keretében gyakorlati foglalkozáson vettek részt az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Robbantástechnikai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés hallgatói.

2024. március 09-én – napra pontosan 79 évvel azután, hogy az amerikai légierő 343 bombázója szőnyegbombázást indított Tokió ellen – hallgatóink is testközelből ismerkedhettek meg a bombák mellet számos robbanótest működésével, alkalmazásának sajátosságaival. A gyakorlati foglalkozás impozáns környezetben az Irinyi János laktanyában, az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred, Tűzszerész szaktantermében került végrehajtásra. Lengyel László ezredes, az alakulat parancsnoka, az Óbudai Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezte a szakmai látogatást, ezzel is hozzájárulva a Robbantástechnikai szakmérnök képzés gyakorlatorientált és napjaink kihívásaira reagáló megvalósítására.

A különleges és minden tekintetben egyedinek mondható helyszint dr. Ember István I. osztályú tűzszerész mutatta be a hallgatóknak. Az alapvető biztonsági szabályok ismertetését követően rövid betekintést kaptak hallgatóink az ezred működösébe, a tűzszerészek életébe, felkészítésébe, megismerkedhettek a legfontosabb eljárásrendekkel és bepillantást nyerhettek a „Robbanószerkezetek felderítésének” lépéseibe. A leendő szakmérnökök testközelből ismerkedhettek meg a különböző típusú robbanótestek (gránátok, lőszerek, tüzérségi lövedékek, bombák stb.) inert változataival.

De, miért van erre szükség?

A szakirányú továbbképzés célja az, hogy „magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak a robbantástechnika, továbbá a rend-, a katasztrófa- és a honvédelem különböző területein dolgozó szakembereknek, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek a szakterületükön belül felmerülő problémák megoldására, és adekvát válaszokat tudnak adni a kor követelményei által támasztott új kihívásokra.”

A Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred azzal, hogy lehetővé tette a Tűzszerész szaktanteremben történő képzés végrehajtását, nem csak azt biztosította, hogy hasznos és naprakész információkhoz jussanak hozzá hallgatóink, hanem megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a leendő szakmérnökök, szakemberek tudásukat és szakmai tapasztalataikat majd az alakulat állományában kamatoztathassák.

Lengyel László ezredes véleménye a közös együttműködésről:

„Az ezred mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mind a katonai, mind a civil felsőoktatási intézményekkel szoros együttműködést építsen ki. Úgy vélem a látókörünk és lehetőségeink effajta kibővítése nem csak a jelenben hasznos, de a jövőbeni terveinket is nagyban támogatja. Az együttműködésünk keretén belül saját gyakorlati tapasztalatainkat gyümölcsözően tudjuk ötvözni az egyetemen felhalmozott óriási elméleti tudással, ami nélkül a 21. században nem lehet eredményesen fejlődni.”

Dr. Ember István a következő véleményt fogalmazta meg a közös együttműködésről:

A képzésbe bevont oktatók magas szintű tudományos-elméleti ismerettel rendelkeznek, a legtöbbjük kutatója a szakterületnek és mindemellett évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Ez a minőségi tudásbázis kiegészülve az autentikus, szemléltető anyagokkal jól felszerelt oktatási helyszínekkel megteremti az alapját a kiemelkedő minőségű szakemberképzésnek. Szintén fontos szempont, hogy minden a képzés színvonalát növelő együttműködés a partnerek számára is hasznos, hiszen a végzett hallgatók már egy számukra is belátható szakmai térben keresik majd lehetőségeiket karrierépítésre, a piaci feladatokhoz illeszkedő ismeretekkel felvértezve.”

Fotó és cikk: Dr. Daruka Norbert


A rehabilitációs környezettervező szakmérnök képzés hallgatói a Kilátó Piarista Központban

A Rehabilitációs környezettervező szakmérnök képzés hallgatói március 22-én a váci Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központot látogatták meg, ahol az örökségvédelem alatt álló, impozáns épületegyüttes akadálymentesítési megoldásai mellett megismerkedhettek a Központ szolgáltatásaival és az alkalmazott munkadiagnosztikai műszerparkkal.

A napot Dr. Lovászy László előadásával kezdték, aki az Európai akadálymentesítési jogalkotás jövőjéről beszélt, ezen felül számos érdekes kutatási adatot és technológiai megoldást mutatott be a jelenlévőknek. Ezt követően a hallgatók megtekinthették az épületet – még a padlástérben kialakított gépészeti- és szerverközpontot is, majd a munkadiagnosztikai eszközök kipróbálására is sor került.

