Tanulmányi kirándulások a tavaszi félévben

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar gépészmérnök harcjármű-technika specializáción tanuló hallgatóival a félév során kettő szakmai kiránduláson vettünk részt.
A szakmai kirándulások a Korszerű harcjárművek tantárgyhoz szorosan kapcsolódtak.

Az első kirándulás Budapesten volt 2024. március 19-én a GAMMA Zrt.-nél. A kiránduláson a hallgatók meghallgatták a Zrt.-ről Zsitnyányi Attila vezérigazgató úr előadását. Az előadásban sok információ hangzott el a KOMONDOR járműről. Az előadást követően a vezérigazgató úr bemutatta a Zrt. telephelyét. A látogatás dinamikus bemutatóval ért véget, melynek során a Zrt. telephelyén lévő tesztpályán tapasztalhattuk meg a KOMONDOR járműben ülve annak menettulajdonságait.

Vezérigazgató úr részére ezúton is köszönetünket fejezzük ki, hogy lehetővé tette a látogatást, megtartotta a színvonalas előadást és lehetővé tette a KOMODOR mélyebb megismerését.

A második kirándulás a Biztonságtechnikai Szakkollégium támogatásával Tatán volt 2024. április 19-én MH Klapka György 1. Páncélosdandár nyílt napján, amelyen a Biztonságtudományi Szakkollégium és a Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatói közül is több fő jelen volt.

A dandár eszközei mellett, amerikai katonák által bemutatott eszközöket is megnéztük. Az eszközök közül több harcjármű (Leopárd 2A7HU, Leopárd 2A7 harckocsik, PzH 2000 önjáró löveg, Gidrán) mozgását is megfigyeltük.A telepített tábori javítóműhelyben megnéztünk egy Leopárd 2A4 harckocsi nyitott motorterét, valamint a harckocsi toronyba is be lehetett mászni.

A javítóműhelyben és a mögött elhelyezett logisztikai technikai eszközökről kaptunk részletes információkat Gyarmati Gábor alezredes úrtól. Ezeket ezúton is nagyon köszönjük!

A két szakmai kiránduláson a gépészmérnök harcjármű-technika specializáción tanuló hallgatók olyan információkat kaptak, amelyek a tanteremben nem adhatók át. A kiránduláson a vendéglátóink lelkiismeretesen segítették a haditechnikai eszközök megismerését.

Dr. Szűcs Endre