Dr. Jókai Erika


ERASMUS hallgatói csereprogramon a kiberbiztonsági mérnöki alapszak hallgatói. Látogatás a Studio Present cégnél.

A Bánki Kar kiberbiztonsági mérnöki alapszak hallgatói három hónapos csereprogram keretében a szabadkai Műszaki Szakfőiskolán tanulnak. A képzésük keretében a Szakfőiskolán hálózati és programozási ismereteket, adatbiztonsággal és kiberbiztonsággal kapcsolatos tantárgyakat hallgatnak, valamint robotikai és információbiztonsági gyakorlatokon vesznek részt a projektfeladatok megoldásai során.

Az Erasmus oktatási csereprogram keretében, gyakorlati tapasztalatszerzés céljából meglátogatták a helyi neves Studio Present céget.

A látogatás során megismerték a vállalat profilját, szakmai tevékenységét, meglátogatták  laboratóriumaikat, a munkahelyeket és szakmai előadásokat hallgattak meg.

Az előadók: Malatenszki Dávid (Információs igazgató) és Nagy Viktor (Mobil alkalmazás fejlesztő). A látogatást a Bánki Kar óraadó tanára, a Biztonságtudományi Doktori Iskola oktatója, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola tanára, prof. dr. Čović Zlatko szervezte meg.

Zlatko Čović


A Thyssenkruppnál jártak a PLC szakmérnök hallgatóink

A PLC szakmérnök képzésünk hallgatói november 17-én izgalmas tanulmányi kiránduláson vettek részt a debreceni Thyssenkrupp gyárban. A diákok betekintést nyertek a gyár mindennapjaiba, megismerve a legmodernebb technológiákat és folyamatokat.

Ezáltal nem csak a tanteremben szerzett tudásukat mélyítették el, hanem valós ipari környezetben is tapasztalatokra tettek szert.
Köszönjük szépen a Thyssenkrupp csapatának a kedves fogadtatást és az értékes információkat!
Ha te is szeretnél részese lenni ennek az izgalmas szakmának, és érdekel a PLC szakmérnök képzés, ne hagyd ki a lehetőséget! Jelentkezz a következő évfolyamra, amely 2024 szeptemberében indul! Jelentkezés az alábbi linken: https://bgk.uni-obuda.hu/plc-szakmernok/


Ismerkedés a sokszínű Polgári Védelemmel

A biztonságtechnikai mérnökhallgatók alapképzési szakán a Polgári Védelem tárgy idei kurzusának bevezető előadására egy autentikus szakmai helyszínen került sor.

A tárgy történeti fejlődését bemutató állandó tárlatot látogatták meg a leendő biztonságtechnikai mérnökök a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában. A Budapest X. kerületében található és a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak is otthonául szolgáló tűzoltó laktanya pincéjében a múlt század első felében kialakított légoltalmi óvóhely helyiségei adnak helyet a múzeum polgári védelmi állandó kiállításának.

A tanév indítására, a tárgy oktatója, Dr. habil. Nagy Rudolf adjunktus vezetésével, idén ezen nem megszokott környezetben került sor. A látogatás alkalmával a múzeum igazgatójának, Dr. Berki Imre múzeumigazgatónak a jóvoltából, hiteles szakmai háttérinformációkkal színesített tárlatvezetés keretében ismerkedtek meg a hallgatók a lakosság védelmének kezdetével és fejlődéstörténetével. A jó hangulatban töltött látogatás zárásaként a hallgatók lelkesen ismerkedtek a régmúlt tűzoltó technikai eszközeivel.

A gyakorlatorientált képzés megvalósulása érdekében a félév során még további, a jövő szakemberei számára lényeges polgári védelmi szakmai tudnivalókkal szolgáló események és helyszínek felkeresése vár a hallgatókra.

Dr. habil. Nagy Rudolf


Gyakorlatorientált foglalkozások a robbantástechnikai szakmérnök képzésen

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Robbantástechnikai Szakmérnök és Szakember Szakirányú Továbbképzési Szak hallgatói részt vettek a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet Robbanóanyag Analitikai Laboratóriumát bemutató látogatáson a Robbantásos merényletek rekonstrukciója és felderítésének eljárása megnevezésű tantárgy keretében.
A laboratórium bemutatására az Intézet Vezetőjének köszöntését követő rövid elméleti áttekintés után került sor, ahol a hallgatók az elméletben elhangzott robbanóanyagok, illetve robbanóanyag-maradványok analitikai vizsgálataihoz használt metodikákhoz és berendezésekhez kerülhettek közelebb. Elsőként a mintaelőkészítés egyes műveleteibe kaptak betekintést, majd a klasszikus módszerek közül láthattak egy elpuffanás próbát, illetve a feketelőporból való kén kimutatásának a legegyszerűbb kihajtásos módját szemlélhették meg. Ezek után a laboratórium vezetője végigvezette a hallgatókat a műszeres laboratóriumi területeken, ahol a szervetlen komponensek (ionok) kimutatására használt ionkromatográfiás és kapilláris-elektroforézis készülékek, illetve a szerves alkotók kimutatására használt folyadék- és gázkromatográfiás eszközök és a hozzájuk kapcsolt különböző detektálási technikák (tömegspektrometriás, kemilumineszcenciás) kerültek bemutatásra.

Pirotechnika a Bánkin

A végzős hallgatók 2023. március 18-án a Tűz- és katasztrófavédelem szakirányú kérdései tantárgy keretein belül hallgathatták meg a tűzijáték-szolgáltatási piacon nemzetközileg is elismert Nuvu Kft. közel 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezetőjének Tőtős Ferencnek az előadásait. Az előadások abból a szempontból is kuriózumnak számítottak, hogy az előadó, aki az augusztus 20-i nemzeti ünnep tűzijátékainak is vezető pirotechnikusa volt több alkalommal, a pirotechnika területén, valamint a filmes és színpadi pirotechnikai tevékenységek biztonságáért felelős, egyúttal a veszélyhelyzetek szakértője is.

Az előadó számos szemléltetőeszközzel lepte meg a leendő Robbantástechnikai szakmérnököket. A hallgatók komoly ismeretanyagot kaptak a Világító és jelzőrakéták, a Nyomjelzős lövedékek, a Jelzőtöltények és a Színes füstök, ködök, ingerlő gránátok vonatkozásában. A tanulmányaik végéhez közeledő hallgatók betekintést nyerhettek a légzsákok működéséhez alkalmazott pirotechnikai termékek felépítésébe és működésük sajátosságaiba. Ami azért is fontos lehet a számukra, mert a diploma megszerzését követően lehetőségük nyílik hasonló szakterületen történő elhelyezkedésre. A legnagyobb érdeklődés, természetesen a szórakoztató termékek témaköréhez fűződik, itt ugyanis a gyakorlati feladatvégrehajtások részleteire, szépségeire és természetesen nehézségeire tért ki az előadó.

A tantárgy fontos részét képezte a színpadi effektek (durranó-, villanó-, lángeffektek és becsapódás jelzők) alkalmazásának veszélyei, a veszélyek azonosításának és a szükséges védőintézkedéseknek a kérdésköre. A mérnöki szemlélet fókuszában a tűzijátékok tervezése, kivitelezése és a biztonság teljeskörű koordinálása állt. Így sajátították el a Szikraszökőkutak, a Rakéták, a Bengálégők, a Tűzmozsár és a Bombettatelepek alkalmazásával kapcsolatos ismereteket. Az évtizedek alatt megszerzett tapasztalatok egy részének átadása volt a legfontosabb szempont a leendő szakmérnökeink felkészítésének és a szakmában történő érvényesülésük szem előtt tartása mellett.

Képek forrása: Dudás József és Nuvu Kft.

Vasbeton transzformátorház robbantása Diósgyőrben

Az egykori Diósgyőri Acél Művek területén egy 17 méter magas, használaton kívüli, vasbeton transzformátorház robbantással történő döntésének végrehajtásán vettek részt a Robbantástechnikai szakmérnök képzés hallagatói 2023. március 21-én. A robbantás előkészítését a Detonet Kft. munkatársai hajtották végre a szakmérnök képzés hallgatóinak jelenlétében. Dr. Földesi János (ny. egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa) a szakmérnök képzés oktatója, a helyszínen mutatta be az előkészítés fázisait, a biztonsági intézkedések gyakorlati megvalósítását, illetve tájékoztatót adott a robbantástechnikai paraméterekről. Végzős hallgatóink figyelemmel kísérhették a töltetelőkészítés és töltetelhelyezés lépéseit, illetve személyesen vizsgálhatták meg a robbantóhálózat végleges összeállításának minden lépését. A robbantás fő célja nem a transzformátorház megsemmisítése, hanem a gépi bontás megkönnyítése érdekében történő eldöntése volt. A cél elérése érdekében 314 db robbantólyuk került előkészítésre, amelybe összesen 24,75 kg Semtex 1A ipari robbanóanyag került betöltésre. A töltetek elindítása 500 ms-os INdetshock NONEL gyutaccsal történt meg. A Robbantástechnikai szakmérnök képzés során számos alkalommal látogathattak el a hallgatóink a Detonet Kft. által kivitelezett robbantásokra. Ezt a lehetőséget, illetve a hallgatók szakmai felkészültségének minél szélesebb körű kitekintését ezúton is nagyon köszönjük! A DAM területén végrehajtott transzformátorház döntéséről videó is készült, melyet ezen az oldalon megtekinthetnek az érdeklődők.

Képek forrása: Bunyitai Ákos és Detonet Kft.

Szerző: Dr. Daruka Norbert
képzésvezető

Az ÓE Bánki veterángépjármű-restaurátor képzése az AMTS 2023 kiállításon

Az Óbudai Egyetem Bánki Kar veterángépjármű-restaurátor szakmérnök képzése a hagyományoknak megfelelően idén is részt vett az Autó Motor Tuning Show 2023 rendezvényen a Hungexpo D pavilonjában 2023. március 17-19 között. A pavilon szervezőjének, a Magyar Veteránjárművesek Szövetségének köszönhetően, idén 150 m2 kiállító területet foglalhatott el a képzés térítésmentesen. Mivel a veterán járműves expo általában statikus kiállítás szokott lenni, idén a szervezők egy mozgalmasabb, közönséget vonzó standot képzeltek el.

Így született meg az az elgondolás, hogy a hallgatók egy működő motorkerékpárt szerelnek össze a látogatók előtt a rendezvény három napja alatt. A Linda tv sorozatból ismert, egyszerű, régen olcsó Babetta 207-es mopedre esett a választás, így ezen tematika alapján került felépítésre a stand ezen része: rendőrautó, a vőlegény taxija, a sorozathoz kapcsolódó érdekességek, úgy mint plakát, DVD lemez, tranzisztoros rádió a Babetta kormányán, klumpa, a háttérben a kivetítőn pedig néhány jelenet a sorozatból. Nagyon nagy sikert aratott az elképzelés, ráadásul vasárnap 13 órakor Görbe Nóra színésznő vendégeskedett a standon egy fél órás beszélgetés erejéig. A látogatókat is megfogta a művésznő kedvessége, közvetlen stílusa, humorban és iróniában is bővelkedő elbeszélése. A beszélgetés végén Görbe Nóra speciális tollal aláírta az elkészült Babettát és a közönség örömére üléspróbát is tartott a kész járművön.

Már az előkészületek során felmerült, hogy mi legyen az elkészült moped sorsa? A Bánkis hallgatók megegyeztek, hogy nyilvános licitre bocsájtják a Babettát, a befolyó összeget pedig  karitatív céllal a Vérlovagok – Motoros Vérszállítók közhasznú alapítványának adományozzák.

Továbbá, hogy az árverésre kerülő moped minél többet érjen, Hervay Péter képzésvezető, mint a MAVAMSZ elnökségének a tagja, megkereste a muzeális minősítés résztvevőit, hogy vasárnap 16 órakor, egy még soha nem látott módon, kihelyezett helyszínen folytassák le a Babetta muzeális minősítését. Berezvai Gábor úr a Magyar Autóklub részéről rövid előadásban ismertette hogyan kell eljárni a muzeális minősítés előtt, mi történik a folyamat közben, és egyúttal biztosította a jogi hátterét a kihelyezett eljárásnak.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részéről Hidvégi János muzeológus, A Magyar Autóklub részéről Szabó Gábor műszaki vezető, a Magyar Veteránjárművesek szövetségétől Tabányi Sándor veterángépjármű-restaurátor, mint hatósági névjegyzékbe bejegyzett muzeális járműszakértők  végezték el a Babetta minősítését, aminek az eredményeként rögzítették annak 100%-os állapotá, és ellátták a járművet a minősítést igazoló réz plakettel. Ezúton köszönjük a szervezeteknek, hogy költségmentesen elvégezték a munkát, ezzel is hozzájárulva a karitatív felajánlás sikeréhez.

Természetesen a Bánki standja nem csupán a Babettáról szólt, bemutatásra kerültek jelenlegi és végzett hallgatóink munkái, továbbá a képzésen oktató kollégák is ismertették szakmájukkal összefüggő tevékenységeiket. Ilyen volt például Ízbéki Gábor Mercedes 180 pontonja, Varga Károly gyönyörű Mercedes kupéja, Varga Áron BMW CS2800-asa és az általa felújított iker karburátoros hengerfeje. Kiállításra került egy Puch 50 cm3-es moped, melyet Bencsik Béla restaurált, valamint megtkeinthető volt két Simson és kettő darab Vjatka robogó (szovjet Vespa másolat), melyek Mokánszki Péter munkái.

Az oktatók közül Soós Károly megbontott Porsche gépkocsin a lemezmunkák fogásait és egy felújított hátsóhidat mutatott be, Mihály László autókárpitos munkáit és eszközeit tárta az érdeklődők elé,  míg Kisvárday-Papp Miklós pedig a szemcseszórást mutatott be. Miklós Máté a felületvédelem fogásait a készülő Babetta fényezett és króm alkatrészei kezelése közben magyarázta az érdeklődőknek.

Hallgatóink folyamatos ügyeletet tartottak a standon Czigány Gabriella standfelelős, a Felnőttképzési Központ munkatársa vezetésével. Ezúton is nagyon szépen köszönjük minden szervezésben részt vevő kollégának és hallgatónak a sikeres lebonyolítást!

Hervay Péter
képzésfelelős

Az árverés az alábbi facebook oldalon érhető el: https://www.facebook.com/groups/1583143552096599

Hallgatóink a Szolnoki Helikopterbázison jártak

november 12-én kihelyezett foglalkozás keretében a Bánki Kar gépészmérnöki szakos, repülőműszaki specializációt választó hallgatói látogatást tehettek az MH. 86. Szolnoki Helikopterbázison, ahol egész napos program keretében ismerkedhettek meg a különböző repülési szimulátorokkal, tanulmányozták az oktatásra szánt műhelyeket, valamint a régi és új helikopterek karbantartására szolgáló hangárokat. Külön érdekesség volt, hogy hallgatóink megnézhették a Magyar Honvédség új többcélú Airbus H145M típusú helikoptereit is.

Kéményrobbantáson jártak szakmérnök hallgatóink

2021. október 28-án, egy 60 méter magas, 4,0 m külső átmérőjű, nagyszilárdságú tégla kémény robbantásán vettek részt Hatvanban a Bánki Robbantástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. éves levelező hallgatói.

A hallgatók képzésében is résztvevő, dr. Földesi János (ny. egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa) által tervezett robbantás során, a 75 cm falvastagságú kéményt 48 db, fúrt lyukban elhelyezett, egyenként 0.21 kg tömegű robbanóanyag töltettel döntötték le.

Az összesen 10 kg robbanóanyagot, pillanathatású villamos gyutacsok alkalmazásával indították. A repeszhatás csökkentése érdekében a roncsolási sávot geotextíliából és dróthálóból kialakított, többrétegű védőtakarással látták el.

Az érdekes eseményen részt vevők csapatfotója, valamint a robbantásról készült felvétel alább látható. A felvételeket: Dudás József és Grünvald Balázs készítette.

A 4 féléves Robbantástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2021. szeptember elején indult, levelező munkarendben, szombatonként. Megfelelő létszám esetén a képzés a következő tanévben is elindításra kerül.

A szakirányú továbbképzés célja az, hogy magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak a robbantástechnika, továbbá a rend-, a katasztrófa- és a honvédelem különböző területein dolgozó szakembereknek, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek a szakterületükön belül felmerülő problémák megoldására, és adekvát válaszokat tudnak adni a kor követelményei által támasztott új kihívásokra.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységek során:

• A szakember a szakképzettség birtokában alkalmassá válik a robbantástechnika piacán történő megfelelő színvonalú, szakszerű munkavégzésre;

• Speciális ismereteket igénylő robbantástechnikai üzletágban, munkakörben való jártasság, a robbantástechnika, továbbá a rend-, a katasztrófa- és a honvédelem különböző területein;

• A képzés során szerzett ismeretek birtokában (az egyéb, jogszabályilag előírt feltételek teljesülése esetén) polgári robbantásvezetői vizsga tehető.

Dr. Daruka Norbert
szakfelelős